עבירות מחשב

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

מהן עבירות אינטרנט?

עבירות מחשב ועבירות אינטרנט צמחו יחדיו עם ההתפתחות הטכנולוגית. דרכי השימוש של עברייני המחשב באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותם גדלה וזאת לאחר חדירת רשת האינטרנט לכל בית.

 

התפתחות סוגיית עבירות מחשב

המחוקק הישראלי, בחוקקו את חוק המחשבים, בשנת 1995, לא לקח בחשבון, וזאת מסיבות אובייקטיביות, התפתחות טכנולוגית מהירה ונפוצה כל כך כפי שהתרחשה במציאות.

כתוצאה מכך החלק שבחוק המחשבים, המגדיר עבירות פליליות הינו חסר מאוד ביחס לשימוש העברייני הנעשה דרך המחשב והאינטרנט לצורך פעילות כלכלית, מינית וכו’.

 

חדשנותן של עבירות מחשב

לכן, ניתן לראות כי כתבי אישום המכילים בתוכם עבירות מחוק המחשבים כמעט תמיד יהיו לצד עבירות מתחום הגנת הפרטיות, או פרסום חומרי תועבה וכו’.

יחד עם זאת, לא רחוק היום, לדעתי, מחקיקה מפורטת יותר של עבירות המחשב ונספחיה תחת חוק אחד כולל ומקיף וזאת נוכח שכיחותן של עבירות אלו.

בשל חדשנותן של עבירות המחשב והאינטרנט, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי במקרה שבו אדם נחשד או מואשם בעבירה מסוג זה.

עבירות אינטרנט

עבירות מחשב וכל מה שמסביב

תחת ההגדרות של עבירות מחשב כפי שהן מוצאות ביטוי בחוק המחשבים ניתן למצוא, בין השאר, את העבירות הבאות:

שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב

העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

 • שיבוש תקינות המחשב – משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו.
 • מחיקה או שינוי של חומרים מהמחשבמוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.

עבירות מחשב של מידע כוזב או פלט כוזב

עבירות מחשב של מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם.

העושה אחת מאלה, דינו – מאסר חמש שנים:

מידע או פלט כוזב – מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב.

כתיבת תוכנה – כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנה במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.

חדירה לחומר מחשב שלא כדין

החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו – מאסר שלוש שנים.

 

נגיף מחשב

העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב בלתי מסויימים, כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, מסויימים או בלתי מסויימים, דינו – מאסר שלוש שנים.

מעביר לאחר או המחדיר למחשב של אחר תוכנה אשר סוגלה לגרום נזק או שיבוש.

כאמור בסעיף קטן (א), כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש כאמור, דינו – מאסר חמש שנים.

עורך דין פלילי אלון ארז, הבקיא ברזי החוק והפסיקה הנוגעים לעבירת מחשב ואינטרנט, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירת מחשב ואינטרנט.

 

מה הן עבירות סייבר?

כלל התחום המשפטי הקשור למחשבים מוסדר ב”חוק המחשבים” שחוקק בשנת 1995, שעליו יפורט במאמר הבא, שיעסוק בתחום עבירות סייבר, ויפרט על העבירות השונות הקשורות לתחום, והעונשים הצפויים לעובר עליהן.

המחשבים, שנכנסו לשימוש פרטי לפני מספר שנים לא רב, הפכו זה מכבר למרכזיים בחיינו, וכוללים בתוכם כמעט את כל עולמנו – חשבונות הבנק, חשבון הביטוח הלאומי, חשבונותינו העסקיים ועוד.

ה”מהפכה האלקטרונית” הזאת הביאה איתה דרכים חדשות לגשת למידע זה ולעשות בו שינויים, שיצרו איתם דרכים חדשות לגשת לאותם הפריטים באופן לא חוקי, ודרשו מהמחוקק להתאים מספר רב של עבירות לעולם הסייבר, ולחוקק חוקים חדשים המתייחסים לעבירות שלא היו קיימות לפני שלושים או ארבעים שנה.

 

אילו סוגים של עבירות סייבר ישנם?

ישנם שני סוגים עיקריים של עבירות מחשבים – עבירות שנעשות דרך המחשב, ועבירות שנעשות למחשבים, כאשר הסוג הראשון של העבירות מוסדר בחוק העונשין ויכול להיות מבוצע גם דרך מחשב, והסוג השני של העבירות מוסדר ב”חוק המחשבים” וייחודי לפלטפורמה זו.

 

עבירות מחוק העונשין שיכולות להתבצע דרך מחשב

מספר העבירות היכולות להתבצע דרך מחשב הוא רב, וכולל בתוכו:

זיוף

עבירות זיוף (באמצעות תוכנות גרפיות למשל).

התחזות

עבירות התחזות (למשל התחזות לאחר ושליחת מייל בשמו בכדי להונות את מי שיקבל את המייל).

הונאה

עבירות הונאה בכרטיסי חיוב (השגה ושימוש במספרי כרטיסי אשראי באמצעות הרשת).

הימורים

עבירות הימורים באינטרנט (ארגון והשתתפות בהימורים לא חוקיים המתקיימים ברשת).

איומים וסחיטה

עבירות איומים וסחיטה באיומים (שליחת מסרי מאיימים דרך צ’אט, דוא”ל, ותוכנות מסרים אחרות).

מידע

גניבת מידע ורכוש על סוגיהם (פריצה לחשבונות בנק, פריצה למחשבים אישיים וכד’).

פדופיליה

עבירות פדופיליה והצגת תועבה (כגון יצירת שיח בעל אופי מיני עם קטינים ברשת, או העלאה ושימוש בסרטונים בעלי תוכן מיני הנוגע לקטינים).

הטרדה מינית

הטרדה מינית (שליחת מסרים או תכנים מיניים ללא הסכמה למשל).

למאמר הנוגע לפרסום תמונות עירום לחצו כאן >>>

בטחון המדינה

עבירות הקשורות לביטחון המדינה

 

כלל העבירות הללו הן עבירות “רגילות”, שיכולות להתקיים גם בעולם הפיזי, ועברו שינוי חקיקתי בכדי להכיל בתוכם גם את ביצועם האלקטרוני / אינטרנטי. העונש על העבירות הללו הוא מגוון, ודומה לעונש על העבירה כפי שהוא מוצג בחוק העונשין.

 

עבירות סייבר ומחשב שמבוצעות למחשבים וייחודיות לאובייקט זה

בניגוד לעבירות שהוצגו לעיל, ישנן מספר עבירות הייחודיות למחשבים, בהם המחשב הוא האובייקט כלפיו מבוצעת העבירה, ולא הכלי לביצועה:

שיבוש או הפרעה למחשב / חומר מחשב

כל שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב היא עבירה פלילית, הנושאת עימה עונש של עד שלוש שנות מאסר.

עבירה זו כוללת בתוכה לא רק שיבוש והפרעה, אלא גם מחיקה של חומר המצוי במחשב, שינוי שלו ללא הסכמה או הפיכתו ללא שמיש / יצירת הפרעה לשימושו. חדירה למחשב של אחר ומחיקת נתונים ממנו היא עבירה אפשרית לפי סעיף זה.

מידע כוזב או פלט כוזב במחשב

מי שמעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב שמטרתו לייצר פלט כוזב עבור המשתמש במחשב, או כותב תוכנה / מעביר לאחר תוכנה שנועדה לשימוש זה או משתמש בה בעצמו במטרה להטעות, עובר עבירה פלילית שהעונש עלייה הוא מאסר של עד חמש שנים.

 

עבירת סייבר: חדירה לחומר מחשב שלא כדין

חדירה לחומר מחשב הנמצא בתוך המחשב (גישה למידע או תוכנה המצויים במחשב שאינו שייך לך ושאין לך רשות חוקית לגשת אליו) באמצעות התקשרות או התחברות למחשב, מרחוק או מקרוב מהווה עבירה פלילית שהעונש עלייה הוא עד שלוש שנות מאסר.

“האקר” שפורץ לתוך מחשב של אחר בעזרת תוכנה שנועדה לצורך זה, וניגש למידע השמור בו או משתמש בתוכנה השמורה בו כגון פרטים אישיים, תמונות וכד’).

ביצוע פעולה זו בכדי לבצע עבירה אחרת (כגון גניבת מידע על כרטיס אשראי ושימוש בו) מהווה עבירה חמורה יותר, שהעונש עלייה גבוה יותר, ועומד על עד חמש שנות מאסר.

 

עריכת תוכנה לביצוע פעולות אסורות

מי שעורך תוכנה באופן שמכשיר אותה לבצע את אחת מהפעולות הבאות שלא כדין, עובר עבירה פלילית שהעונש עלייה הוא עד שלוש שנות מאסר:

 • שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו.
 • מחיקת חומר מחשב, גרימת שינוי בו או שיבושו בכל דרך אחרת / הפרעה לשימוש בו.
 • פעולות שתוצאתן יצירה או פצה של מידע כוזב או פלט כוזב.
 • חדירה לחומר מחשב (תוכנה או מידע המצוי במחשב)
 • האזנת סתר
 • פגיעה בפרטיות

עריכת תוכנות לבצע פעולות אלו מהווה עבירה גם אם התוכנה לא הייתה בשימוש! אם התוכנה כן הייתה בשימוש, או שהופצה / הוצעה לציבור / הותקנה או הוחדרה למחשב של אחר, מדובר בעבירה חמורה יותר, שהעונש עלייה הוא חמש שנות מאסר, ולא שלוש.

מי שמפיץ, מציע לציבור, מעביר לאחר, מחדיר למחשב של אחר או מתקין במחשב של אחר, סיסמא, קוד גישה או מידע דומה כדי שיבוצעו אחת מהפעולות שנכתבו לעיל (שלא כדין) עובר עבירה פלילית שהעונש עלייה הוא מאסר של עד שלוש שנים.

עולם המחשבים הוא עולם חדש, שמערכת המשפט מנסה להכיל ולהתאים את עצמה לשינויים בו באופן תמידי. בשל כך, מעטים הם עורכי הדין המתמקצעים בתחום עבירות הסייבר, ומעטים עוד יותר אלו שמכירים אותם היטב ומודעים לכל הניואנסים העדינים הנמצאים בהם.

 

עורך דין עבירות סייבר

אם זומנתם לחקירה או הוגש נגדכם כתב אישום באחת העבירות הללו, או אם לאחר קריאת מאמר זה אתם חושדים שייתכן ואתם עלולים למצוא את עצמכם אשמים באחת מהם, אנו ממליצים לכם לפנות במהרה לעורך דין מומחה בתחום, ולקבל ממנו ליווי צמוד ומקצועי. צרו קשר עם עורך דין אלון ארז.

 

עבירות מחשב

 

מהו עורך דין לעבירות מחשב?

בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה בעולם הדיגיטלי, עם התפתחות הטכנולוגיה, המחשוב, האפליקציות והטלפונים הניידים על שלל התוכנות שבהם. עם התפתחות זו, והמעבר מרישום ידני לתיעוד ממוחשב, אנו רואים מגמת עליה בביצוע עבירות המתבצעות בעזרת מחשב. עבירות מחשב זהו תחום משפטי בפני עצמו אשר מיקודו בפעילות פלילית המתבצעת בתחום המחשוב.

בתחום מורכב זה, ישנן שני סוגי עבירות: האחת עבירה פלילית המבוצעת באמצעות מחשב הנחשבת לעבירת מחשב קלאסית, ועבירה המבוצעת בנוגע לתוכן המחשב וכנגד פעילותו התקינה. בכל מקרה בו נחשדתם בעבירות מחשב, בין אם בתמימות ובין אם בכוונה, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין מומחה בתחום עבירות המחשב והסייבר, שהוא עורך דין פלילי. עו”ד אלון ארז, הוא עורך דין ותיק, המומחה בכל תחום זה.

 

אילו סוגים של עבירות מחשב מטופלות במסגרת החוק?

ב- 1995 נחקק חוק המחשבים. חוק חשוב זה טומן בתוכו עבירות פליליות שמכנן המשותף הוא תקיפת מחשב. בין עבירות המחשב הנפוצות והמוכרות יש את הפצת וירוסים, ייצור וירוסים, פריצה וחדירה למחשב, הוצאת מידע, שיבושי מחשב ואף מידע כוזב.

 • ייצור והפצת של וירוסים  – סעיף זה אוסר על תכנות וירוס מחשב פוגעני, איסור להפיץ אותו לאחרים ואיסור החדרתו למחשב.
 • חדירה לחומר במחשב – איסור על חדירה למחשב ללא רשות הבעלים, מדובר בעבירה פלילית אשר טומנת בחובה עונש מאסר סעיף זה כולל בתוכו פריצה למייל, אתרים וחשבונות ברשת חברתית.
 • מידע ופלט כוזבים – חל איסור על אחסון והעברת מידע כוזב במחשב.
 • ​חדירה לחומר על מנת לבצע עבירה אחרת – קיים איסור על חדירה למחשב שמטרת החדירה היא ביצוע פעולות עברייניות אחרות לדוגמת התחזות.

אלו הן רק חלק מהעבירות.

 

מתי כדאי לפנות לעורך דין עבירות מחשב?

נחשדתם בעבירת מחשב? אל תשאירו את ההצלחה ליד המקרה. עבריינות מחשבים ורשת נחשבת כיום לפשע שטומן בחובו מאסר בפועל. עורך דין טוב המומחה בתחום זה, יוכל להציל עבורך את התיק ולדאוג עבורך לתוצאה המיטבית. פנו עוד היום לעורך הדין הפלילי אלון ארז, מומחה בכל תחום עבירות הסייבר והמחשב.

 

מה הם עבירות מחשב ואינטרנט?

עם התפתחות הטכנולוגיה, המחשוב והאמצעים הדיגיטליים, התפתח תחום פשיעה חדש שהפך להיות מרכזי ונרחב, תחום עבירות הסייבר. מדובר בפשעי רשת, אשר מבוצעים באמצעות סמארטפונים, טאבלטים, מחשבים, שרתים שונים ועוד. בהגדרה מדובר בעבירה פלילית ככל עבירה אחרת אך ישנו הבדל שהעבירה מבוצעת ברשתות הדיגיטל, ועוד.

קיימים סוגים של עבירות סייבר, ולמשטרת ישראל יש כיום את כל הכלים על מנת לאתר את פושעי הסייבר ולהגיע אליהם, זאת באמצעות אמצעים טכנולוגיים. במרבית המקרים העבריינים עושים שימוש ברשתות על מנת לאתר קורבנות לצורך הונאה, וזאת באמצעות התחזות.

השימוש ברשת מאפשר לבצע את העבירות הללו יחסית בקלות מאחר ואיננו רואים מי עומד מאחורי המחשב ומאחורי הדמות. לעיתים אנשים מבצעים עבירות סייבר ולא מודעים לכך, שמדובר בפשע. בכל מקרה כזה מומלץ להתייעץ עם עורך דין עבירות סייבר. עו”ד אלון ארז, הוא מומחה בכל התחום הפלילי וגם בעבירות מסוג זה.

 

מה תפקידו של עורך דין בגין עבירות אינטרנט?

עורך דין עבירות סייבר, חייב להכיר את כל סוגי העבירות המתבצעות בתחום זה. אומנם מדובר בתחום משפטי יחסית חדש, והן נחשבות לעבירות מתוחכמות גם מבחינה מעשית וגם בדרך המחשבה. ההבדל העיקרי בין עבירות פיזיות לעבירות אלו, היא דרך הביצוע.

ישנן שתי דרכים לביצוע העבירה, אחת ביצוע באמצעות רשת האינטרנט, והשנייה עבירות המתבצעות כנגד מחשבים באמצעות רשת האינטרנט. הענישה על עבירות הסייבר, היא באמצעות חוק עונשין וחוק המחשבים. בעבירות שהמחשב שלהן שהוא היעד ולא האמצעי, מטופלות במסגרת הוראות הקיימות בחוק המחשבים ומטופלות כעבירות של פריצה ופגיעה במידע.

 

למה כדאי לפנות לעורך דין אלון ארז?

במידה ונחשדתם בעבירת סייבר, מוטב כי תפנו בהקדם לייעוץ של עורך דין פלילי המתמחה בעבירות סייבר. מאחר ומדובר בתחום מורכב על אף החידושים הקיימים בו, יש לתת את הדעת להתמצאות במרחב זה. במשרד עורכי הדין הפלילי – אלון ארז, אנו מומחים בתחום ונשמח לסייע לכם בכל זמן ובכל בעיה.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »