זמין 24 שעות ביממה

כיצד מבצעים חקירה משפטית בתוך המערכת הצבאית הצהלית

תוכן העמוד

מלאכת החקירה הצה”לית מתבצעת על ידי מוסדות חקירה ייחודיים אשר שונים מאלו של המערכת האזרחית. סמכויות החקירה הנתונות בידי גופים אלו מצויות בחוק השיפוט הצבאי, התשט”ו -1955 (קרוי גם – חש”ץ). החש”ץ קובע שלא ניתן להעמיד לדין פלילי בפני בית דין צבאי אלא אם כן נערכה חקירה בעניין העבירה בין אם על ידי מצ”ח (משטרה צבאית חוקרת) ובין אם על ידי קבו”ד (קצין בודק).

מצ”ח (משטרה צבאית חוקרת)

מרבית החקירות במסגרת צבאית נערכות על ידי מצ”ח (משטרה צבאית חוקרת), הנחשבת למוסד החקירה העיקרי בצה”ל לקראת העמדה לדין. מטרתה היחידה היא לחקור חיילים ואנשי קבע במקרים בעלי חשד לעבירות על חוק השיפוט הצבאי, או לפי החוקים הפליליים האזרחיים (חוק העונשין, פקודת הסמים המסוכנים, אונס והטרדה מינית, אלימות, גניבה ועבירות רכוש, הפקרת נשק, ביזה וכיו”ב).

למצ”ח נתונה הסמכות לפתוח בחקירות במקרה הצורך אף ללא פנייה של מפקד – בין אם ביוזמתה ובין אם על פי הנחיה של פרקליט צבאי. כיום, למצ”ח ישנם 15 בסיסי חקירה שונים בכל רחבי הארץ המנהלים מאות חקירות מדי חודש בידי חוקרים מקצועיים ומוסמכים. לאחר שמתקיימת חקירה, מצ”ח מחויבת להעביר את ממצאיה לפרקליטות הצבאית לשם קבלת החלטה.

הפרקליטות הצבאית רשאית לסגור את התיק ללא ההעמדה לדין, להורות על עונשים משמעתיים (נזיפה, ריתוק וכדומה), או לחילופין להורות על העמדה לדין פלילי בפני בית דין צבאי.

קבו”ד (קצין בודק)

קבו”ד הוא גוף חקירה פנים צבאי (בדרגת סא”ל ומעלה), אשר נועד בעיקר לחקירות שאינן מוגדרות כפליליות אלא בעלות זיקה פיקודית. הקבו”ד גובה עדויות, אוסף ממצאים וראיות ואינו כפוף לסדרי הדין או לפקודת הראיות. כלומר, בדיקתו הינה חופשית וחלה עליה החובה לתעד את העדויות כראוי ולערוך דו”ח וספי בדבר מסקנותיו.

כאשר הקבו”ד גובה עדות מאדם אשר יכול להפוך חשוב בביצוע עבירה, עליו להזהירו ולהסביר לו כי תשובותיו יכולות לשמש כנגדו בהליך שיפוטי בעתיד. במקרים מסוג זה, יכול הנחקר לסרב לענות על שאלות או לשמור על זכות השתיקה ולהיעזר בעורך דין צבאי.

ממצאי הקבו”ד יועברו לפרקליט הפיקודי אשר רשאי, בדומה לממצאי חקירת מצ”ח, להורות על העמדה לדין או על הליכים פיקודיים אחרים.

במקרים כאלו של חקירות צבאיות ישנו צורך להיעזר בעורך דין צבאי אשר ילווה את הנאשם ויאמר לו את זכויותיו. גם אם יימצא אשם, עורך דין צבאי יפעל נחרצות להקל את עונשו של הנאשם בתהליך המשפט, להפחית את הרישום הפלילי או להסירו לחלוטין ובכך למנוע נזקים גדולים לנאשם בהמשך חייו.

עורך דין אלון ארז הינו עורך דין צבאי מקצועי, מוסמך ומיומן בתחום הפלילי והצבאי. ביכולתו להדריך את הנאשם מה לומר או לא לומר בחקירה, ללמוד את התיק על בוריו, להכין את הנאשם למתן עדות במידה ומוגש נגדו כתב אישות ולמעשה ללוות אותו לאורך כל התהליך.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה