זמין 24 שעות ביממה

מעבר מבית כלא צבאי לבית כלא אזרחי

תוכן העמוד

לא רבים יודעים זאת, אך חיילים הנשפטים במסגרת צבאית יכולים לבקש לעבור מבית כלא צבאי לבית כלא אזרחי. מדוע יש כאלה שמעוניינים לעבור לבית כלא אזרחי? וכיצד זה נעשה? על כך בשורות הבאות.

מעבר מבית כלא צבאי לבית כלא אזרחי

מערך הכליאה בצבא

מערכת בתי הכלא של הצבא היא מערכת המנוהלת כראוי, בהתאם לאמות המידה של צבא, ועל פי דיני הצבא. אך למערכת זו חסרונות רבים שבגללם נקבעה האפשרות לעבור ממערכת הכליאה הצבאית למערכת הכליאה האזרחית. בין החסרונות ניתן למנות את העובדות הבאות:

 

ללא שיקום

במערכת הכליאה הצבאית לא קיימות תוכניות שיקום. כלומר, להבדיל מהמערכת האזרחית שבה קיימות תוכניות שנועדו לסייע לכלוא ליום שאחרי שחרורו, במערכת הכליאה הצבאית לא קיימת אפשרות כזו.

 

מערכת הכליאה ותפקידה בעיקר

למעשה, מערכת הכליאה הצבאית עוסקת אך ורק בכליאה ולא מעבר. אין מערכת חשיבה ברורה ורחבה על רווחת האסיר הצבאי והאופן שבו הוא ישתלב בחברה לאחר שחרורו. המציאות, ולא רק בישראל, מעידה שלשיקום עבריינים יש הצלחות רבות, ובעצם זו הצלחה חברתית כשאסיר המשלם את חובו לחברה חוזר למוטב.

 

סגל לא מנוסה

מערכת הכליאה בצבא מנוהלת בסופו של דבר על ידי אנשים צעירים. הסוהרים בצבא הם חיילים בשירות סדיר, אשר עוברים הכשרה לא ארוכה במיוחד, והם בדיוק כמו האסירים מחכים רק לשחרורם ולא מעבר לכך.

 

חוסר הבגרות והבשלות

כאן קיימת בעיה מובנית, שכן אין לצפות מבחור צעיר בגיל 19 לבגרות ולבשלות שיכולה להכיל ולהבין את הקושי עמו מתמודד אסיר בבית כלא. חוסר הבשלות והבגרות יוצר לא אחת חיכוכים והיתקלויות בין כלואים לסוהרים במערכת הצבאית, מה שגורר לבסוף ענישה כלפי אסירים צבאיים. ענישה כלפי אסירים באה לידי ביטוי בבידוד, שלילת מכתבים ועוד – מה שרק מקשה על אסירים ויוצר לחצים חדשים וחוזר חלילה.

 

כפיפות למשפט צבאי

חייל המצוי במאסר בכלא צבאי הוא עדיין חייל ולכן הוא כפוף למערכת הדין הצבאית. כך, כאשר חייל לא מבצע את הוראות מפקדיו בבית הכלא הרי שהוא חשוף למשפט צבאי.

 

במסגרת המשפט הצבאי

במסגרת המשפט הצבאי הוא עשוי להיענש אף בימי מאסר נוספים. המצב שונה במערכת האזרחית שבה אדם נשפט ומבצע את עונשו. מערכת הענישה בתוך בית הכלא היא משמעתית בלבד, ונועדה רק לשמור על ביטחון האסירים והסוהרים. בכלל זה, יצוין שהמשמעת הצבאית גם בין כותלי הכלא חמורה הרבה יותר מהמשמעת הנהוגה בכלא אזרחי.

 

משאבים מוגבלים מאוד

המערכת הצבאית דלה יותר במשאבים כשעליה להתמודד עם אסירים בעיתיים ואלימים במיוחד או מכורים לסמים. זאת בעיית משנה הנגזרת מכך שאין תוכניות שיקום בכלא הצבאי.

 

עבריות צבאיות קלאסיות

חשוב להבהיר שמערכת הכליאה הצבאית בנויה במובן הבסיסי לטפל בעבירות “צבאיות קלאסיות”, כגון עריקות, אי ציות לפקודה וכן הלאה. היא מעולם לא נבנתה עבור והיא אינה אמורה לעסוק באסירים אלימים ומסוכנים לעצמם ולסביבה – שכן אין זה עניינו של צבא כלל לעסוק בתחומים כאלו.

 

תנאים למעבר לכלא אזרחי

במסגרת הדין הצבאי קיימת אפשרות לעבור מבית כלא צבאי לבית כלא אזרחי, זאת בהתקיימות כמה תנאים. התנאי הראשון הוא כי מדובר בחייל המרצה את עונשו ואין לו אפשרות לערער יותר. כלומר – גזר דינו חלוט. התנאי השני הוא הגשת בקשה על ידי החייל או קצין בכיר בכלא המבקש זאת מסיבות שונות.

 

ועדת 210

השלב הבא בהליך המעבר לכלא אזרחי הוא דיון בפני ועדה.

ועדה זו מורכבת מכמה בעלי תפקיד בכירים בצבא: קצין רפואה, שופט צבאי, קצין שלישות ועוד. הוועדה דנה בבקשות של חיילים או רשויות הצבא להעביר או לעבור למערכת הכליאה האזרחית.

 

 

בקשה להעביר כלוא

כאשר מוגשת בקשה להעביר כלוא לבית כלא אזרחי, הועדה דנה בכך ושוקלת מגוון שיקולים. בין היתר, היא שוקלת את התנהגותו של האסיר, משך הזמן שבו הוא כלוא, האופק השיקומי שלו, מסוכנותו, מצב בריאותו, נסיבות העבירה שבוצעה על ידו ועוד.

 

למה מעבירים לכלא אזרחי?

לדוגמא, כאשר מדובר באסיר שיש לו עוד פרק זמן לשהות במאסר, הרי שיש צורך בקביעת תוכנית שיקום שתוכל לסייע לו בעתיד. בתנאים אלה הנטייה עשויה להיות לטובת העברתו לכלא אזרחי. בנוסף, כאשר מדובר באסיר מסוכן, בעל בעיות משמעת גבוהות, גם אז תהיה נטייה להעבירו למערכת הכליאה האזרחית בשל הקושי להתמודד עמו.

 

הוועדה

הדיון בוועדה נערך בנוכחות האסיר, ונציג מטעם המשטרה הצבאית. מי שמוזמן לדיון בפני ועדת 210 יכול להיות מיוצג על ידי עורך דין צבאי. מומלץ למי שמוזמן לדיון בפני ועדת 210 להסתייע בעורך דין צבאי, אשר יוכל לסייע לכלוא לשטוח את טענותיו בפני הועדה, ולהציג לה את השיקולים הרלוונטיים לטובת האסיר.

 

עורך דין מיומן מלווה

עורך דין מיומן יכול לסייע לאסיר ולהנחות אותו עוד לפני דיון בוועדה לפעול בצורה שתוכל גם לסייע לו בהמשך, ובדיון עצמו. כמו כן, בפני הוועדה עלולות להישאל שאלות רבות ולעלות טענות רבות גם נגד האסיר. לכן חשוב שאסיר לא ייגש לבדו, אלא יבוא לוועדה כשלצידו עורך דין.

 

לסיכום

אסיר שמבקש לעבור למערכת הכליאה האזרחית צריך לפנות לוועדת 210, ובהתקיים תנאים מסוימים הוא יוכל לעבור לבית כלא אזרחי. על מנת לדעת את התנאים למעבר, ולברר את הסיכויים לכך בנסיבות, רצוי להסתייע בעורך דין מיומן.

עומדים בפני מעצר בבית כלא צבאי? רוצים לבחון מעבר לבית כלא אזרחי?

עורך דין צבאי אלון ארז זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה