החוק למניעת אלימות במשפחה

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

החוק למניעת אלימות במשפחה נחקק בשנת 1991 על רקע ריבוי מקרי האלימות בתוך מסגרת התא המשפחתי, ומתוך הבנה כי הסיטואציה הסבוכה והמורכבת הנוצרת בתוך המשפחה מצריכה טיפול ייעודי ומיוחד על ידי המחוקק. במאמר שכאן נעמוד על עיקרי החוק, יתרונותיו וחסרונותיו והדרכים בהן ניתן להתמודד עם חסרונות אלו.

תחולת החוק – מהי אלימות במשפחה?

החוק למניעת אלימות אינו מגביל את תחולתו לאלימות פיזית בלבד, ומשכך תחולתו רחבה ומקיפה היבטים רחבים של אלימות: פיזית, נפשית, מילולית, מינית, כלכלית ועוד.

תחולה רחבה מאפיינת אף את הגדרת "בן משפחה" כפי שזו מופיעה בחוק. סעיף ההגדרות של החוק קובע כי אלימות מי שהיה או שהינו אחד מהבאים – תעלה  כדי אלימות כנגד בן משפחה:

 • בן זוג (כולל בן זוג לשעבר וכולל ידוע לציבור), הוריו וצאצאיו של בן הזוג.
 • הורה, בן זוגו של ההורה וצאצאיו האחרים של ההורה.
 • אחים/אחיות וילדיהם.
 • מי שאחראי על ילד או קטין או חסר ישע הנמצא תחת השגחתו וקטין או חסר ישע הנמצא תחת השגחה כאמור.

חקיקת החוק מבטאת את רצונו של המחוקק ליתן הגנה נוספת לקורבנות אלימות במשפחה, כאשר החוק מאפשר הנפקת צו הגנה כנגד אדם שנקט באלימות כלפי אחד מבי משפחתו.

הנחת היסוד מאחורי החוק היא כי מדובר במצוקה קשה בה שרוי בן המשפחה, ולכן יש צורך בהליך זריז אשר יעניק הגנה מיידית.

עיקרי החוק – מהי משמעות צו ההגנה?

סעיף 2 לחוק קובע את ההגנה המרכזית אותה מספק החוק – צו הגנה. הסעיף מסמיך את בית המשפט ליתן כנגד אדם צו הגנה האוסר על אדם לעשות אחד או יותר מאלו:

 • להיכנס למקום המגורים בה מתגורר בן משפחתו, להתקרב מעבר למרחק מסוים למקום המגורים.
 • להטריד את בן משפחתו בכל צורה ואופן.
 • להקשות או להפריע לשימוש של בן משפחתו בנכס.

בנוסף לאמור, בן המשפחה יכול לבקש מבית המשפט להורות על אמצעי הפקדת ערבות להתנהגות טובה או כל אמצעי אחר הנדרש לשם הגנה על בן המשפחה או לקיום הצו.

עם מתן צו הגנה, ייאסר על האדם נגדו ניתן הצו לשאת נשק, אלא בחריגים המפורטים בחוק. בנוסף, בית המשפט עשוי לחייב את האדם כנגדו ניתן הצו להתחייב לקבלת טיפול מקצועי.

מי יכול לבקש צו הגנה ע"פ החוק למניעת אלימות במשפחה?

בקשה למתן צו הגנה יכול שתוגש על ידי אחד מהבאים:

 • בן משפחה החושש מאלימות או שקיימת אלימות בביתו.
 • היועץ המשפטי למשלה (או נציגיו)
 • תובע משטרתי
 • עובד סוציאלי.

מהם התנאים לקבלת צו הגנה?

בכדי שבית המשפט יורה על מתן צו הגנה, עליו להשתכנע כי מתקיימים אחד מן התנאים הבאים:

עבירת מין

האדם כנגדו ניתן הצו נהג באלימות כלפי אחד מבני המשפחה, ביצע בו עבירות מין או כלא אותו שלא כדין, וזאת בסמוך להגשת הבקשה.

סכנה גופנית

קיים בסיס סביר להניח כי האדם כנגדו ניתן הצו מהווה סכנה גופנית ממשית לאחד מבני המשפחה או שהוא עלול לבצע בו עבירות מין.

התעללות

האדם כנגדו ניתן הצו התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת או שהתנהג באופן שלא איפשר לבן משפחתו לנהל אורך חיים תקין.

מה כולל הליך הנפקת הצו?

בן המשפחה או אחד מן הגורמים המקצועיים שפרטנו יפנה לבית המשפט, על פי רוב בית המשפט השלום או בית משפט לענייני משפחה, ויגיש בקשה להגשת הצו.

הבקשה תידון בו ביום בנוכחות צד אחד בלבד, וזאת מתוך הבנה כי מדובר בעניין דוחק. ניתן הצו במעמד צו אחד בלבד, יתקיים דיון נוסף בבקשה בנוכחות שני הצדדים לא יאוחר משבע ימים לאחר מתן הצו.

תוקפו של הצו הינו שלושה חודשים בלבד, כאשר קיימת אפשרות להאריכו עד לחצי שנה. על אף האמור, בנסיבות מסוימות בית המשפט מאריך את תקופת הצו אף מעבר לכך.

ההשלכות השליליות של חוק אלימות במשפחה – שימוש בצו כאקט אסטרטגי או נקמני

אין כל ספק בנוגע לחשיבותו של החוק והצורך הבסיסי להוקיע כל תופעת אלימות מהחברה. ואולם, אחת מן ההשלכות השליליות של המנגנון הקבוע בחוק הינה כי השימוש בו הפך לכלי אסטרטגי או נקמני במסגרת הליכי גירושין.  התופעה מתרחבת והתוצאות שלה הינן הרסניות.

הלכה למעשה בכוחו של הצו להרחיק את האדם כנגדו ניתן הצו מבן המשפחה המבקש – גם אם השניים מתגוררים, כפי שקורה לעיתים קרובות, יחדיו.

זאת ועוד, הצו עשוי להרחיק את האדם מיתר בני המשפחה ומנכסיו. זוהי תוצאה קשה מאוד נוכח העובדה שהצו יכול להינתן עוד לפני שבן המשפחה נחקר, נחשד או נאשם.

השתלשלות הדברים

לא זו בלבד אלא שהצו עלול לגרור איבוד המשמורת ההורית ואף ליצור ניכור וריחוק בין בני המשפחה שהינו בעל השפעות נפשיות מרחיקות לכת עבור הילדים.

יוער כי בכדי להתמודד עם השלכות אלו נקבע בסעיף 11 לחוק כי לו בית המשפט יתרשם כי הבקשה לשימוש בצו הינה צעד נקמני, הוא רשאי לחייב את המבקש בהוצאות משפט ואף בפיצוי לצד השני.

לסיכום

צו הגנה הינו סעד שנועד להגן על בן משפחה מבן משפחה אחר. המשמעויות של הצו הינן כבדות משקל וכוללות פגיעה ממשית בזכויות הבסיסיות של האדם כנגדו ניתן הצו. השימוש בצו הפך נפוץ ביותר, לעיתים ככלי נקמני בלבד. משכך, קיימת חשיבות לקבלת ייעוץ משפטי איכותי אשר יבטיח הדיפת הבקשה הנקמנית ומניעת השלכותיה ההרסניות.

עורך הדין אלון ארז הינו בעל מומחיות במשפט הפלילי, ניסיון והצלחות חסרות תקדים בכל הנוגע להליכים שעניינם אלימות במשפחה והתגוננות מפני צווי הגנה שהתבקשו לשווא.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי "פרשת הולילנד" ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »