עבירת גניבה

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

עבירת גניבה היא אחת מן העבירות הראשונות שנוצרו בחברה האנושית, מתוך הבנה שביטחונו של האדם בכך שרכושו יישאר בחזקתו הוא אחד מהדרישות הבסיסיות לצורך אפשור קיומה של החברה המודרנית.

עם השנים השתנתה עבירה זו באופן משמעותי, והחלה לכלול סוגים שונים של גניבה, ונסיבות שונות בהן הגניבה הופכת מעבירה "קלה" יחסית לעבירה חמורה, שיכולה לשאת איתה עונשים ארוכי טווח.

במאמר זה תוכלו לקרוא על עבירות הגניבה השונות, והעונשים הצפויים למי שעובר כל אחת ואחת מהן.

 

מהי גניבה?

חוק העונשין קובע שאדם גונב דבר אם הוא עושה אחד משני הדברים הבאים:

 

נושא דבר הניתן להיגנב ללא הסכמת הבעלים

נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע.

 

שולח יד בדבר הניתן להיגנב, בזמן שהוא מחזיק בו כדין

בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפיקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

 

כלומר – גניבה יכולה להתבצע על רכוש שאינו בחזקתי, אם אני לוקח אותו, או מרמה אדם בכדי שייתן לי אותו.

אך גם ברכוש שהוא אכן בהחזקתי כדין, כאשר הוא אינו שייך לי באופן מלא למשל נמצא אצלי בפיקדון כדי שאשמור עליו עבור אחר – כמו אדם שמנהל חברה ואחראי על נכסיה הכלליים, שאינם שייכים לו באופן אישי.

או שייך לי בשיתוף עם אחר – כמו אדם שמבצע עבודה עם אחר ולוקח לכיסו את שכרו של האחר יחד עם השכר שיועד לו.

 

מהי נטילה?

נטילה היא לקיחת הדבר הניתן להיגנב (מושג שיוסבר בהמשך), לרבות השגתו בתחבולה (הטעיית הבעלים המקוריים), בהפחדת בעליו המקוריים, בטעות הבעל וידיעת הנוטל שהבעלים טעה או במציאת דבר שהיה אפשר באמצעים סבירים לגלות מי בעליו המקוריים.

גם אדם שמוצא ארנק ברחוב ולוקח אותו כשלו ייחשב כגנב לפי סעיף זה בחוק העונשין, כל עוד הייתה דרך אפשרית (למשל רישיון נהיגה) לגלות את זהות הבעלים ולהחזיר לו את הרכוש שאבד לו.

 

מהו דבר שניתן להיגנב?

לא כל רכוש שאדם לוקח מהרחוב ייחשב כדבר הניתן להיגנב לצורך הגדרת חוק זה, אלא רק "דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם" כלומר – אם אני לוקחת לכיסי דבר שאינו בעל ערך ממשי, או דבר שאינו שייך לאף אדם או ישות משפטית, אני לא אחשב כאילו גנבתי את אותו הדבר.

 

מהו העונש על ביצוע עבירה זו?

מי שגונב דבר בהתאם להגדרה שצוינה לעיל (ללא תוספות או נסיבות מיוחדות כפי שיפורט בהמשך) יכול שייגזר עליו עונש של עד שלוש שנות מאסר, בהתאם לשווי הרכוש, נסיבות הגניבה ונסיבותיו האישיות.

 

עבירת גניבה בנסיבות מיוחדות

מעבר לעבירת הגניבה הבסיסית, ישנן נסיבות מיוחדות לפשע זה, שיכולות להאריך משמעותית את העונש הצפוי למי שעובר אותו, עד לארבע שנות מאסר. נסיבות אלו כוללות בתוכן כל אחת מהאפשרויות הבאות:

 

גניבה ממתקני תשתיות או חיבור אליהם

אדם הגונב דבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מתקני תשתיות או חיבור אליהם, או דבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור.

 

גניבת דבר המשמש כלי עבודה לפרנסתו של אדם

אדם הגונב דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים, תוצרת חקלאית, בקר או מקנה, ובלבד שערכו של הדבר הנגנב עולה על 1,000 שקלים חדשים.

 

גניבת דבר בעל ערך מסוים

אדם הגונב דבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אומנותי כמו למשל יצירת אומנות ממוזיאון, או ספר קודש מבית כנסת.

 

מי שגונב דבר שערכו הכספי עולה על חצי מיליון שקלים, יכול שיפסק לו עונש של עד שבע שנות מאסר בפועל, יותר מכפול שתיים מהעונש המקורי על עבירת הגניבה!

מי שגונב נשק, יכול שיפסק לו עונש של עד עשר שנות מאסר, וזאת כאשר מדובר בנשק "חם", נשק כימי או פצצה / רימון.

 

גניבה בידי עובד ציבור

מי שעובד עבור הציבור, וגונב דבר שהוא נכס המדינה, או כל רכוש אחר שהגיע לידיו מכוח עבודותו וערכו עולה על אלף שקלים, יכול שייגזר עליו עונש של עד עשר שנות מאסר, וזאת בשל הפגיעה הנוספת שעבירה זו מייצרת לאמון הציבור, שנדרש להסתמך על כך שעובדי הציבור המשרתים אותו הם ישרים, ואינם משתמשים בכוחם לרעה.

 

גניבה בידי עובד / מנהל

מי שעובד עבור אדם, וגונב מאותו המעסיק נכס ששייך לו, או שהגיע לידיו של העובד בכדי שיעביר אותו אליו, יכול שייגזר עליו עונש של עד שבע שנות מאסר, כל עוד ערכו של הנכס הגנוב עולה על אלף שקלים.

גם מי שחבר דירקטוריון של חברה, או נושא משרה של תאגיד וגונב דבר ששייך לאותו התאגיד עובר על גרסה חמורה יותר של עבירת הגניבה, שהעונש עלייה הוא עד שבע שנות מאסר.

 

גניבה בידי מורשה

מי שביצע כל אחת מן עבירות הגניבה הבאות, ייחשב גם הוא כמי שעובר על גרסה מחמירה של עבירת הגניבה, שהעונש עלייה הוא עד שבע שנות מאסר:

 

גניבת נכס עם ייפוי כח

מי שגונב נכס שקיבל עם ייפוי כוח לשימוש בו.

 

גניבת נכס שהופקד אצלו

מי שגונב נכס שהופקד אצלו, לבדו או עם אדם אחר, על מנת שישמרנו שמירה או ישתמש בו או בתמורתו, כולם או מקצתם, למטרה מסוימת או ימסור כולם או מקצתם לאדם מסוים כמו למשל פקיד בנק שקיבל כסף לצורך הפקדה בחשבון של אדם, או שליח שקיבל מוצר מסוים ונדרש להעבירו מידיי בעליו המקוריים לידי בעליו החדשים.

 

גניבת נכס שקיבל בשביל אדם אחר או לזכותו

מי שגונב נכס שקיבל בשביל אדם אחר או לזכותו כמו למשל מזכירה, שחתמה עבור חבילה שהגיעה בשביל המנהלת של החברה בה היא עובדת, ולוקחת את החבילה לעצמה.

 

גניבת תמורה של נייר ערך או של עשיה בנכס על פי ייפוי כוח

מי שגונב מן התמורה של נייר ערך, או של עשיה בנכס על פי ייפוי כוח, כשקיבל הוראה שתשמש למטרה פלונית או תשולם לאדם פלוני.

כמו למשל אדם שעובד בקרן פילנטרופית, ולוקח תשואות מהשקעות הקרן, שייועדו לפרויקט חברתי, לכיסו במקום.

 

עבירת שוד

אחת מעבירות הגניבה החמורות ביותר היא עבירת השוד, שהעונש עלייה הוא עד ארבע עשרה שנות מאסר, וכוללת בתוכה את כל התנאים של עבירת הגניבה (לקיחת רכוש של אדם אחר), כאשר בשעת מעשה הגניבה, או בקרבה לפניו או אחריו, מבצע או מאיים לבצע האדם החשוד בפשע אלימות באדם או בנכס בכדי להשיג את הדבר הנגנב, הכול במטרה למנוע התנגדות לגניבת הדבר, או להתגבר על התנגדות קיימת.

עבירה זו, והעונש עלייה, נחשבים כחמורים עוד יותר, אם בעת עשיית הפשע היה השודד מצויד בנשק (או כל מכשיר אחר שיש בו בכדי לסכן או לפגוע באדם הנשדד), חלק מחבורה או שגרם לפציעה או אלימות אחרת כלפי גופו של קורבן העבירה במהלך, אחרי או לפני ביצוע העבירה.

העונש על עבירה זאת – עד עשרים שנות מאסר, בהתאם לנסיבות העבירה ונסיבותיו האישיות של הפושע.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם או אחד מיקיריכם חשוד באחת מן העבירות שצוינו לעיל, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל שירות מסור, אמין ומקצועי מן השורה הראשונה.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי "פרשת הולילנד" ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »