עבירות תנועה שפג תוקפן: על התיישנות עבירות תנועה

מהו פרק הזמן אשר במסגרתו מתאפשר להעמיד נהגים לדין בגין עבירת תנועה? ומתי לא ניתן להגיש כתב אישום כתוצאה מהתיישנות החלה על העונשים הניתנים בגין עבירות תנועה?

מבחינה משפטית כאשר חלה התיישנות על עבירה לא ניתן לנקוט בהליכים משפטיים כנגד האדם שביצע אותה, גם במידה וקיימת עילה לתביעה. התיישנות זו מטרתה היא להגן על זכויות אדם ולמנוע מצבים בהם יאלץ הנאשם לעמוד לדין שנים רבות לאחר ביצוע העבירה כך שלא יוכל לזכור את פרטי האירוע ולהגן על עצמו כראוי. הדבר אינו שונה גם כאשר מדובר בעבירות תנועה. יש לציין כי המועד הקובע הוא המועד בו בוצעה העבירה בפועל ותקופת ההתיישנות נקבעת על פי סוג העבירה ומידת חומרתה.

התיישנות דו"חות

החוק עושה הפרדה בין התיישנות של דו"ח רגיל לבין התיישנות של דו"ח מצלמה.

  • דו"ח רגיל – עליו להישלח תוך שנה לכל היותר, או תוך פרק זמן שלא עולה על שנתיים, במקרה שהדו"ח הוסב לשמו של אדם אחר. לאחר פרק הזמן המדובר חלה על הדו"ח התיישנות.
  • דו"ח מצלמה – כאשר מדובר בדו"ח אוטומטי עליו להישלח לאחר ארבעה חודשים לכל היותר, זאת על מנת שהנהג יוכל לזכור את כל פרטי המקרה ולהתגונן במידה ויבחר להישפט. במקרה של דו"ח מצלמה שהוסב לשמו של אדם אחר תקופת ההתיישנות תהיה שנה.

החל מחזקת המסירה ועד התיישנות קנסות

במקרה והמשטרה שולחת דו"ח בדואר רשום, הרי שגם אם לא קיבלתם את ההודעה, תוך 15 ימים ייחשב הדבר כאילו כן קיבלתם אותה ולכן במקרה של חזקת המסירה לא תוכלו לטעון להתיישנות, אלא אם כן עבר הזמן הקצוב על פי החוק. כמו כן יש לתת את הדעת על כך שהקנס יקבל תוקף פסק דין לאחר 90 ימים ובעגה המשפטית הוא יקרא קנס חלוט. במקרים כאלו הנהג אשר ביצע את העבירה ייחשב כמי שהודה בה, אלא אם כן ביקש לבטל את הדו"ח או להישפט. דבר חשוב נוסף הוא, שכדי להוכיח התיישנות, לא מספיק שיעבור הזמן, אלא צריך להוכיח שבזמן זה, הרשויות לא נקטו באף פעולה.

ומה במקרה שהוגש כתב אישום?

בכל הנוגע לעבירות אשר בגינן מוגש כתב אישום וכאשר לזכותו של הנאשם לא עומדת ברירת המשפט, הרי שתקופת ההתיישנות החלה על העבירה עצמה היא חמש שנים. כפועל יוצא מכך במקרים ובהם מוגש כתב אישום על עבירה שבוצעה לפני חמש שנים קיימת האפשרות לפנות אל המשטרה על מנת לבטל את כתב האישום, זאת עם הטענה כי אין בסמכותה של המשטרה להעמיד את הנאשם לדין בגין התיישנות, אך גם זאת, רק אם יוכח שבכל השנים הללו, המשטרה לא ביצעה אף פעולה..

בכל מקרה בו קיבלתם דו"ח, קנס או העמדה לדין, עליכם לבדוק היטב מהו התאריך המופיע על המסמך ולפנות אל עורך דין המתמחה בדיני תעבורה שבידו לסייע לכם ובכוחו אף לבטל את כתב האישום ו/או הדוחות במקרים בהם חלה עליהם התיישנות.