איסור שימוש ברכב

איסור שימוש ברכב פירושו החרמת הרכב מהנהג על ידי קצין משטרה המחזיק בסמכות חוקית להטיל איסור זה. רק קציני משטרה בדרגת מפקחים ומעלה מורשים לכך, ובכוחם למנוע את השימוש ברכב, באמצעותו נעברו עבירות, למשך שלושים ימים. אם במהלך שלוש השנים האחרונות, ניתן צו איסור שימוש באותו רכב – אזי ניתן לאסור את השימוש בו למשך שישים ימים.

איסור שימוש ברכב פירושו החרמת הרכב מהנהג על ידי קצין משטרה המחזיק בסמכות חוקית להטיל איסור זה. רק קציני משטרה בדרגת מפקחים ומעלה מורשים לכך, ובכוחם למנוע את השימוש ברכב, באמצעותו נעברו עבירות, למשך שלושים ימים. אם במהלך שלוש השנים האחרונות, ניתן צו איסור שימוש באותו רכב – אזי ניתן לאסור את השימוש בו למשך שישים ימים.

במספר לא מבוטל של מקרים, נהג הרכב, אשר ביצע את העבירות, בגינן ניתן לאסור את השימוש ברכב, הוא איננו הבעלים של הרכב. על כן, חשוב להדגיש, כי לשימוע שלפני איסור השימוש ברכב, על המשטרה לזמן גם את בעל הרכב ולא רק את הנהג, במידה והוא איננו הבעלים. אי זימונו לשימוע של בעל הרכב בהחלט עשויה להקים עילה להגשת ערעור לבית המשפט לתעבורה, במידה והשימוש ברכב ייאסר.

העבירות שבגינן ניתן להחרים את רכביכם

ישנן עבירות תנועה רבות המקנות למשטרה את הסמכות לאסור שימוש ברכב. להלן כמה מהעבירות הנפוצות בעטיין המשטרה מטילה את הסנקציה של איסור השימוש ברכב:

  • נהיגה בזמן פסילה/ איסור שימוש רכב.
  • הסעת מספר נוסעים למעלה מהמותר.
  • עבירה על חוקי הנהג החדש בשעת הסעת נוסעים.
  • שימוש בכלי רכב בעל ליקויים שנתגלו על ידי בוחן תנועה.
  • נהיגה בשכרות.
  • הפקרה לאחר פגיעה.
  • הובלת מטען עודף.
  • סיכון הולכי רגל במעבר חציה.
  • עקיפה מסוכנת במיוחד.

בכל אחד ממקרים אלו, כאשר הנהג נתפס בעבירתו, הוא נלקח לקצין משטרה אשר עורך שימוע או מזמין את הנהג ו/או בעל הרכב לשימוע מאוחר יותר (עד שלושה ימים מיום ביצוע העבירה). למעשה, רק אם ישנו חשד סביר כי כנגד הנהג יוגש כתב אישום, בוחרים השוטרים להפעיל את איסור השימוש ברכב.

בכל מקרה כזה, ביכולתו של עורך דין מנוסה בתחום לנסות ולסייע לנהג ו/או לבעל הרכב להיחלץ ממצבו. נוסף על כך, בשעת השימוע מתחשבים בנסיבות האישיות של בעל הרכב, שנות הוותק שלו, עברו, משלח ידו ועוד.

מהם התנאים בהם מותר לשוטר להטיל את האיסור?

מפאת חומרת העונש, בית המשפט קבע תנאים מחמירים שרק עמידה בהם מקנה לשוטר את הזכות להטיל את איסור השימוש ברכב. לפיכך, רק כאשר שוטר התנועה רואה כי הנהג ביצע את אחת מהעבירות שבגינן מותר להטיל את האיסור, הוא רשאי לעשות זאת.

עם זאת, במקרה שבו דרגת השוטר פחותה מרמת קצין מפקח ומעלה, בסמכותו ללוות את הנהג לתחנה, שם יחליט המפקח האם להטיל את העונש במקום, והוא יעשה זאת אם קיים יסוד סביר להעריך כי יוגש כתב אישום בגין העבירה שבוצעה.

מעבר לשאלה, האם יוגש כתב אישום, קצין המשטרה בודק, במקרה שבו נהג הרכב הוא איננו הבעלים של הרכב, האם בעלי הרכב עשו את כל הניתן, על מנת למנוע מצב שבעלי הרכב יעברו עבירת תעבורה חמורה. במילים אחרות, על בעלי הרכב להוכיח, כי לא יכלו לצפות מראש, שנהג הרכב יבצע את העבירה. מדובר במשוכה לא נמוכה, אך במקום שניתן להוכיח זאת, הרי שהשימוש ברכב לא צריל להיאסר.

איסור שימוש ברכב

האחריות החוקית הרובצת על המשטרה

באחריות המשטרה ליידע את משרד הרישוי על האיסור שהוטל, לשמור על רישיונו של הנהג, ולהציג בפניו את כלל האפשרויות החוקיות הניצבות בפניו. הנהג יכול לערער על ההחלטה ולפנות לבית המשפט לתעבורה, אשר מתוקף סמכויותיו יכול לבטל את האיסור.

בפרט, מרבית המקרים בהם בית המשפט ניאות לבטל את איסור השימוש ברכב, הינם מקרים בהם הרכב נלקח מהנהג ללא ידיעתו ו/ או ללא הסכמתו, או כאשר הנוהג ברכב לא הקשיב להוראות בעליו וביצע את העבירה ברכב שאינו שלו. עורך דין המתמחה בחוקי התעבורה, ידע לסווג את נסיבות המקרה ולטעון את הטענות המשפטיות הרלוונטיות, אשר יהיה בהן כדי לבטל את האיסור לחלוטין או לקצר את תקופת האיסור.