למרות החוק הגורף במדינת ישראל שמחייב גברים ונשים להתגייס עם הגיעם לגיל 18, קיימת שורה צרה יחסית של מקרים בהם ניתן לספק דרך עורך דין צבאי פטור משירות. מאמר זה יפרט את סוגי הפטורים המרכזיים ויספק לכם מידע בנוגע לתהליכי קבלת פטור, שמדגישים את חשיבותו של עורך דין מתאים לליווי התהליך.

קבלת פטור משירות בצה”ל

חוק שירות בישראל קובע כי כל המחזיקים בתעודת זהות כחולה חייבים בהתייצבות לרישום, בדיקות וגיוס לצבא, בין הגילאים 18-29 לגברים ובין הגילאים 18-26 לנשים שאינן נשואות ונמצאו כשירות רפואית. 

הפרת החוק, כלומר העדר התייחסות לצווים והתייצבות במועדים שנקבעו למגויסים עוד משלב הצו הראשון שלא באישור המערכת, מהווה עבירה שעשויה לכלול מעצר החל ממספר ימים ועד למספר שנים בכלא צבאי, תלוי בחומרת המעשה ובהחלטה שיפוטית. 

ולכן כבר עכשיו חשוב לציין כי רק עורך דין צבאי יכול לייצג אתכם נכונה מול המערכת ולמנוע בעיות שעלולות להשפיע על חייכם ועתידכם בצורה משמעותית. 

מי רשאי לקבל באמצעות עורך דין צבאי פטור משירות?

שחרור רשמי מהמסגרת הצבאית איננו מהווה השתמטות ולמעשה, לא מדובר באקט שיש עמו קלון או בעיות ברמה האזרחית. קיימים מקרים שונים בהם חיילים ומלש”בים נמצאו בלתי מתאימים למסגרת הצבאית בגין עניין מסוים ולכן זכאים לפטור שירות אוטומטי (למשל עקב מצב רפואי חמור). 

במקרים אחרים, יש צורך לפעול אקטיבית כדי לקבל בעזרת עורך דין צבאי פטור משירות, כך שצה”ל יקבל כראוי את הנימוקים וההצדקות הר  לוונטיות לשאלה מדוע אין באפשרותו של המלש”ב או החייל לשרת בצבא.

סוגי פטורים נפוצים מהצבא

פטור נפשי

מצבים נפשיים שונים עשויים להביא להחלטה לספק לחייל את פרופיל 21 שמשמעותו פטור מהצבא. פטור זה כרוך בהצדקה קלינית פסיכיאטרית מתאימה ודורש ראיון מול קב”ן צבאי ופסיכיאטר צבאי על מנת לקבלו. 

עם ניסיון משפטי נרחב בדיני המשפט הצבאי, בדגש על ועדות רפואיות, וועדות התאמה והליכי פטור, אנו למדים כי גם אירועים טראומטיים, בעיות התמכרות והפרעות נפשיות שונות מצדיקים פנייה להליכי שחרור מצה”ל וניתן לעבור אותם כדי לקבל דרך עורך דין צבאי פטור משירות. 

פטור רפואי

מופעים חמורים של שלל מחלות עשויים להתבטא בקבלת פרופיל 21 וזאת בשל אבחון במסגרת הצבאית שהוביל לעמידה בפני ועדה רפואית ובדיקות מומחים מטעם הצבא. סיבת השחרור אמנם תצוין כפרופיל רפואי שאינו מתאים לשירות, אך אין לפטור שכזה השלכות באזרחות.

אם הפטור ניתן למורת רוחו של החייל/ המלש”ב, באפשרותו לנסות לערער על ההחלטה או אף להתנדב וכמובן שניתן לקבל לכך ייעוץ מעורך דין צבאי שמכיר לעומק את המערכת וצפוי לסייע בהשגת המטרה.

עורך דין צבאי פטור משירות

פטור בגין אי התאמה

קיימות נסיבות שונות שבהן צה”ל עשוי לקבוע שחייל או חיילת מסוימים אינם מתאימים לשירות. נסיבות אלה עשויות להיות רקע של קשיים במסגרות קודמות, נתונים אישיים דלים מאוד, העדר מסגרת חינוכית בגיל צעיר, תיקים פליליים, קשיי הסתגלות למערכת, נסיבות משפחתיות קשות ועוד.

נסיבות אלה יכולות להיווצר גם תוך כדי השירות, כמו שקורה למשל בביצוע עבירות סמים בצבא ובחומרה שמאלצת את הצבא לא רק לענישה, אלא גם לשחרור סופי מהמסגרת. 

כאשר מלש”ב או חייל מעוניינים לקבל פטור בגין אי התאמה למסגרת והיא לא ניתנה ביוזמת הצבא, יש לשכנע את המערכת כי קיימת מניעה מלתפקד כראוי במערכת או שהמלש”ב/חייל יקשה עליה. גם הפעם חשוב לקבל דרך עורך דין צבאי פטור משירות. 

פטור לנשים מחמת נישואין או הריון 

נשים בשירות סדיר שמציגות תיעוד להריון פעיל צפויות להשתחרר מהמערכת כמעט אוטומטית לחלוטין. תהליך זה אורך מספר ימים משלב הצגת התיעוד להריון והפנייה למפקדים ועד לאישור סופי. במקרה של נישואין, קיימת האפשרות לאשר לחיילת חופשה לצורך חתונה וכמובן לפעול כדי להסדיר את שחרורה מהשירות לאחר מכן. 

ועדת התאמה לשירות צבאי

גם ביחידות הצה”ליות וגם בכלא הצבאי פועלות ועדות שתכליתן לבדוק את מידת ההתאמה של החייל לשירות מכאן והלאה. ועדות אלה לא דנות בבריאותם הנפשית והרפואית של חיילים, אלא רק במידת התאמתם למסגרת. הוועדה בוחנת נסיבות אישיות ומשפחתיות, ימי תב”ן ואת העילות שהובילו את החייל עד הלום. 

עילת השחרור המדויקת תהיה אחת משתיים: “אי התאמה”, למשל עקב קשיי הסתגלות קשים מאוד למערכת או “התנהגות רעה וחמורה”, למשל סחר בסמים בבסיס שדורש גם מעורבות משפטית מצד עורך דין צבאי סמים כדי למנוע שלילת זכויות ובעיות שמכתימות את החייל באזרחות. 

ועדות ההתאמה דנות גם בפטורים מטעמי דת ומטעמי מצפון. אפשרות נוספת לקבל בעזרת עורך דין צבאי פטור משירות היא עקב מגורים בחו”ל ובמקרים מסוימים גם בשל מצב כלכלי משפחתי קשה. ניתן לפנות למשרד עורך דין אלון ארז בכל עת ולקבל ייעוץ מקצועי בכל סוגיה. 

שאלות נפוצות על עורך דין צבאי פטור משירות   

איך מקבלים בעזרת עורך דין צבאי פטור משירות?

אז איך איך להוציא פטור מהצבא? במקרים בהם השחרור אינו אוטומטי או ביוזמת הצבא, יש צורך להציג נימוקים ותיעוד בנוגע לנסיבות בגינן מבוקש הפטור ורצוי בעזרת גורם שמכיר את המערכת מבפנים בדגש על הנפשות הפועלות בתוכה כמו מקבלי ההחלטות ושופטי בית הדין הצבאי.  

אם יש לי תיק פלילי, בטוח שאקבל פטור שירות?

לא בהכרח, הדבר תלוי מאוד בסוג וחומרת המעשה, היכולת של החייל לתפקד במסגרת על אף הרישום המשטרתי ונכונותו הכללית להתגייס. במקרה כזה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין פלילי אלון ארז.