זמין 24 שעות ביממה

הקשר בין המשפט הפלילי לוועדות פסיכיאטריות

תוכן העמוד:

השאר פרטים ואחזור בהקדם

בשנים האחרונות ניכר כי תחום המשפט הפלילי חולש גם על העשייה הרפואית, תוך שמתייחס בעיקר לזכויותיהם של חולי נפש ולייצוגם בוועדות פסיכיאטריות מכיוון שאם הוחלט לבצע אשפוז כפוי סיוע משפטי נכון יכול לתרום רבות לנאשם . מה הרקע והבסיס לייצוג חולי נפש בפני וועדות אלו? ומה ההשלכות אם ישנן? כל זאת ועוד לפניכם.

חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א־1991 מספק את התשתית המשפטית לטיפול הניתן לחולי הנפש במדינת ישראל תוך שמתייחס גם לדרכי הטיפול, לזכויותיהם של חולי הנפש ולמתן סיוע משפטי לחולי הנפש בעת שעניינם נדון בפני הוועדות הפסיכיאטריות. על פי סעיף 26 לחוק שנחקק בשנת 1991 משתמע כי המחוקק אינו רואה לנכון לחייב מתן ייצוג משפטי לחולי נפש בעת דיונים הנערכים בעניינם בוועדות פסיכיאטריות.

אולם עם השנים ובעקבות שינויים חברתיים ומשפטיים זכויותיהם של בעלי מוגבלויות, לרבות חולי נפש, עלו לשיח הציבורי. במהלך השנים הוגשו יותר ויותר ערעורים על החלטותיהן של וועדות פסיכיאטריות בידי עורכי דין שייצגו את החולים, מה שבא לידי ביטוי גם בפסיקות בתי המשפט והוביל בסופו של דבר לתיקון החוק.

לפי המצב המשפטי כיום, מי שעניינו נדון בפני ועדה פסיכיאטרית בשל הוראת אשפוז זכאי לייצוג בידי עורך דין מטעם הסיוע המשפטי.

כמו כן ועל מנת להמחיש את הזיקה ההולכת וגוברת שבין ההליך בועדה הפסיכיאטרית לבין המשפט הפלילי, המחוקק חייב, כי מי שעניינו נדון בפני הועדה הפסיכיאטרית לנוכח הוראת בית משפט, זכאי לייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית.

מיהו הפסיכיאטר המחוזי ומהי וועדה פסיכיאטרית?

החוק מפריד בין הליכים כפויים אשר נעשים בהוראתו של הפסיכיאטר המחוזי כמו למשל אשפוז כפוי או טיפול מרפאתי כפוי לבין אשפוז או טיפול מרפאתי אשר נעשו בכוחו של צו בית משפט, והנם תוצר של הליך פלילי.

חוק הטיפול בחולי נפש מעגן תחתיו את כל סמכויותיו של הפסיכיאטר המחוזי, וכן את כל הדרכים בהן יכול החולה להתמודד עם החלטותיו. הפסיכיאטר המחוזי הנו בר סמכא ועל כן בכוחו להורות על בדיקות, טיפולים תרופתיים ואשפוזים כפויים לחולי נפש.

במידה ועולה הרצון לשנות את החלטתו בעניין מסוים, יש להגיש ערר לוועדה הפסיכיאטרית. מרגע שהוגש ערר על הוועדה להתכנס תוך חמישה ימים ולא יאוחר מעשרה ימים כאשר לוועדה ישנה סמכות לשנות, לאשר או לבטל את החלטתו של הפסיכיאטר.

ניתן גם להגיש ערעור על החלטה של הועדה הפסיכיאטרית לבית המשפט המחוזי, במחוז בו התכנסה הוועדה. את הערעור על החלטת הוועדה יש להגיש תוך 45 ימים.

אשפוז בצו בית משפט

לעומת אשפוז כפוי ישנם מקרים בהם מטופלים מאושפזים בכוחו של צו בית משפט. לאחר פרויקט ניסויי שנערך בבית החולים אברבנאל הומחש כי סיכוייו של חולה להשתחרר מאשפוז היו טובים יותר, כל עוד היה מיוצג ובמידה והתקיים שיתוף פעולה בין סנגורו לבין הרופא המטפל (שני הגורמים יחדיו בחנו הן את ההיבטים הטיפוליים והן את ההיבטים המשפטיים, לרבות מיצוי זכויותיו של המטופל). כפועל ישיר של הפרויקט הוצע להרחיב את הייצוג לכלל המאושפזים בצו בית משפט על מנת להביא להחלטות ראויות וצודקות יותר מכל ההיבטים.

לסיכום בעזרת עורך דין מקצועי אשר מתמחה בייצוג חולים בפני וועדות פסיכיאטריות ניתן להבטיח שהן הצרכים הרפואיים והן הזכויות המשפטיות יבואו לכדי מימוש במהלך הדיונים וכך לוודא כי ההחלטות שיתקבלו יהיו צודקות יותר מכל ההיבטים.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »