הליכי הסגרה

בכדי שניתן יהיה להסגיר אדם למדינה זרה, יש צורך להכריז עליו כבר הסגרה. בכדי להתמודד עם הגנה מפני הליכי הסגרה למדינה זרה, יש צורך לפנות לעו"ד פלילי הבקיא בהליכי ההסגרה.

התנאים לפיהם ייקבע שאדם הינו בר הסגרה הינם קיומו של הסכם הסגרה בין מדינת ישראל למדינה המבקשת, האדם נאשם או הורשע במדינה המבקשת בעבירה המוגדרת עבירת הסגרה וכן כי בין מדינת ישראל למדינה המבקשת תתקיים הדדיות ביחסי ההסגרה. אולם, קיימים סייגים להסגרה כגון מקום שהבקשה הינה בגין עבירות בעלות אופי מדיני, או כי יש חשד שביסוד הבקשה עומדים שיקולי הפליה גזענית או דתית, התיישנות, סיכון כפול וכו'.

בנוסף נקבע כי לא יוסגר אדם על עבירה שדינה במדינה המבקשת הוא עונש מוות, כשאין דינה כך בישראל, אלא אם התחייבה מדינה זו שעונש כזה לא יוטל או לא יבוצע.

הליכי הסגרה למדינה אחרת

לאחר שהוכח, כי המבוקש נתחייב בדין על עבירת הסגרה במדינה המבקשת או כי יש ראיות שהיו מספיקות כדי להעמידו לדין על עבירה כזו בישראל, בית המשפט יכריז, כי המבוקש הינו בר-הסגרה.

בית המשפט אינו נדרש לקבוע אם חומר הראיות מצביע על כך, שהמבוקש אשם בעבירות המיוחסות לו, אלא אם יש בו משום אחיזה לאישום. כלומר, מרכיב הכרחי בהכרה באדם כבר-הסגרה הוא קיומן של ראיות-לכאורה לאשמתו. נקבע כי תכלית הדיון בבית המשפט בישראל היא לקבוע אם יש החומר המצוי בידי התביעה הכללית הצדקה לבירור אישומו של הנאשם בבית-משפט מוסמך במדינה זרה או האם הראיות לכאורה מאפשרות להעמיד את המבוקש להסגרה אילו היו מתבצעות בישראל.

הליך של הסגרה אינו הליך של משפט. תכליתו אינה לקבוע מהימנות של עדים ואמיתותן של ראיות, אין מקום לשקילת משקלן של הראיות, למעט מקרים שבהם על פניהן נעדרות הן הראיות כל משקל וסתירות בעדויות אינן מהוות נושא לבירור מעמיק.

עו"ד פלילי אלון ארז, הבקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים להליכי הסגרה, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות העומדים בפני הליך הסגרה.