זמין 24 שעות ביממה

הסדרת מעמד נפקד, עריק, משתמט גיוס לצה”ל

תוכן העמוד

חוק השיפוט הצבאי עוסק בכמה וכמה סוגים של עבירות, ביניהן עבירות המקבילות לעולם המשפט האזרחי ולעומתן עבירות המאופיינות רק עם השירות הצבאי כמו למשל עבירה של היעדר מן השירות הצבאי.

עבירה זו, המוגדרת בסעיף 94 לחוק הצבאי, היא העבירה בה מואשמים, בדרך כלל, אלו המבצעים נפקדויות, עריקויות והשתמטויות ארוכות משירות צבאי.

 

מה ההבדל בין נפקדות לעריקות?

עריקות מוגדרת על פי חוק השיפוט הצבאי כהיעדרות מן הצבא שלא ברשות וללא כוונה לחזור לצבא כאשר רשויות הצבא עושות הבחנה בין שני סוגים של היעדרות מהצבא הנבדלים בדרגות חומרתם – האחת נפקדות והשנייה עריקות.

 

נפקדות

נפקדות היא היעדרות מהצבא לתקופה של עד 21 ימים כאשר ישנה הבחנה בין נפקדות “קלה” לפרק זמן של עד 24 שעות לבין נפקדות לפרק זמן שעולה על 24 שעות.

 

עריקות

עריקות היא היעדרות מהצבא לתקופה שעולה על 21 ימים.

 

ההבדלים בין סוגי ההיעדרות

ההבדלים בין סוגי ההיעדרות באים לידי ביטוי בתחומים שונים ביניהם – ההשלכות על המשך השירות, הגורם המטפל, חומרת הענישה,ההשלכות על זכאויות שנות שמגיעות לחייל ועוד. בנוסף, חומרת העבירה היא שתקבע באם יתלווה לעבירה גם רישום פלילי שילווה את החייל גם בחייו האזרחיים.

הסדרת מעמד נפקד, עריק, משתמט גיוס לצה"ל

לא הגעתי לצו ראשון – האם זו עבירה?

ישנם צעירים אשר בליבם קיים חשש מן השירות הצבאי או שלחלופין, אמונתם אינה עולה בקנה אחד עם השרות הצבאי וכתוצאה מכך הם אינם מתייצבים לצו הראשון. צעירים אלו טועים לחשוב כי אם זומנו לצו ראשון והם אינם מגיעים, אזי שהמשקל של אי הגעתם אינו כבד היות ונכון לעכשיו הם בגדר אזרחים.

 

סעיף מיוחד

מה שהם אינם יודעים הוא כי בחוק השיפוט הצבאי קיים סעיף מיוחד אשר באמצעותו הצבא רשאי לגייס אותם גם אם הם אינם עברו בפועל בלשכות הגיוס השונות, ובמידה והם לא צייתו לכל אותם הצווים.

 

כיצד מסדירים מעמד של נפקד, עריק ומשתמט גיוס בצורה נכונה?

היעדרות מן הצבא שלא ברשות היא סוגיה מורכבת היות וכל מקרה הוא שונה מקודמו ולכל חייל הנסיבות שבעבורן הוא נעדר. לכן באמת כל מקרה נבחן לגופו וחומרת הענישה נקבעת על בסיס חומרת העבירה.

 

מקרי התחשבות בנסיבות

ישנם מקרים בהם הצבא עשוי להתחשב בנסיבות אישיות ולכן במקרים מסוג אלו ניתן גם לטעון לנסיבות מקלות.
לכן במידה ונעדרתם מהצבא שלא ברשות עליכם קודם כל להיוועץ בעורך דין צבאי שמכיר את מערכת השיפוט הצבאית ואשר יכול להנחות אתכם כיצד לפעול להשגת המסמכים שיהוו נסיבות מקלות בעת גזירת העונש שלכם.

 

לספק הדרכה

באפשרותו לכוון אתכם ולספק לכם הדרכה וכן לומר לכם אילו אישורים אתם צריכים להוסיף לבקשה על מנת שיוכיחו את הסיבות שבגללם, לטענתכם נאלצתם להיעדר מן השירות הצבאי.

בעזרת קבלת ייעוץ מעורך דין צבאי אלון ארז תוכלו להיות מודעים לזכויות שלכם ולהבין יותר טוב כיצד להתמודד עם המקרה שלכם באופן אישי.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה