זמין 24 שעות ביממה

עבירת התחלות ועבירת הטלת מום

תוכן העמוד

חוק השיפוט הצבאי כולל בתוכו התייחסות נקודתית בנושא עבירת הטלת מום ובנושא עבירת התחלות המסווגות בתחום עבירות המרמה שעניינן התנהגות עבריינית אשר נעשתה מתוך כוונה להשיג מטרה כזו או אחרת, כאשר סעיף 100 לחוק השיפוט הצבאי מגדיר את אופי עבירת הטלת מום.

“חייל המטיל בגופו מום או מחלה ו/או הניח לאדם אחר להטיל בו מום או מחלה ו/או עשה מעשה על מנת ללקות במום או מחלה ו/או להחמיר מום או מחלה שיש לו, וזאת מתוך כונה לפסול את עצמו משירות צבאי ו/או לפסול את עצמו מתפקיד מסוים אותו הוא נדרש וראוי למלא, דינו מאסר עשר שנים” כמו כן, סעיף 101 לחוק השיפוט הצבאי הינו סעיף המגדיר את אופי עבירת התחלות כדלקמן: “חייל אשר העמיד פני חולה ו/או בעל מום בכוונה לפסול את עצמו לשירות ו/או מילוי תפקידו דינו – מאסר שנתיים”.

 

עבירת הטלת מום ועבירת התחלות

 

ההבדלים בין עבירת הטלת מום לעבירת התחלות

שתי העבירות הנ”ל מבוססות על תוצאות ההתנהגות העבריינית של החייל/ת, כשאר במקרים בהם נגרם מום, מחלה או נכות בפועל הדבר ייחשב כעבירת הטלת מום ואילו במקרים בהם הדבר נעשה רק תוך כדי התחזות לכך שנגרם מום או מחלה, הדבר ייחשב כעבירת התחלות.

חשוב לציין שמהערכת הצבאית, לרבות מערכת השיפוט הצבאית, רואות בחומרה כל ניסיון להשתמט משירות ו/או מילוי תפקיד מסוים על רקע ביצוע עבירות הטלת מום ועבירות התחלות, ולכן, עבירות אלו זוכות לגישה מחמירה.

עבירת הטלת מום אף נחשבת כעבירה מסוג פשע הגוררת אחריה רישום פלילי מלא. יחד עם זאת, חשוב לציין שהסתייעות בשירותיו של עורך דין צבאי במקרים בהם אתם נחשדים או מואשמים בביצוע עבירות מסוג זה, יכולה לאפשר לכם למזער את העונש הקבוע בחוק ובמקרים מסוימים אף להימנע מהגשת כתב אישום כנגדכם במסגרת קיומו של הסדר מותנה אל מול הרשות התובעת (במקרה זה הפרקליטות הצבאית) ו/או במסגרת הליך שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום.

במקרים של ביצוע עבירות הטלת מום במסגרתן נגרם למבצע העבירה מום, מחלה או נכות בפועל, הפרקליטות הצבאית נוטה להגיש כתב אישום ואף לדרוש ענישה משמעותית כנגד מבצע העבירה.

לעומת זאת, במקרים של עבירות התחלות, קיימת סבירות גבוהה יותר למניעת הגשת כתב אישום וסגירת התיק במסגרת דין משמעתי בצבא.

 

החשיבות של ייצוג עורך דין פלילי בעבירת מום ובעבירת התחלות

בשני המקרים גם יחד בהם לא ניתן לסגור את התיק, עו”ד צבאי ינסה להמיר ככל הניתן את סעיף העבירה לעבירה קלה יותר ובכך למעשה להמיר את סעיף האישום לסעיף אשר אינו נושא את עניין הרישום הפלילי.

כך או אחרת, במידה וגם אתם נחשדים או מואשמים בביצוע עבירות מסוג הטלת מום ועבירות התחלות, אנו ממליצים לכם להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין צבאי המתמחה בנושא וזאת על מנת לבחון את מכלול החלופות המשפטיות העומדות בפניכם. כמו כן, תוכלו להיוועץ עם עורך דין פלילי המכיר היטב את הדין הצבאי.

 

סיכום

ההרשעה בעבירות הטלת מום ועבירות התחלות מבוססת על ראיות חד משמעיות אותן נדרשת הפרקליטות הצבאית לספק על מנת להוכיח כי במעשיו של החייל/ת נעשה ניסיון להשיג אחת מהמטרות הבאות:

  • אי כשירות לשירות צבא.
  • אי כשירות לשירות בתפקיד מסוים.
  • אי כשירות לקחת חלק בפעולה מסוימת.

חשוב לציין שישנן מספר דרגות חומרה שונות בכל הנוגע לעבירות הטלת מום ועבירות התחלות, כאשר דרגות החומרה מתייחסות בין היתר לעבירות הטלת מום ועבירות התחלות הנעשות על ידי חיילים בסדיר ו/או מועמדים לשירות ביטחון לבין עבירות אשר בוצעו על ידי חיילי מילואים לצורך פסילה משירות מילואים במלואו או בחלקו.

חומרת הענישה הנלווית לאישום בעבירות הנ”ל, מחייבת אתכם להסתייע בשירותיו של עורך דין צבאי ו/או עו”ד פלילי המתמחה בדיני השיפוט הצבאי, וזאת על מנת לבחון את החלופות המשפטיות השונות העומדות לרשותכם לצרכי קיומו של הסדר מותנה ביניכם לבין הפרקליטות הצבאית, סגירת התיק וביטול הרישום הפלילי הנלווה אליו.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: