נהיגה בקלות ראש

תוכן העמוד:

נהיגה בקלות ראש היא עבירת סל (כלומר עבירה המתאימה למספר רחב של מקרים שאינם מוגדרים כעבירות ספציפיות בחוק).

העבירה של נהיגה בקלות ראש מעוגנת בסעיף 62(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש].

הסעיף קובע כי עונשו של אדם שנוהג רכב בדרך קלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה יהיה עד שנתיים מאסר. כלומר מדובר בעבירה שנחשבת עבירת תנועה חמורה.

אישום בנהיגה בקלות ראש יכול לבוא בעקבות סיטואציות שונות. כך לדוגמא אם נהג נסע במהירות המותרת אך באופן שמסכן את הסביבה – לא שמר מרחק, "חתך" נתיבים – ניתן יהיה להאשים אותו בנהיגה בקלות ראש.

גם נהיגה תוך ביצוע מספר עבירות תנועה קלות יחסית יכולה להביא לאישום בדבר נהיגה בקלות ראש – לדוגמא נהיגה מעל המהירות המותרת תוך שימוש אסור בטלפון נייד.

בנוסף כל נהיגה בצורה רשלנית שמסכנת את הסביבה או הנוסעים ברכב יכולה להיחשב כנהיגה בקלות ראש  – נסיעה כאשר ישנם ילדים לא חגורים ברכב, נהיגה תוך הובלת מטען על גג הרכב כאשר הנהג מחזיק אותו ביד אחת במהלך הנסיעה, נהיגה בשכרות וכיוצא בזה.

באופן כללי ניתן לומר כי אישום בנהיגה בקלות ראש מוגש כאשר אופן הנהיגה מהווה סכנה לסביבה והנהג מזלזל בחוק, מתעלם מחוקי התנועה ואדיש לתוצאות מעשיו.

הענישה על נהיגה בקלות ראש

אישום בנהיגה בקלות ראש מחייב כי הנהג יעמוד למשפט. כאמור, לבית המשפט סמכות ושיקול דעת לגזור עונש של עד שנתיים מאסר על מי שמורשע בעבירה זו. בית המשפט יכול במקום מאסר או בנוסף לו להטיל על הנהג המורשע גם קנס כספי.

להרשעה בנהיגה בקלות ראש מתלווה גם שלילת רישיון נהיגה. משך השלילה משתנה בהתאם לנסיבות המקרה.

כאשר נהג הורשע בנהיגה בקלות ראש ובשנתיים שקדמו לכך הוא הורשע בעבירות תנועה מסוימות המפורטות בחוק, רישיונו יפסל לתקופת מינימום של חודשיים. במידה והנהיגה בקלות ראש הובילה גם לתאונת דרכים בה נפצע אדם או נגרם נזק לרכוש, משך הפסילה המינימלי יהיה שלושה חודשים.

כאשר הנהיגה בקלות ראש גרמה לתאונת דרכים בה נפצע אדם בצורה קשה והנהג הורשע בשנתיים שקדמו לכך בעבירות תנועה מסוימות המפורטת בחוק תקופת הפסילה תהיה לפחות שנה.

עקב חומרת העבירה והענישה שבצידה, רצוי ואף חובה , במידה והואשמת בנהיגה בקלות ראש, להיות מיוצג על ידי עורך דין העוסק בייצוג משפטי במשפטי תעבורה.

נהיגה בקלות ראש לעומת נהיגה בחוסר זהירות

בתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה קיימת עבירה דומה לעבירת נהיגה בקלות ראש והיא נהיגה בחוסר זהירות. ההבדל המרכזי בין העבירות הוא בעיקר בחומרת ההתנהגות של הנהג, היחס שלו לתוצאות מעשיו והסכנה שגרם בנהיגתו.

העבירה של נהיגה בחוסר זהירות היא עבירה קלה בהרבה מנהיגה בקלות ראש, היא אינה מחייבת העמדה לדין והעונש עליה הוא קנס על סך 500 ₪ ללא פסילת רישיון.

במידה והואשמת בנהיגה בקלות ראש מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני התעבורה לייעוץ וייצוג משפטי.

עורך דין המתמחה בתחום יוכל לפעול מול רשויות התביעה במטרה להמיר את האישום מנהיגה בקלות ראש לנהיגה בחוסר זהירות וכן על מנת לדאוג, שפסילת הרישיון בפועל תהיה מינימלית ככל הניתן.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה
דילוג לתוכן