זמין 24 שעות ביממה

חקירת מצ”ח אחרי השחרור

תוכן העמוד

חקירת מצ”ח אחרי השחרור משירות סדיר היא בהחלט אפשרית בנסיבות מסוימות. לכן, חשוב לדעת, שלגבי עבירות מסוימות שהוגדרו בחוק השיפוט הצבאי, השחרור מהצבא איננו מקנה חסינות מפני חקירת מצ”ח, ובהחלט ייתכן מצב בו חוקרי מצ”ח יתדפקו על דלתותיכם גם לאחר השחרור הצבא ולעיתים אפילו עד שנה מהשחרור מהצבא.

להלן יפורט המקרים והעבירות אשר מקנות סמכות לגופי האכיפה הצבאיים לממש את כוחם המשפטי גם נגד אלו ששוחררו מצה”ל.

 

מקור הסמכות החוקי לחקור משוחררים מהצבא

הרבה חיילים וחיילות מתקשרים אליי לאחר ששוחררו מהצבא, משום שהוגש נגדם כתב אישום לבתי הדין הצבאיים בגין מעשים שביצעו במהלך שירותם הצבאי ותקופה ארוכה לאחר שנחקרו במצ”ח.

פונים אלו לא מבינים, מאין לצבא, וביתר דיוק, מאין לפרקליטות הצבאית ולבתי הדין הצבאיים יש את הסמכות לדון בעניינם לאחר שכבר שוחרר משירות צבאי ארוך ומפרך ולאחר שכבר סברו שאימת הדין היא הרבה מאחוריהם.

התשובה שלי היא, שהסמכות החוקית לחקור ולהעמיד לדין את מי שכבר שוחרר משירות צבאי מצויה בסעיף 6 לחוק השיפוט הצבאי, תשט”ו-1955.

סעיף חוק זה מורה, על פניו, כי גורמי מצ”ח ומשטרה צבאית רשאים לחקור חייל או חיילת שביצעו עבירה במהלך שירותם הצבאי כל עוד לא חלפה תקופה של חצי שנה מאז מועד שחרורם.

אולם, בכך לא די. לגבי עבירות מסוג פשע – עבירות שהעונש עליהן הוא מעל לשלוש שנים – נקבע כי רשויות האכיפה הצבאיות רשאיות להשתמש בסמכותם נגד מי שביצע עבירה בזמן שירותו הצבאי גם עד שנה ממועד שחרורו.

לצד האמור לעיל יש להבהיר, כי ניתן יהיה להעמיד לדין את המשוחררים במסגרת הזמן שנקבעה בחוק שצויין לעיל. כלומר, החקירה המצ”ח איננה עוצרת את מניין הזמן, ומשכך, על הפרקליטות הצבאית להעמיד לדין תוך חצי שנה או שנה, בהתאם לסוג העבירה.

 

חקירת מצ”ח אחרי השחרור בגין ביצוע עבירות סמים

בחרתי לייחד חלק נכבד ממאמר זה להעמדה לדין לאחר השחרור בגין ביצוע עבירות סמים במהלך השירות הצבאי, משום שסוג עבירות זה הוא המרכזי בו נעשה שימוש בסעיף החוק, המקנה למשטרה הצבאית ולפרקליטות הצבאית את הכוח המשפטי לאכוף את חוק השיפוט הצבאי נגד מי שכבר שוחרר.

 

העמדה לדין לאחר השחרור בגין עבירות של שימוש ואחזקה לשימוש עצמי

כפי שצויין לעיל, במידה והעבירה הרלבנטית היא לא עבירה מסוג פשע – כלומר לא עבירה שהעונש בצידה הוא מעל לשלוש שנים אז לגופי הצבא יש סמכות לתקופה של חצי שנה לאכוף את חוק השיפוט הצבאי.

אלו הן העבירות של שימוש עצמי ואחזקה של סם לשימוש עצמי. משום שמדובר בעבירות שהעונש לצידן הוא עד שלוש שנים, שישה חודשים לאחר השחרור מהצבא כבר לא ניתן יהיה להעמיד לדין בגין ביצוע עבירות אלו במהלך השירות הצבאי.

 

העמדה לדין בגין ביצוע עבירות של סחר, תיווך, יבוא או גידול סמים לאחר השחרור מהצבא

שונה בתכלית הוא המצב בנוגע לעבירות סמים מסוג פשע – עבירות כגון, גידול סמים, תיווך לעסקה בסם, סחר בסם, ייבוא סם ועוד עבירות סמים מסוג פשע.

לגבי עבירות אלו, המחוקק העניק לגורמי האכיפה הצבאיים תקופה של שנה ממועד השחרור, בה גורמים אלו יוכלו לממש את כוחם המשפטי נגד מי ביצע סוג עבירות אלו במהלך שירותו בצה”ל וטרם חלפה שנה ממועד שחרורו.

 

הסמכות החוקית היא רק לגבי תקופת השירות בצבא

נוכח פניות רבות, המעידות על בלבול רב בנושא, חשוב לי להבהיר נקודה מסוימת באופן חד משמעי וזאת על מנת לחסוך תעצומות נפש ודאגות מיותרות.

הסמכות לחקור משוחררים מהצבא, היא רק לגבי עבירות שבוצעו במהלך השירות הצבאי.

כלומר, אם שבוע לאחר השחרור נתפסת עם עשרה גרם מריחואנה, למצ”ח כבר אין סמכות לחקור אותך והפרקליטות הצבאית כבר לא יכולה להעמיד אותך לדין, משום שיצאת מתחומי הסמכות של גופים אלו.

ולכן, אדגיש פעם נוספת, ניתן יהיה להעמיד אתכם לדין בבתי דין צבאיים לאחר ששוחררתם, רק בגין עבירות שביצעתם במהלך שירותכם הצבאי, וזאת עד חצי שנה או שנה, בהתאם לחומרת המעשים, כפי שבואר לעיל.

 

סיכום מאמר חקירת מצח לאחר שחרור

לסיכום, נוכח המורכבות הרבה הקיימת בנושא חקירות במצ”ח וכתבי אישום בבתי דין צבאיים, רצוי מאוד עבורכם ועבור יקיריכם, כי רק עורך דין צבאי מומחה כמוני ייצג אתכם מול גופים חזקים ובעלי עוצמה אלו.

רק עורך דין מומחה כמוני, שמכיר כל סעיף חוק וחוק ומכיר את כל הפסיקות החשובות שיצאו תחת בתי הדין הצבאיים, יוכל לשמש לכם למגן אנושי ומשפטי, שיגן על זכויותיכם עד תום ויילחם עבורכם עם כל העוצמה הנדרשת. התפשרות על עורך דין אחר, אפילו אם הוא זול הרבה יותר, עלולה לעלות לכם לילדכם ביוקר רב.

להרשעה בבתי הדין הצבאיים יש השלכות קשות מאוד על המשך החיים באזרחות. ועל כן, כל חיסכון שתחסכו על הייצוג המשפטי עלול להעלות לכם או לילדכם ביוקר בהמשך דרכו באזרחות.

על כן, במידה ואתם/ן או ילדכם/בתכם זקוקים לייעוץ וייצוג בנוגע לעבירות שבוצעו במהלך השירות הצבאי, פנו אליי עוד היום ותקבלו ממני את השירות המשפטי הטוב ביותר האפשרי.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: