הגנת הפרטיות

נושא הגנת הפרטיות הוא יחסית חדש בנוף המשפט הפלילי של מדינת ישראל ולכן על חשודים או נאשמים בעבירות הגנת הפרטיות להיות מיוצגים על ידי עו"ד פלילי הבקיא בחוק ובפסיקה בנושא של הגנת הפרטיות.

חוק הגנת הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות מסדיר את נושא הזכות לפרטיות בישראל. החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות ומגדיר מהי פגיעה בפרטיות ובאילו מצבים היא מוצדקת. נקבע בו, בין השאר, שהפגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית, שעונשה המקסימלי 5 שנות מאסר, בכך הביע המחוקק את דעתו באשר לחומרתה של עבירת הפגיעה בזכות לפרטיות, זכות, שברבות הימים, עם חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוכרה כזכות יסוד חוקתית. בנוסף, מסדיר החוק גם את פעילותם של מאגרי מידע הכוללים מידע פרטי ורגיש, וכן קובע שראיות שהושגו תוך כדי פגיעה בפרטיות לא תהיינה קבילות, אלא באישור בית המשפט. לדעת בתי המשפט, לא יכולה אפוא להיות מחלוקת שכל פגיעה, קלה כחמורה, בערך זה של הכרה באדם כפרט הזכאי להגנה על פרטיותו, מחייבת תגובה עונשית מחמירה על מי שפגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה בדרך של הרשעה, בין היתר לשם הרתעת היחיד והרבים.

הגנת פרטיות

בהתאם לחוק, פגיעה בפרטיות הינה, בין השאר, בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת, האזנה האסורה על פי חוק, צילום אדם כשהוא ברשות היחיד ופרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.

נקבע במספר החלטות של בתי המשפט כי התכלית החקיקתית ברורה, על בית המשפט להוציא מהכוח אל הפועל כוונת המחוקק ולהשריש באזרחים את חובתם לשמור ולא לחלל את פרטיות הזולת. הקפדה יתירה נדרשת בשמירת פרטיות ברשת האינטרנט, אמצעי תקשורת גלובאלי, שבימינו נעשה בה שימוש רב ונרחב ולחומר המגיע אליה פוטנציאל תפוצה אינסופי.

יחד עם זאת נקבעו בחוק מספר הגנות במשפט פלילי בשל פגיעה בפרטיות אם נתקיימה, בין השאר, אחת מאלה: הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי חוק אסור לשון הרע, או שהפגיעה בפרטיות נעשתה בתום לב, או שבפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין.

עורך דין פלילי אלון ארז, בקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים לחוק הגנת הפרטיות, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירות הגנת הפרטיות.

אלון ארז - עורך דין פלילי בתל אביב
עו"ד אלון ארז
עו"ד פלילי וצבאי אלון ארז, בוגר תואר ראשון ותואר שני במשפטים מטעם אוניברסיטת תל אביב, עם למעלה מ-10 שנות נסיון בייצוג בתחומי המשפט הפלילי והצבאי. מייצג מגוון רחב של לקוחות, החל משלב החקירות והמעצרים ועד לניהול התיקים בבתי המשפט.