זמין 24 שעות ביממה

תקיפה בנסיבות מחמירות

תוכן העמוד:

במסגרת שלל הדיווחים שזורמים אלינו מאמצעי התקשורת בדבר מקרי אלימות, קטטות ותקיפות שמתרחשים על בסיס יומיומי ברחוב, בבתי הספר ובמקומות הבילוי, אנו נתקלים לא אחת בביטוי באירועים מסוג של תקיפה בנסיבות מחמירות לא מעט. 

 

הגדרת של תקיפות בנסיבות מחמירות

ראוי אם כן להבהיר מהי ההגדרה החוקית לתקיפה, מה הופך תקיפה “רגילה” לתקיפה “בנסיבות מחמירות”, ומהן ההשלכות מבחינת הענישה במקרים אלה. תקיפה מוגדרת בסעיף 378 לחוק העונשין כדלקמן: “המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה. הפעלת כוח כוללת הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות”.

 

דרגות שונות של עבירת תקיפה

סעיפים 379-382 לחוק מחלקים את עבירת התקיפה למספר עבירות בדרגות חומרה שונות, ובצדן עונשים שחומרתם משתנה בהתאם. עבירת תקיפה בסיסית דינה עד שנתיים מאסר; עבירת תקיפה שגרמה לקורבן חבלה ממשית דינה עד שלוש שנות מאסר. עבירת תקיפה שבוצעה במהלך או לשם ביצוע פשע אחר – כמו גניבה, שוד, הכשלת מעצר חוקי או הפרעה לעובד ציבור בעת מילוי תפקידו – גם היא דינה עד שלוש שנות מאסר.

עבירת התקיפה שנחשבת לחמורה ביותר היא זו שמוגדרת כ”תקיפה בנסיבות מחמירות”. מדובר בעבירה שכוללת את אחד מסוגי התקיפה שפורטו להלן, כאשר בנוסף לעבירה עצמה מתקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים, שמהווים נסיבות מחמירות:

 

תקיפה של בן משפחה

קורבן התקיפה הוא בן משפחה של התוקף. הגדרת “בן משפחה” לעניין החוק כוללת, בנוסף להורים, אחים וילדים, גם בת או בן זוג, לרבות ידוע/ה בציבור, בהווה או בעבר; וכן קטין/ה שנמצאים תחת אחריותו של התוקף. החומרה המיוחסת למקרים מסוג זה נובעת מהפער ביחסי הכוחות ומהתלות המאפיינת בדרך כלל את היחסים בין בני משפחה מדרגה ראשונה, וכן מהעובדה שלרוב מדובר במצב שבו התוקף והקורבן חולקים את אותה קורת גג, מה שמערער באופן משמעותי את זכותו של הקורבן לביטחון ולסביבת מגורים הולמת.

 

שותף לעברת תקיפה

העבירה בוצעה על ידי שני אנשים או יותר, שחברו יחד לביצוע המעשה והיו נוכחים בעת ביצועו. במקרה זה, החומרה נובעת מיסוד הכוונה והתכנון של העבירה – כלומר לא מדובר בתקיפה ספונטנית שבוצעה בלהט הרגע, אלא במעשה שתוכנן מראש מתוך מודעות וכוונה לפגוע ולגרום נזק.

 

החטא ועונשו

העונש על עבירת תקיפה בנסיבות מחמירות הוא כפל העונש הקבוע בחוק לאותה עבירה בנסיבות רגילות. דהיינו, עבירת תקיפה ללא גרימת חבלה של ממש, שדינה בנסיבות רגילות הוא עד שנתיים מאסר, בנסיבות מחמירות יהיה דינה עד ארבע שנות מאסר; ואילו תקיפה חבלנית, שדינה עד שלוש שנות מאסר, בנסיבות מחמירות יהיה דינה עד שש שנות מאסר.

 

הגשת תלונה בנסיבות מחמירות

במקרים שבהם בוחרת הפרקליטות להגיש כתב אישום בגין תקיפה בנסיבות מחמירות, עליה לציין זאת באופן מפורש בכתב האישום עצמו, ולא להסתפק בתיאור של נסיבות התקיפה, וזאת על מנת שבית המשפט יוכל להכריע באופן מושכל בסוגיית חומרת התקיפה, ובהתאם לכך חומרת העונש.

 

פענוח אירוע תקיפה בנסיבות מחמירות

מאחר שתוספת הנסיבות המחמירות לאישום גורמת להבדל משמעותי ברמת הענישה והרישום הפלילי, הדיון המשפטי באישומי תקיפה בנסיבות מחמירות מתמקד באופן טבעי בשאלת ביסוסן של הנסיבות המחמירות. במקרים גבוליים עשויה להתעורר מחלוקת, למשל, סביב שאלת הנוכחות של שני אנשים או יותר בסיטואציה של התקיפה: האם מספיק להוכיח שאכן נכחו במקום שני אנשים או יותר, או שיש להוכיח שקורבן התקיפה ראה או היה מודע לנוכחותם? כמו כן, לא מספיק להוכיח שיותר מאדם אחד לקח חלק בביצוע התקיפה, אלא שמבצעי התקיפה “חברו יחד” לביצועה, כלומר תכננו את הפעולה מראש. יש לציין שעל פי הפסיקה, הטיעון בדבר תכנון מראש יכול להתקבל גם אם מדובר בתכנון שנעשה רק כמה דקות מראש.

 

סיכום

לנוכח כל האמור לעיל חשוב להיעזר, כבר משלבי החקירה הראשונים, בעורך דין פלילי בעל רקע בתיקי תקיפה ואלימות. עו”ד דין פלילי מיומן יוכל לשים את האצבע על אותם פרטים שעשויים להתגלות כקריטיים במהלך הדיון, ולהצליח לטעת בבית המשפט ספק סביר שיעשה את ההבדל בין הרשעה בתקיפה לבין הרשעה בתקיפה בנסיבות מחמירות, שמעבר לענישה המוגברת, גם הרישום הפלילי בצדה הוא חמור יותר וקשה יותר למחיקה בהמשך.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה