תפריט

מעצרים

חשיבות שכירת שירותי עריכת דין פלילית בשלב המעצר, שלב המעצר וזכויות וחובות העצור תלויים בשאלה, האם מדובר במעצר בטרם הוגש כתב אישום על ידי התביעה או לאו.

שלב המעצר בטרם הוגש כתב אישום מכונה גם שלב "מעצר הימים" וזאת על שום שהארכת מעצר בשלב זה תעשה לימים ספורים בכל הארכת מעצר ועד למקסימום של 30 ימי מעצר רצופים.

חשיבות שכירת שירותי עריכת דין פלילית בשלב זה נעוצה בעובדה שלרוב, התביעה תהסס בטרם תחליט להגיש כתב אישום פלילי כנגד אדם אשר עורך דינו הפלילי הצליח לשחרר את מרשו בשלב מעצר הימים. העורך הדין הפלילי המיומן גם יוודא כי במידה והחליטה התביעה בסופו של דבר שלא להגיש כתב אישום כנגד אדם, כי עילת סגירת התיק תהיה מחוסר אשמה פלילית, דבר שימנע כל רישום במרשם הרלבנטי לאותו אדם. לכן, קיימת חשיבות לשכור שירותי עריכת דין פלילית.

במידה והתביעה החליטה בסופו של דבר להגיש כתב אישום, הרי שלרוב היא תגיש לבית המשפט הדן באישום, בקשה כי הנאשם ישהה במעצר עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.

התנאים לאורם יחליט בית המשפט האם לעצור נאשם עד תום ההליכים הינם קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האשמה, קיומה של עילת מעצר, העדר חלופת מעצר וכי הנאשם ייוצג ע"י סניגור או שהנאשם הודיע שברצונו לא להיות מיוצג. עורך דין פלילי מיומן יעשה כל שלאל ידו בכדי לשחרר את מרשו גם לאחר שהוגש כנגדו כתב אישום.

עורך דין פלילי אלון ארז מייצג לקוחות במקצועיות ותוך שימוש בנסיונו, לאורך כל הליך המעצר החל מהחקירה הראשונה על ידי המשטרה ועד לתום ההליכים הפליליים בבית המשפט.  

מעצרים

עורך דין פלילי אלון ארז | עו"ד פלילי במרכז | שאול המלך 8 תל-אביב | 050-7368203