זמין 24 שעות ביממה

אולמרט בעליון

תוכן העמוד:

השאר פרטים ואחזור בהקדם

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי עונשם באחד בספטמבר, כפי שנקבע בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, על ידי השופט דוד רוזן. כן הוחלט על ידי הנשיא גרוניס, כי מועד תחילת ריצוי העונשים יידחה וזאת עד להחלטת בית המשפט העליון בשאלת עיכוב ביצוע העונשים, עד להחלטת בית המשפט העליון בערעורים שהגישו מורשעי “פרשת הולילנד”.

על מה הערעור – תזכורת

בהמשך השבוע, הגיש אהוד אולמרט, באמצעות באי כוחו, ערעור, הן על הכרעת הדין והן על הגזר הדין בעניינו, שניתנו כאמור על ידי השופט דוד רוזן. כזכור, ראש הממשלה לשעבר הורשע בשני אישומים נפרדים של עבירות שוחד. לפי האישום האחד, אולמרט הורשע בקבלת שוחד בסכום של שישים אלף ₪, מתוך סכום של מאה אלף ₪ שהעביר עד המדינה, מר שמואל דכנר ז”ל, לגב’ זולה זקן, לצורך כיסוי חובות שנוצרו עקב הליך הבחירות של אולמרט לראשות עיריית ירושלים.
לפי האישום השני, אולמרט הורשע בקבלת שוחד, לאחר שנקבע על ידי בית המשפט, כי עד המדינה העביר לאחיו של ראש הממשלה לשעבר, מר יוסי אולמרט, סכום של חמש מאות אלף ₪, בידיעתו של ראש הממשלה לשעבר, לצורך קידום ענייניו האישיים של מר דכנר בידי אהוד אולמרט, בכובעו דאז כראש עיריית ירושלים. בעקבות הרשעותיו, נגזר על אולמרט לרצות שש שנים מאחורי סורג ובריח וכן קנס כספי בסכום של מיליון ₪.

נימוקי הערעור

כפי שידוע לעורכי דין וכן למשפטנים שעוקבים אחר פסיקותיו, ישנה הלכה משפטית שלטת, לפיה רק במקרים נדירים ביותר בית המשפט העליון נוהג להתערב ולשנות החלטות, שניתנו על ידי בתי המשפט בערכאות דלמטה, על סמך הערכתם של אלה האחרונים את המהימנות של העדים אשר בפניהם הם נראו ונשמעו. למרבה הפליאה, לנוכח סברתי, כי ההלכה לעיל בוודאי ידועה לבאי כוחו המלומדים של אהוד אולמרט, כתב הערעור של ראש הממשלה לשעבר, בכל הנוגע להכרעת הדין שניתנה בעניינו על ידי בית המשפט המחוזי, מושתת ברובו, על תקיפת הקביעות והמסקנות של השופט רוזן, בדבר הערכת המהימנות שהעניק לעדים שנשמעו בפניו, הרלבנטיים לאישומים בהם נאשם והורשע ראש הממשלה לשעבר.

תמיהה נוספת שעולה למקרא כתב הערעור, לכך שכותביו לא בחלו מלחזור ולציין, כמעט בכל פיסקה, כי לבאי כוחו הקודמים של ראש הממשלה לשעבר, לא ניתנה האפשרות לחקור נגדית את עד המדינה, לאור פטירתו במהלך התקופה, בה נשמעו דיוני ההוכחות. זאת, למרות שמבחינה עובדתית שלא ניתן להתכחש לה, באי כוחו הקודמים של ראש הממשלה לשעבר חקרו את עד המדינה במשך שלוש ישיבות הוכחות ארוכות, שהתפרסו כל אחת מהן על יום דיונים שלם. על כן, הכיצד יכלו כותבי כתב הערעור לעלות על הכתב טענה שאיננה מציאותית ועוד לחזור עליה עשרות פעמים!? רק לבאי כוחו של אולמרט הפתרונים לכך כנראה.

סוף דבר

ימים יגידו, האם לטיעוניהם של באי כוחו של אהוד אולמרט, תמצאנה אוזניים קשובות בקרב שופטי בית המשפט העליון, וזאת עוד בטרם נשמעו הקלטות של שולה זקן. מה שבטוח, משעמם לא יהיה שם.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה