צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת מבוסס על החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001. "הטרדה מאיימת" (המקבילה העברית למונח stalking) היא שם כללי לקשת רחבה של התנהגויות, שמביאות לפגיעה ב"שלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של אדם" – בדגש על פגיעה שאינה בהכרח פיזית – וזאת בנסיבות שבהן יש בסיס סביר להניח שההטרדה או האיום עלולים לחזור על עצמם.

יש לציין שגם התנהגות שאינה מהווה כשלעצמה עבירה פלילית עשויה להיחשב להטרדה מאיימת, כאשר היא חלק ממכלול של התנהגויות שמצטברות או חוזרות ונשנות באופן פוגעני.

הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת

סעיף 2(ב) לחוק מגדיר את סוגי ההתנהגות העשויים להיחשב להטרדה מאיימת:

1. בילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת.

2. איום לפגוע באדם או במאיים עצמו.

3. יצירת קשר עם אדם בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.

4. פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו.

בדומה לצו ההגנה למניעת אלימות במשפחה, גם צו למניעת הטרדה מאיימת יכול להתקבל במעמד צד אחד, אך זאת רק למשך שבעה ימים שלאחריהם יש לקיים דיון נוסף במעמד כל הצדדים. במסגרת הצו רשאי בית המשפט להגביל את פעולותיו של האדם המטריד, מאיסור על יצירת קשר עם קורבן ההטרדה ועד איסור על נשיאת נשק, ובמקרים מסוימים אף איסור להתקרב לקורבן ההטרדה, לרכבו, למקום מגוריו, עבודתו, לימודיו ולכל מקום אחר שבו הוא נוהג להימצא בקביעות.

יודגש, שעל אף שמרבית התלונות על הטרדה מאיימת מגיעות מנשים המוטרדות על ידי בני זוגן לשעבר, ייחודו של צו למניעת הטרדה מאיימת לעומת צו הגנה וצו הרחקה הוא בכך שהוא אינו נוגע בהכרח למקרים של אלימות במשפחה, אלא חל על כל מקרה של הטרדה ואיום מצד כל אדם. במקרים רבים של אלימות או איומים מתקיימת חפיפה בין התחומים של הצווים השונים, ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה, שיסייע בבחירת המסלול המתאים בהתחשב בנסיבות המקרה ובסעד המבוקש.

לסיום יש להזכיר שצווי המניעה וההרחקה מהווים אמצעי חירום בידי מערכת המשפט, שמטרתם למנוע מקרי אלימות ואיום על זכויותיהם ועל שלמות גופם ונפשם של הנפגעים, ובעיקר הנפגעות, וזאת לרוב באופן זמני, עד למציאת פתרון כולל יותר. עם זאת, ישנם מקרים שבהם נעשה שימוש לרעה באמצעי קיצוני זה, על רקע סכסוך אישי או משפחתי. ההתמודדות עם תלונות שווא שהשלכותיהן עלולות להיות מרחיקות לכת היא עניין לא פשוט, אך על כך – במאמר הבא: כשהמטריד מתגלה כמוטרד – שימוש לרעה בצווי הגנה