זמין 24 שעות ביממה

בדיקות שתן ופעולת מנע בבסיס צבאי

תוכן העמוד

משמעות הסירוב למסור דגימת שתן למצ”ח

בעיית הסמים מכה לא רק בחברה האזרחית כי אם גם בצבא על כל יחידותיו. המתחים הכרוכים בשירות הצבאי עלולים להוביל לשימוש בסמים, גם אצל אנשים שמעולם לא התנסו בכך מעודם.

בצבא השימוש בסמים נחשב כחמור במיוחד משום שמדובר בפגיעה בכשירות מבצעית או ברמת התפקוד של החייל בעת מילוי תפקידו.

לכן, במסגרת הצבא האכיפה היא הרבה יותר נוקשה עבור שימוש בסמים הנמצאים תחת פקודת הסמים המסוכנים, ללא הבדלה, על אף ולמרות כי באזרחות כן קיימת הבדלה באכיפה בין סמים “קלים” לבין סמים “כבדים”.

 

בדיקות אקראיות כפעולת מנע בבסיסי הצבא

כדי להילחם בתופעת הסמים, הצבא מנהיג בדיקות שתן ארעיות מבלי להודיע על כך ומבלי להזהיר מראש את החיילים.

למרות שלרוב מדובר בבדיקה אקראית ומדגמית, לעתים בדיקה כזאת באה לחפות על כוונת הרשויות לבדוק מידע מודיעיני שהתקבל אצלם על “בדוקאים” – כינוי לחיילים החשודים בשימוש בסמים.

היות ולא ניתן להתחיל חקירת מצ”ח ללא חשד סביר, על חוקרי מצ”ח לבסס חשדותיהם ולהתבסס על ראיות וממצאים.

יש לציין, כי היות ובדיקת שתן היא הליך פולשני, היא יכולה להתבצע רק באם ניתן צו של קצין שיפוט בכיר (צו קש”ב).

בהיעדר צו כזה, זכותם של החיילים לסרב לבדיקות שתן או לקחת חלק בפעילות מניעה שכזאת והם גם אינם מחוייבים להסביר את מהות הסירוב.

זאת ועוד, אסור לאף גורם צבאי להעניש אתכם או להתנכל לכם בשל עמידה על זכותכם.

לעומת זאת, במידה וסירבתם לעבור בדיקת שתן לאחר שהוצא נגדכם צו קש”ב, הרי שזו עבירה על חוק השיפוט הצבאי שהרשעה בצידה, שאף עלולה להוביל לעונש מקסימלי של שנתיים מאסר בפועל.

עם זאת ישנם תנאים מסויימים בהם בית הדין הצבאי יכול לזכות חייל גם מעבירה זו.

 

מתי פעולת מנע אינה חוקית?

בדיקת שתן תיחשב ללא חוקית במידה והיא נכפית עליכם, כאשר מופעל עליכם לחץ חברתי או פסיכולוגי, ברמיזה כי צפויים לכם עונשים או סנקציות כלשהם, כאשר משקרים לכם שאתם חייבים למסור בדיקת שתן, כאשר לא מספרים לכם שזוהי אינה חובתכם מבחינה חוקית, או כאשר לא מאפשרים לצאת מחדר ללא בדיקת דם וכדומה.

 

מצב הבדוקאי וכתבי אישום

כאמור, בדוקאי הוא מי שחשוד על ידי המשטרה ועל כן היא מצאה לנכון לעקוב אחר התנהלותו, כל שכן לפתוח תיק כנגדו, וברוב המקרים בדוקאים ייקחו חלק פעיל בבדיקות אקראיות שנערכות לחיילים.

אולם גם במקרה שנודע לכם שאתם בדוקאים, עדיין עומדת לכם זכותכם המשפטית לסרב לבדיקת שתן, ללא קיומו של צו מתאים.

חשוב להוסיף ולומר כי בדיקת שתן שנעשתה שלא כדין אינה קבילה בבית המשפט וכי ניתן לערער על חוקיותה, בעזרתו של עורך דין מקצועי.

 

מה קורה כאשר נמצאתם חיוביים בבדיקה?

במידה ובבדיקת שתן החשדות שהועלו כנגדכם הוכחו כנכונים ונמצאתם חיוביים, הרי שעליכם לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין צבאי.

חשוב לציין כי בכוחה של התמודדותכם הראשונית לקבוע את עתידכם ועורך דין מקצועי המכיר את רזי החוק הצבאי יוכל להטות את הכף לטובתכם, אם על ידי בדיקת החוקיות של הצו, אם על ידי ניסיון להוכיח כי הבדיקה נעשתה בניגוד לחוק וכדומה.

התייעצות עם עורך דין והכרת זכויותיכם עשויה לחלץ אתכם מהשלכות חמורות של עבירה פלילית או מרישום פלילי שישפיע על חייכם באופן ניכר גם בתום השירות הצבאי שלכם. לכן זכרו כי זכותכם שלא לומר דבר עד שלא ינתן לכם להתייעץ עם עורך דין.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה