זמין 24 שעות ביממה

עורך דין פלילי

תוכן העמוד:

הייצוג של הצד הנפגע או של האינטרס שנפגע במשפט הפלילי נתון בידי המדינה, שמגישה כתב אישום נגד כל מי שעבר על החוק, גם במקרים בהם העבירה שבוצעה לא בוצעה כלפי אדם אחד מסוים, אלא כלפי החברה והסדר המקובל בה. במקרים אלו, נדרש מי שהואשם על ידי המדינה בעבירה למצוא לעצמו עורך דין פלילי, שייצג אותו, ואת האינטרסים שלו, בבית המשפט.

המשפט הפלילי מורכב ממצבור של עבירות, המגדירות מעשים מסוימים כאסורים. אף שהעבירות הללו נחלקות, באופן גס, למעשים שבין אדם לחברו או בין אדם למקום מסוים או לרכוש או לאינטרס ציבורי מסוים, הרי שבשונה מהמשפט האזרחי, במשפט הפלילי הצד ש”יתבע” בגין המעשה האסור הוא המדינה ולא האדם שנפגע כתוצאה מהמעשה האסור.

 

מהו תחום המשפט הפלילי?

המשפט הפלילי הוא ענף משפטי שתכליתו העיקרית היא להסדיר את החיים בחברה המודרנית, לכוון התנהגות של הציבור ולוודא שמצבור האנשים החיים במדינה יוכלו לחיות זה לצד זה בשלום.

דרך הפעולה של המשפט הפלילי למלא את תפקידו היא בעזרת הגדרת התנהגויות שליליות מסוימות כבלתי חוקיות, והגדרת כללי עשה ואל תעשה בחברה. העובר על כללים אלו מואשם על פי רוב בביצוע עבירה פלילית, ועשוי לעמוד לדין ולהיענש בהתאם לעונשים הקבועים בחוק, לפי סוג העבירה.

 

מי אחראי על הגשת כתבי אישום במשפט הפלילי?

תפקיד אכיפת המשפט הפלילי ניתן למדינה, שמבצעת אותו באמצעות גופים ציבוריים שונים כגון המשטרה, התביעה הכללית, הפרקליטות ועוד.

כלל העבירות שמבוצעות במסגרת המשפט הפלילי מוגדרות כמעשים שמבוצעים כנגד זכות או אינטרס שהמדינה הגדירה אותם ככאלו שצריך להגן עליהם באמצעות סנקציות פליליות.

המדינה כאמור היא המאשימה והיא מהווה צד פעיל בהליך המשפטי (יש לציין כחריג את הליך הקובלנה הפלילית, בו ניתן לאדם פרטי, במקרים מסוימים, להגיש כתב אישום בעצמו, אך כאמור מדובר בחריג די נדיר).

 

מהו התפקיד של סנגור – עורך דין פלילי?

נכון שמבחינה עקרונית, ובייחוד ככל שהאדם יעמוד על כך בנחרצות, הרי שהוא יהיה רשאי לייצג את עצמו בכל תביעה אליה הוא חשוף וגם בכתב אישום אליו הוא חשוף.

עם זאת, על פי רוב, בוחרים אנשים העומדים לתביעה אזרחית או לכתב אישום פלילי, בייצוג משפטי מקצועי, שניתן בידי עורך דין מומחה בתחום, המכיר את החוק על בוריו ומודע לאופן ההתנהלות של עולם המשפט וסדר הדין הרלוונטי.

בעולם המשפט הפלילי, עורך דין זה נקרא בלשון המקצועית סנגור, ותפקידו לייצג את האזרח כנגד המדינה בתביעות פליליות, כאשר כל אדם יכול לבחור בין ייצוג על ידי עורך דין פרטי, ובין ייצוג על ידי הסנגוריה הציבורית.

עורך דין פלילי מתעסק אך ורק בהגנה על מי שנאשם בעבירה או שהוזמן לחקירה כחשוד, כאשר ייצוג הצד הנפגע נעשה על ידי המדינה (יחד עם זאת, לא ניתן שלא לציין, כי לאחרונה, יותר ויותר נפגעי עבירות בוחרים לשכור שירותים של עורך דין, שיוודאו כי ההליך נגד מי שפגע בהם, יתנהל באופן משביע רצון מבחינתם).

שירותיו של עורך דין פלילי מקצועי רלוונטיים לכל מי שחשוד בביצוע עבירה עוד בטרם תחילת החקירות כנגדו במשטרה, וכל חשוד זכאי לליווי עו”ד לאורך כלל ההליך הפלילי – מרגע תחילת החקירות, עובר בדיונים בבית המשפט וכלה בהגשת ערעורים וייצוג בפני וועדת שחרור האסירים (אם נדרש).

 

מהם השירותים שעורך דין פלילי יכול לספק?

על פי רוב מספקים עורכי דין פליליים שירותים משפטיים לכל מי שחשוד או מואשם בכל עבירה פלילית הרשומה בחוקי המדינה. בין השירותים המרכזיים שמסופקים על ידי עורך דין אלון ארז ניתן למצוא את השירותים הבאים:

 

ייעוץ וייצוג בשלב החקירות והמעצרים

כל אדם הנחקר או נעצר בגין עבירה פלילית זכאי לליווי מצד עורך דין מטעמו, או עורך דין מהסנגוריה הציבורית, לפי העדפתו. תפקידו העיקרי של עורך הדין בשלב זה הוא לוודא שכלל זכויותיו של העצור / נחקר נשמרות, ושכלל האינטרסים שלו מקבלים גיבוי הולם בשלבים הרגישים הללו.

ליווי עורך הדין במהלך שלבים אלו הוא משמעותי ביותר, ויכול לתרום רבות לשחרור מוקדם ממעצר (במקרה של מעצר לפני הגשת כתב האישום, בעת הליך החקירות), הימנעות או קיצור אורכו של המעצר שיינתן מרגע הגשת כתב האישום עד מתן פסק הדין בנושא (מעצר עד תום ההליכים), וכן למיצוב הנאשם בפלילים במצב אידיאלי לקראת משפטו הקרב ובא, במטרה לוודא שכל החלטה שיקבל בעניינו תהיה החלטה שתשרת את עתידו, ולא תפגע בו במהלך שלב גיבוש הראיות כנגדו.

 

ייצוג בבית המשפט בעבירות סמים

עבירות סמים כוללות בתוכם מספר רב של עבירות הקשורות לחומרים הרשומים ב”פקודת הסמים המסוכנים”.

בין העבירות הרשומות בפקודה ניתן למצוא עבירות החזקה, ייצור, הפקה וסחר בסמים, שנחשבות כולן עבירות רגישות, בהן איכות הייצוג ונסיבותיו האישיות של הנאשם יכולות להיות קריטיות, ולהוביל להפחתה בשנות המאסר ואף להמרה של עונש המאסר בעבודות שירות וקנסות.

 

הגנה בפשעי סייבר

פשעי סייבר הוא שם כולל לעבירות שמבוצעות למחשבים או בעזרתם. פשעים אלו יכולים לכלול עבירות מין באינטרנט (בייחוד בהקשר לקטינים), גניבת זהות, גניבת מספרי אשראי, פריצה למחשב, הפצה או השתלה של ווירוסים ועוד.

עבירות אלו נחשבות כעבירות חמורות בדין הפלילי, ויכולות לגרור איתם עונשי מאסר ממושכים – עד שנות מאסר ארוכות, כתלות בחומרת העבירה.

בעבירות מסוג זה מומלץ להצטייד בעורך דין פלילי מומחה בתחום עוד לפני התחלת הליך החקירות, וזאת בכדי לוודא שפשעים אלו, שנחשבים פשעים חדשים יחסית, לא יובילו לפגיעה בלתי הפיכה בחיי המואשם בהם.

 

עבירות אלימות ואיומים

עבירות אלימות ואיומים מכסות טווח רחב של התנהגויות, שמוגדרות בחלקן כעוונות (שהעונש עליהם הוא עד שלוש שנות מאסר) וחלקם כפשעים (שהעונש המקסימלי עליהם הוא מעל שלוש שנות מאסר).

עבירות אלו כוללות תקיפה “סתם” – בה אדם תוקף אדם אחר שלא כדין, תקיפות הגורמות לחבלה ממשית, תקיפות שנועדו לסייע בביצוע פשע / להתנגד למאסר, עבירות שגורמות לחבלה חמורה ויכולות אך לכלול בתוכן איומים שלא התממשו לפגיעה פיזית בפועל.

בשל הסיווג של איומים כעבירת אלימות, מומלץ לכל מי שקיים בעניינו רישום פלילי בעבירות אלימות / מאסר על תנאי על עבירה שכזו להצטייד מבעוד מועד בעורך דין מומחה בתחום, שיוכל לטעון כי מדובר באיום שאינו נופל תחת הגדרת העבירות האלימות, ובכך יחסוך מהמואשם הפעלת מאסר על תנאי וסנקציות אחרות.

 

מחיקת רישום פלילי

כל אדם שמורשע בעבירה פלילית שעונשה מעל שלושה חודשי מאסר (גם אם לא נפסק עונש מאסר בפועל) נרשם מיידית עם הרשעתו (למעט מספר חריגים) במרשם הפלילי של משטרת ישראל.

מטרת המרשם הפלילי היא לספק למשטרה מאגר על כל מבצעי העבירות (שישמש אותה בחקירות שונות), לספק לבית המשפט מידע על עברו הפלילי של נאשם בכדי לקבוע את גורלו בהתאם במקרים שביצע עבירה נוספת, וכן לספק לגופים שונים “תעודת מרשם פלילי” שתמשמש אותם לצרכיהם, למשל לצורך קבלת החלטה על קבלה לעבודה של אדם שהורשע בעבר בפלילים (במקרה של עבודה בגופי ביטחון, עריכת דין ואחרים), או לצורך קבלת ויזה ממדינה זרה.

בשל השימושים הללו, יכול רישום פלילי לפגוע משמעותית במי שהוא קיים עבורו, ולכן מאפשרת המדינה אופציה למחיקתו לאחר מעבר זמן מסוים, המכונה “תקופת התיישנות”.

מי שלא רוצה או יכול לחכות לתום תקופת ההתיישנות, יכול לבקש להתחיל הליך מחיקת רישום פלילי, שנעשה בליווי עורך דין פלילי.

 

מיהו עורך הדין אלון ארז?

עורך הדין הפלילי אלון ארז הוא עורך דין מקצועי בתחום, שלמד תואר ראשון ושני למשפטים בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, הנחשבת לאחת הפקולטות המובילות ללימודי משפטים בישראל ובעולם.

לאחר סיום לימודיו התיאורטיים רכש אלון ארז ניסיון מעשי רב שנים בפרקליטות ובמשרדם של עורכי הדין המובילים בארץ, עד שבחר לפתוח משרד עורכי דין פרטי בעצמו.

השירות שניתן על ידי עורך דין ארז הוא ייצוג אמין ומקצועי, ששם דגש על האמונה לפיה לכל אדם, באשר הוא, מגיע ייצוג מיטיבי והוגן כאשר הוא מוצא עצמו עומד בפני רשויות האכיפה של מדינת ישראל.

 

באיזה תחומים עוסק משרד עורכי הדין של עורך הדין אלון ארז?

משרד עורכי הדין של עורך דין אלון ארז עוסק בתיקים מכלל הקשת הרחבה של המשפט הפלילי, ומתמחה באופן ספציפי גם בייצוג של חיילים ואנשי קבע (שחשודים או שהוגש נגדם כתב אישום לבית הדין הצבאי בגין עבירות סמים, מין, אלימות, השתמטות, עריקות ועוד), וכן בייצוג של מי שהוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט לתעבורה, בין השאר בשל עבירות של נהיגה בשכרות (או תחת השפעת סמים), עבירות מהירות, נהיגה בקלות דעת, גרימת תאונת דרכים ועוד.

 

עורך דין פלילי בתל אביב

משרד עורכי הדין של עו”ד ארז ממוקם בתל אביב, אך מציע שירות ללא קשר למיקום גיאוגרפי לכל איש ואישה הזקוקים לכך ויוצרים עמו קשר. עו”ד ארז זמין לכל דורש (במקרים דחופים) עשרים וארבע שעות ביממה, ונמצא כאן בשבילכם לכל התייעצות, שאלה או התלבטות בשעות היום במספרו הפרטי – 050-736-8203 או בפנייה דרך האתר.

אם אתם מוצאים עצמכם חשודים, או נאשמים בכל עבירה פלילית, אל תהססו לפנות אלינו. אנו מתחייבים ומבטיחים לספק לכל פונה יחס אישי, מקצועי ואוהד, הכולל כתף תומכת וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה (ובכל שעות היום – במקרים דחופים) במספר הטלפון 050-736-8203.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה