תפריט

נהיגה בזמן פסילה

נהג שרישיונו נשלל ממנו ובוחר להתעלם מכך ולנהוג בכל זאת, מסתכן מאוד. גם במקרה בו אינו מהווה סכנה בשעת נהיגתו, ונוהג בפכחות, תוך ציות לחוק ולסימני הדרך - הרי שהוא מבצע עבירת תנועה חמורה ביותר, אשר העונש עליה עלול לכלול מאסר, פסילה נוספת של הרישיון וכן קנס כספי משמעותי. 

שלילת רישיון

שלילת רישיון אינה נדירה בכל הנוגע לטיפול בעבירות תנועה, שכן היא נחשבת לאפקטיבית במיוחד. הסמכות לשלול את רישיונכם הוענקה למספר גורמים, ואף כי אופן הפעלת סמכות זו שונה במקצת ביניהם, הרי לפסילה של כל הגופים משמעות אחידה - איסור נהיגה עד לחידוש הרישיון.

  • פסילה מטעם משרד הרישוי - פסילה בשיטת הניקוד, שמטרתה להרתיע אנשים מביצוע עבירות.
  • פסילה מטעם בית המשפט - לענישה זו מספר אופנים ודרגות, ולרוב היא ניתנת בגזר דין שיפוטי.
  • פסילה מנהלית מטעם המשטרה - ניתנת על ידי קצין המשטרה ובמקרים של עבירות חמורות.

מבחינת בית המשפט, נהג שרישיונו נשלל ובכל זאת עלה על הכביש, מהווה סכנה לציבור ועובר על החוק.

עבירה של נהיגה בזמן פסילה

נהג אשר נוהג ברכב בזמן שרישיון הנהיגה שלו מוחרם, מאחר ונלקח על ידי אחת מהרשויות המוסמכות (בית המשפט, המשטרה או משרד הרישוי), עובר עבירה של נהיגה בזמן פסילה. היסודות המקיימים את העבירה מורכבים מהפסילה עצמה, הודעה לנהג על דבר הפסילה, והנהיגה ברכב על אף הפסילה בהיותו מודע לה. כאשר יסודות אלו, ואפילו אחד מהם, אינם מתקיימים, עורך דין תעבורה מיומן עשוי לסייע לנאשם לזכות בהתחשבות ובענישה מופחתת.

נהיגה בזמן פסילה

העמדה שמאחורי הענישה

כאמור, בית המשפט מתייחס בחומרה רבה למה שהוא תופס כהפרת סדרי המשפט. בעוד שבמרבית המקרים של עבירות נהיגה, הענישה כוללת פסילה מנהלית או קנס כספי, הרי שבמקרים של נהיגה בשעת פסילה ישנו גם אספקט של סיכון למאסר בפועל. העונשים האפשריים בעבירה זו כוללים ביצוע עבודות שירות, מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל. ככלל, הענישה הנפוצה ביותר בתחום:

  • ברוב המקרים, הנהג צפוי לעונש מאסר.
  • הקנס הכספי עלול להיות משמעותי ביותר.

החומרה נובעת מכך שבית המשפט מפרש את אי הציות לפסילה כאקט פלילי לכל דבר ועניין. מאחורי פרשנות זו עומדת הגישה כי אדם שרישיונו נפסל בשל עבירה, והוא מזלזל בצו הפסילה ונוהג תוך הפרתו ביודעין, הרי שיש להרחיקו מן הכביש בדרך היחידה בה הדבר יובטח הלכה למעשה.

הצורך בעורך דין תעבורתי

עורך דין אלון ארז המיומן בדיני התעבורה עשוי לשכנע את בית המשפט להימנע מלהטיל את הענישה החמורה על מי שנהג בשעת פסילה, כאשר כמובן שהדבר ייעשה ביתר קלות אם מדובר בפסילה הראשונה של הנהג. עורך דין תעבורה אלון ארז, יודע את לשון החוק על בוריה ומכיר את האסטרטגיות הטובות ביותר למציאת הפתרון המועדף עבור אותו נהג. 

עורך דין פלילי אלון ארז | עו"ד פלילי במרכז | שאול המלך 8 תל-אביב | 050-7368203