זמין 24 שעות ביממה

כתב אישום פלילי בלי רישום פלילי

תוכן העמוד:

סעיף 2 של חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים 1981 קובע כי המשטרה תנהל מרשם פלילי אודות כל אדם שהורשע בעבירה למטרת תיעוד ובניית מאגר מידע לשימושים שונים.

למעשה לכל אדם ישנו גיליון רישום פלילי המכיל 3 קטגוריות עיקריות:

 1. הרשעות
 2. תיקים תלויים
 3. תיקים סגורים

 

במידה וישנו אדם שאף פעם לא הורשע, נחקר או הוגש נגדו כתב אישום גיליון הרישום שלו יסתכם בחצי עמוד לכל היותר, שם יפורט כי אין לו הרשעות, תיקים סגורים או תיקים תלויים ולהיפך, במידה והורשע בביצוע עבירה או שיש לו תיקים תלויים או סגורים הדבר יצוין בגיליון הרישום הפלילי.

 

מה ההשלכות של רישום פלילי?

לרישום פלילי ישנן השפעות רבות והשלכות אשר יכולות להשפיע במידה משמעותית על עתידו התעסוקתי של אדם כזה או אחר.

ולמרות שעד שלא הורשע בעבירה נמצא האדם בחזקת חף מפשע, גם לתיקים סגורים ותלויים ישנה השפעה לא מבוטלת אשר אף יכולה להתגלות כהרסנית, שכן עלולה למנוע את העסקתו במגוון רב של משרות. כמו כן נער ולו רישום פלילי יכול להיתקל בסירובו של הצבא לגייס אותו.

חשוב להבין שבגיליון ההרשעות אין הבחנה בין עבירה קלה לבין עבירה חמורה ולכן עברו הפלילי של האדם, יכול להוות לו כמכשול בהמשך החיים.

יחד עם זאת כתוצאה מאי הבחנה זו, בכוחו של בית המשפט לפסוק כי אדם שעבר עבירה לא יורשע ובכך תשפיע במידה פחותה הרבה יותר על עתידו.

אישום פלילי בלי רישום פלילי - האם זה אפשרי

 

לכל כלל יש יוצא מן הכלל

במידה והוכח שאדם עבר עבירה הוא יורשע והרשעה זו תצוין בגיליון ההרשעות שלו, עד מחיקתה כעבור מספר שנים. עם זאת במקרים מסוימים כן ניתן לחרוג מהכלל, זאת בהתקיים שני תנאים עיקריים, כפי שנקבע על ידי בית השפט העליון בהלכה שיצאה תחת ידו, “הלכת כתב”:

 

העבירה בדרגה קלה

יש להוכיח כי העבירה שבוצעה הנה בדרגת חומרה קלה

 

מבצע העבירה עושה מאמצים להשתקם

יש להוכיח כי נעשים מאמצים מצד מבצע העבירה להשתקם מדרכו הפסולה, כי מדובר במעידה חד פעמית או בדפוס שלישי אשר מטופל בהצלחה וכי ההרשעה תגרום לנזק תעסוקתי שניתן להצביע עליו.

 

בית המשפט יבחן את הנושא תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

 • עברו של הנאשם
 • חומרת העבירה והנסיבות בהן בוצעה
 • מעמדו ותפקידו של הנאשם
 • הקשר בין העבירה לבין המעמד והתפקיד
 • מידת הפגיעה באחרים
 • מידת הסבירות שהנאשם יבצע עבירות נוספות
 • דפוס התנהגות
 • גילוי חרטה ויחסו של הנאשם אל העבירה שביצע
 • השפעת ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם ועל תחומי פעילותו

 

הרשעה בדין הנה בעלת נזק פוטנציאלי לנאשם ולכן במקרים בהם בוצעה עבירה קלה ורוצים להימנע מרישום פלילי מומלץ לפנות לעורך דין פלילי מקצועי אשר יבדוק באם אתם עומדים בקריטריונים הנדרשים, יפעל להוכיח כי ייגרם לכם נזק תעסוקתי קונקרטי כתוצאה מההרשעה ויוביל את התיק לכיוון של אי הרשעה על מנת למנוע רישום פלילי.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: