תקנון אתר

השימוש באתר:

אתר https://www.alonerez.co.il/ מקבל בברכה את הגולשים והמשתמשים באתר, במוצרי ושירותי משרד עורך דין אלון ארז (להלן “המשרד”). השימוש באתר יהיה כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווים הסכם מפורש מצד המשתמש לתנאים אלו.

אחריות בגין שימוש ופעילות באתר ובתכניו:

המשרד אינו אחראי על כל פעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי מי מהגולשים באתר או בתכניו בגין גורם שאינו קשור ואינו בשליטה המלאה של המשרד.

המשרד המפעיל את האתר יעשה את מאמציו לשמור על תקנון ותקינות הפעילות באתר אולם לא יישא באחראיות עבור תקלות חומרה, קווי תקשורת, תקלות תוכנה וכן תקלות אחרות הקשורות לשיבושים בקווי האינטרנט והתקשורת או לגורם צד ג’ אחר.

תכנים וזכויות יוצרים:

זכויות היוצרים בעבור יישומים, קבצים, טקסטים, קוד מחשב ולעתים גם חלקי עיצוב ותוכנה או חומרה אחרת הכלולה באתר – יהיו של המשרד בלבד ו/או ספק מטעמו, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. חל איסור להעתיק, להפיץ, לתרגם או למסור את התכנים לגורם צד שלישי בלא הסכמה מפורשת של המשרד בכתב ומראש.

סימנים מסחריים:

שם המתחם של האתר, שם החברה, לוגו וסימנים מסחריים אחרים, בין אם שרשומים ובין אם שלא רשומים, יהיו קניינה הבלעדי של המשרד.

אבטחת מידע ופרטיות:

המשרד עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, בידע ובניסיון שלה על מנת לנקוט מגוון אמצעי זהירות באתר, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר על ידי הגולשים באתר. במקרים שונים בהם ידע של המשרד אינה משגת או במקרים שאינם בשליטתו, וכן בשל אירועים של כוח עליון, לא יהיה המשרד אחראי לכל סוג נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם לגולש או למי מטעמו. אם המידע יאבד, יגיע לגורם עוין או יעשה בו שימוש ללא הרשאה. המשרד מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי הגולשים הרשומים באתר אלא לצרכי האתר והמשרד בלבד.

שירות לקוחות:

בכל שאלה, טענה או בירור כלשהו, אנא פנו אל נציגנו באמצעות האתר, הטלפון או הוואטסאפ המצוינים באתר כדי שנוכל לבדוק את הנושא לגופו.

דין וסמכויות שיפוט:

אכיפת התקנון ו/או כל פעולה הנובעים ממנו יהיו בהתאם לדין הישראלי בלבד ויידון בסמכויות השיפוט המוכרות באחת מערי תל אביב יפו, חיפה וירושלים.

 

מסמך זה לא נכתב על ידי עורך דין ולא חלה כאן אחראיות משפטית.