זמין 24 שעות ביממה

אי הרשעה פלילית

תוכן העמוד:

השאר פרטים ואחזור בהקדם

הכלל המשפטי

באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על מנת להבטיח הן את הרתעת היחיד והרתעת הרבים והן בכדי לשדר לציבור מראית עין של שוויון בפני החוק.

החריג לכלל המשפטי

חרף האמור לעיל, במקרים מיוחדים בעלי נסיבות יוצאות דופן, בתי המשפט מוכנים לשקול בחיוב את האפשרות של הימנעות מהרשעה פלילית, גם אם הוכחה אשמתו של המבקש את רחמי בית המשפט. זאת, כאשר בית המשפט סבור, כי נוצר יחס שאינו מידתי בין הפגיעה הצפויה לנאשם אם יורשע, לבין מעשה העבירה שביצע.

אי הרשעה פלילית

ניתן לומר, כי האפשרות לסיום ההליך המשפטי באי הרשעה תלוי בשני תנאים מרכזיים:

א. הרשעה פלילית תפגע באופן חמור בנאשם ובאפשרות לשיקומו.

ב. סוג העבירה בה הורשע הנאשם, מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה.

בנוסף לשני התנאים המרכזיים, בית המשפט העליון, בפסיקותיו לאורך השנים, יצר מבחני משנה שיעזרו לבחון בכל מקרה ומקרה, את האפשרות להימנע מהאפשרות לקבלת הרשעה פלילית. בין מבחני משנה אלו ניתן למצוא את:

(1) בחינת עברו הפלילי של הנאשם.

(2) הסבירות כי הנאשם ישוב ויעבור עבירות.

(3) האם העבירה בה הורשע הנאשם מקורה בהתנהגות מקרית ויחידה.

(4) נסיבות ביצוע העבירה.

(5) מעמדו ותפקידו של הנאשם, והקשר בין העבירה לבין אלה.

(6) השפעת ההרשעה על עיסוקו המקצועי של הנאשם.

(7) לקיחת אחריות וחרטה של הנאשם על ביצועה של העבירה.

(8) משמעות ההרשעה על הדימוי העצמי של הנאשם.

(9) מצבו האישי והבריאותי של הנאשם.

(10) טיב העבירה וחומרתה.

(11) מידת פגיעתה באחרים.

בעוד שמבחני משנה 1-9 הם מבחנים שבוחנים את אישיותו של הנאשם ואת האינטרסים שלו בסיום ההליך באי הרשעה פלילית, הרי שמבחני משנה 10-11 בוחנים ולוקחים בחשבון את האינטרס הציבורי ואת הפגיעה בו.

על הנאשם מוטל הנטל המשפטי להוכיח, כי במקרה הקונקרטי שלו, הנזק שייגרם לו, עולה על הנזק לאינטרס הציבורי שייגרם, במידה וההליך בעניינו יסתיים ללא הרשעה.

הדרך המקובלת בה על עורך דין פלילי מיומן ללכת, על מנת להגדיל משמעותית את האפשרות שהלקוח שלו יסיים את ההליך ללא הרשעה, היא על דרך שליחתו של הלקוח לשירות המבחן לצורך קבלת תסקיר.

בטרם שירות המבחן ייתן המלצה, האם יש לסיים את ההליך ללא הרשעה פלילית הוא יבחן, האם הנאשם שבפניו מסוגל ורוצה לעבור הליך שיקומי ארוך. רק במידה ושירות המבחן יסבור, לאחר פגישות שבועיות עם הנאשם, שיכולות להתפרס למשך חודשים רבים, כי הנאשם שבפניו מוכן לעשות שינוי דרסטי באורחות חייו, הוא יבוא בהמלצה חיובית, שמשמעותה הינה, כי בית המשפט יבחן באופן רציני, את האפשרות לסיים את ההליך ללא הרשעה.

עורך דין פלילי מוביל אלון ארז מומחה בסיום הליכים משפטיים פליליים באי הרשעה פלילית. גם במקרים שהיו נראים כחסרי סיכוי של ממש, הצליח עורך דין ארז לשכנע את בתי המשפט, כי עצם ההליך הפלילי הרתיע את הנאשם דיו וכי אין צורך בהרשעה, אשר רק תגרום לנאשם לנזק בלתי מידתי.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה