זמין 24 שעות ביממה

מדיניות חדשה בצה”ל בנוגע לשימוש בסמים קלים

תוכן העמוד

שימוש בסמים קלים הוא נושא שנוי במחלוקת. על אף קריאות רבות ללגליזציה ונפוצות השימוש גם בקרב האוכלוסייה הכללית – העובדה היא כי מדובר בעבירה פלילית לפי פקודת הסמים המסוכנים. עם זאת, דווקא בצה”ל מתרחשים כיום שינויים במדיניות האכיפה.

סמכות השיפוט בעבירות סמים

בישראל, עבירות הסמים מוסדרות בחקיקה על פי פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) תשל״ג-1973. הפקודה נוגעת לצד הבלתי חוקי של שימוש בסמים, ואינה כוללת בתוכה את תחומי הרפואה והמחקר בהם נעשה שימוש בחומרים באופן מבוקר. עבירות סמים בצה״ל נחשבות לנושא מרכזי, המקבל דגש משמעותי וטיפול רחב היקף – הן באכיפה, הן במניעה והן בענישה.

מדוע יש התייחסות שונה לשימוש בסמים בין אזרח לחייל?

בעוד שמדובר באותה עבירה, מדיניות האכיפה והענישה שונה בין אזרחים לחיילים. לא ניתן להתעלם מן העובדה כי המערכת הצבאית נוטה להחמיר בנושא עבירות סמים ביחס למערכת האזרחית. בעוד שלרב, אזרחים הנתפסים בשימוש בסמים קלים בפעם הראשונה אינם נשפטים, אלא אך מוזהרים, ההשלכות עבור חיילים ואנשי קבע, אשר נתפסים בשימוש של סמים קלים אף אם בפעם הראשונה, אינן פשוטות כלל וכלל. במדינה כמו מדינת ישראל, בה נושא הביטחון מהווה את עיקר השיח הציבורי, מטבע הדברים הוא, שלחיילי צה”ל מעמד משמעותי והם נחשפים למידע רגיש וחשוב. בשל כך הם נדרשים לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות ושל יושר, ועל כן חשופים לאכיפת דינים מוגברת – הן במישור הפלילי והן במישור המשמעתי, במנותק מהנורמות האזרחיות החלות עליהם בתור אזרחי המדינה.

כיצד התייחס צה”ל לעבירות סמים עד היום?

עד לאחרונה, נקטו בצה”ל בגישה מחמירה לגבי עבירות הסמים, בטענה כי הדבר הוא בגדר סכנה לאומית. הצבא מתייחס לעבירות אלו במלוא החומרה, אינו מבחין בין משתמש קבוע לבין מי שנתפס לראשונה – ואלו מועמדים לדין. מלבד עונש המאסר עצמו, עשויות להיות השלכות נוספות דוגמת הורדה בדרגה, הדחה מהתפקיד, ביטול הסיווג הביטחוני, שחרור מהצבא בשל התנהגות רעה וחמורה ועוד – אשר עשויים לפגוע משמעותית בעתידו של אותו חייל. בנוסף, משמעותה של הרשעה עשויה הינה גם רישום פלילי באזרחות, כך ש”כתם” זה עשוי ללוות את הפרט ולחבל בעתידו.

המדיניות החדשה בצה”ל

על אף האמור לעיל, בתקופה האחרונה נושבת רוח חדשה במדיניות צה”ל לגבי שימוש בסמים. נראה, כי שינוי זה נוטה להקל עם החיילים. אם עד כה גם במקרים של שימוש חד פעמי בסמים קלים ומחוץ ליחידה החייל עדיין הועמד לדין, הרי שכיום מאפשרים להציב לחייל תנאים שבהנחה ויעמוד בהם, לא יהיו השלכות נוספות והתיק נגדו ייסגר. תנאים אלו כוללים התחייבות שלא לעבור שוב על החוק, לעבור בהצלחה בדיקות שתן תקופתיות (כלומר שהתוצאות יצאו נקיות ללא זכר לשרידי סמים) וכמובן לצלוח את המשך שירותו הצבאי ללא עבירות נוספות. אך צריך לזכור, כי מדיניות חדשה זאת, הינה רק בהתייחס לשימוש ראשון מחוץ לבסיס. גם עתה, מי שייתפס בשימוש בתוך הבסיס, ייענש במלוא חומרת הדין.

במידה ואתם מעוניינים לקבל מידע נוסף בנוגע למדיניות האכיפה והענישה החדשה בצה”ל, צרו קשר עם עורך דין אלון ארז.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה