זמין 24 שעות ביממה

סגירת תיק בעקבות הסדר מותנה

תוכן העמוד:

מהו הסדר מותנה ומהי מטרתו? מהם התנאים הנדרשים כדי להגיע לסיטואציה של סגירת תיק בעקבות הסדר מותנה ובאיזה סוגי עבירות ניתן להחיל הסדר מותנה על מנת להימנע מהגשת כתב אישום? כל מה שצריך וחשוב לדעת על הסדר מותנה בכתבה שלפניכם.

הסדר מותנה

 

הסדר מותנה

הסדר מותנה הוא למעשה הסכם משפטי הנחתם בין הרשות התובעת לבין אדם החשוד בביצוע עבירות מסוג חטא או עוון שבגינן ניתן לקיים את ההסדר.

במסגרת ההסדר, החשוד נדרש להודות בביצוע העבירות המיוחסות לו ואף לעמוד בכל התנאים המפורטים בהסדר, ומנגד, הרשות התובעת מתחייבת שלא להגיש כנגד החשוד כתב אישום.

לפיכך, כל אדם החשוד בביצוע עבירות בגינן נפתח כנגדו תיק פלילי (בביצוע עבירות עליהן נרחיב בהמשך), יכול להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו במסגרת קיומו של ההסדר המותנה.

 

מהי מטרת ההסדר?

קיום הסדרים מותנים החל להיות מיושם בישראל בשנת 2013 עם כניסתו לתוקף של תיקון מספר 66 לחוק סדר הדין המשולב במסגרתו נקבעה דרך נוספת (קיום הסדר מותנה) לצורכי סגירת תיקים פליליים ללא ענישה.

מטרת התהליך היא לאפשר לכל אזרח הנחשד בביצוע עבירה פלילית קלה יחסית לעמוד לדין פלילי ללא הרשעה פלילית וללא ענישה.

כמו כן, מטרת ההסדר היא להוריד את העומס ממערכת האכיפה ומערכת בתי המשפט וזאת באמצעות קיומם של ההסדרים המותנים כאמצעי טיפול יעיל ומהיר בכל סוגי העבירות הקלות יחסית.

 

באיזה סוגי עבירות ניתן לקיים הסדר מותנה בין החשוד לרשות התובעת?

הסדר מותנה ניתן ליישום והחלה אך ורק במקרים בהם מדובר בביצוע עבירות קלות ו/או עבירות אשר בוצעו בנסיבות מקלות.

על פי תיקון החוק משנת 2013 נקבע כי את ההסדר המותנה ניתן יהיה לערוך ולקיים בין החשוד לבין הרשות התובעת אך ורק בעבירות מסוג חטא או עוון, כאשר בין יתר סוגי העבירות נכללות העבירות הבאות: גרימת מוות ברשלנות, קבלת דבר במרמה, חבלה ברשלנות, עבירות על פי חוק איסור לשון הרע, עבירות הטרדה מינית, עבירות הונאה, עבירות הלבנת הון, עבירות על פי פקודת סימני מסחר, עבירת איומים ועבירת הסגת גבול (למעט מקרים בהם העבירה בוצעה כלפי בן/בת משפחה של החשוד).

 

העברות

עבירות תקיפה, עבירת גניבה,עבירת החזקת נכס חשוב, עבירת העלבת עובד ציבור, עבירת החזקת סמים המיועדים לצריכה עצמית, עבירות איסור מכירת משקאות משכרים לקטינים.

חשוב לציין שהחל מה-1/1/2019 ניתן להחיל את קיומו של ההסדר המותנה על גבי כל העבירות מסוג עוון בהן העונש המרבי אינו עולה על 3 שנות מאסר, לרבות בעבירות על פי חוק התכנון והבנייה.

לצורך בירור מעמיק של סוגי העבירות בגינן ניתן להחיל הסדר מותנה לצורך מניעת הגשת כתב אישום, אנו ממליצים לכם להיוועץ עם עורך דין פלילי בעל התמחות בסוג העבירה המיוחסת לכם.

 

מהם תנאי הסף לקיומו של הסדר מותנה?

לצורך החלתו של הסדר מותנה, החשוד נדרש לעמוד במספר תנאי סף מקדימים הכוללים בין היתר: לחשוד העתיד לבצע את ההסדר לא קיים עבר פלילי במשך חמש שנים לפחות מיום ביצוע העבירה בגינה עתיד להיות מוגש כנגדו כתב אישום.

לחשוד אשר  אינו מעורב בתיקים פליליים נוספים העומדים כנגדו (לא כולל התיק הפלילי לגביו עתיד להתקיים ההסדר המותנה), לא התקיים הסדר מותנה עם החשוד במהלך חמש השנים האחרונות ותנאי סף נוספים.

כאשר חשוד מעוניין לקיים הסדר מותנה מול הרשות התובעת לצורך הימנעות מכתב אישום, עומדות בפניו מספר חלופות אותן ניתן לכלול במסגרת ההסדר.

חלופות אלו כוללות בין היתר: תשלום לאוצר המדינה, פיצוי כספי של נפגעי העבירה המיוחסת לו, התחייבות לעמידה מלאה בתנאי תוכנית הטיפול והשיקום אשר נבנית בעבורו על ידי קצין מבחן, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי נשק.

הגשת מכתב התנצלות לנפגעי העבירה וחלופות נוספות הנידונות בין מייצגי החשוד לבין הרשות התובעת לצורך החלתו של ההסדר המותנה.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »