השבתת רכב בעבירת נהיגה בשכרות

כחלק מהמאבק בתופעת הנהיגה בשכרות, שמורה קצין משטרה, לאחר שנעצר נהג שנוהג כאשר הוא שיכור, הסמכות לפסול לשימוש את הרכב בו הוא נהג לתקופה של כ-30 ימים. במילים אחרות כאשר מתבצעת ברכב עבירה של נהיגה בשכרות ניתן יהיה להשבית את הרכב עצמו מכל שימוש לחודש שלם. יש לציין כי במידה ובשלוש השנים האחרונות כבר הושבת הרכב עקב עבירה על חוקי התעבורה, משך ההשבתה יהיה כפול – 60 ימים.

בכל מקרה בו נפסל לשימוש רכב בו נהגתם מאחר שנהגתם בעודכם שיכורים, או כאשר מישהו אחר נהג ברכב שבבעלותכם בעודו שיכור, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה בכדי שיוכל לבחון את המקרה ולנסות לבטל את איסור השימוש ברכב. כך לדוגמא חשוב לדעת כי הסמכות של קצין משטרה לאסור על שימוש ברכב מותנית בכך שיש לו יסוד להניח שיוגש כתב אישום כנגד הנהג וכי סמכות זו קיימת רק לקציני משטרה.

הודעת איסור השימוש

כאשר שוטר משבית רכב שנעשתה באמצעותו עבירת נהיגה בשכרות עליו למסור לנהג הודעה שתכלול את הפרטים הבאים: המגרש בו יועמד הרכב בתקופת ההשבתה, כאשר הבחירה במגרש צריכה להתחשב בבקשתו של הנהג לאחר שהשוטר הציג בפניו את כלל המגרשים המיועדים לרכבים מושבתים. עוד צריכה לכלול ההודעה את המועד האחרון בו על הנהג להעביר את הרכב למגרש האמור.

במידה וההודעה חסרה אי אילו מהפרטים, או שלא הוצגו לנהג המגרשים האפשריים, ניתן יהיה לנסות לבטל את ההשבתה על בסיס זה. בנוסף כאשר הנהג אינו בעל הרכב, יש לבדוק האם אכן נמסרה ההודעה גם לבעל הרכב והאם היא נמסרה כדין.

ביטול השבתת הרכב בבית המשפט

במידה וניתנה הודעת איסור שימוש לגבי רכב שבבעלותכם תוכלו לפנות לבית המשפט לתעבורה בבקשה לבטל את ההשבתה. בית המשפט יבטל את ההשבתה באחד משני מקרים: הרכב נלקח מבעליו מבלי ידיעתו או ללא הסכמתו או כאשר מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, ובעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע את ביצוע העבירה של נהיגה בשכרות.

בנוסף יכול בית המשפט לבטל את ההשבתה או לקצר אותה אם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת. כך לדוגמא אם פרנסת המשפחה תלויה ברכב או אם הרכב משמש להסעת חולה לטיפולים ייטו בתי המשפט לבטל את השבתת הרכב. מומלץ תמיד לפנות בבקשה לביטול ההשבתה באמצעות עורך דין המתמחה בתחום דיני התעבורה אשר יוכל לייצג את האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר. על החלטת בית המשפט לתעבורה בנושא ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי.

השבתת רכב לאחר הרשעה בנהיגה בשכרות

בנוסף לאיסור השימוש המידי שניתן על ידי שוטר בשטח כאשר הוא עוצר נהג שיכור, יכול בית המשפט אשר הרשיע נהג בעבירת הנהיגה בשכרות לקבוע, בנוסף לעונשים האחרים, על איסור שימוש ברכב לתקופה של עד 120 ימים.