זמין 24 שעות ביממה
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חיפוש…

חומרת עבירות נשק במשפט הפלילי

בבוא עורך דין פלילי לייצג במשפט של עבירות נשק עליו להכיר מידע שלהלן. סימן עבירות נשק בחוק העונשין כולל, בעיקר, עבירות נשק, נשיאת נשק, הובלת נשק ורכישת נשק.

 

עונשים – חומרת עבירות נשק במשפט הפלילי

המחוקק במדינת ישראל העניק לבתי המשפט בארץ את האפשרות “להכניס” את עברייני עבירות הנשק לשנים רבות מאחורי סורג ובריח, וזאת אף מבלי שנעשה שימוש בנשק ברוב המקרים. בתי המשפט, היום יותר מתמיד, אינם מהססים להטיל עונשים כבדים על עברייני עבירות הנשק וזאת ככל הנראה נוכח העובדה כי חלה בשנים האחרונות עלייה בשימוש הנעשה באופן בלתי חוקי בנשק, ע”י אזרחים, במדינת ישראל.

עבירות נשק

סווג חומרת עבירות נשק במשפט הפלילי

בית המשפט העליון הבין כי לפחות בכל הנוגע לעבירת החזקת נשק יש לסווג את הנאשמים בעבירה זו לפי קטגוריות שונות ואכן בית המשפט העליון הוציא תחת ידו, בב”ש 625/82 אבו מוך נ’ מ”י, רשימה של שמונה אפשרויות שונות של החזקת נשק, כפי שידוע לכל עורך דין פלילי. למרות שהמדובר היה בעניינו של “אבו מוך” בהליך מעצרו עד תום ההליכים, הרי שהסיווג שלהלן השתרש גם לבתי המשפט הדנים בהחזקת נשק בהליך העיקרי, בכדי לדרג את חומרת עבירת החזקת הנשק. אלו הן שמונה האפשרויות שבית המשפט העליון מצא לנכון לסווגן:

 

סכנה לביטחון המדינה

החזקת הנשק לשם ביצוע מעשים, המיועדים לפגוע בביטחון המדינה או בביטחון הציבור.

 

עבירות פליליות

החזקת הנשק לשם ביצוע עבירה פלילית ספציפית כגון רצח, שוד, התפרצות, תקיפה וכו’.

 

תכנון פלילי לעתיד

החזקת הנשק “לעת מצוא” כדי לאפשר פעילות פלילית אפשרית בעתיד.

 

נשק ארגוני

צבירת נשק על-ידי קבוצה פוליטית, עדתית או אידיאולוגית, במטרה לחזק בדרך זו את כוחה כנגד קבוצות יריבות.

 

הגנה עצמית

החזקת הנשק לצורך הגנה עצמית או לצורך הגנה על הציבור, המשפחה או ה”חמולה”, אליהם הנאשם משתייך.

 

ספורט ושעשוע

החזקת כלי הנשק לצורך ספורט, ציד או שעשוע.

 

פריט לאוסף

החזקת כלי נשק על-ידי הנאשם בתור מזכרת או כאספן של כלים כאלה.

 

רישיון  שפג תוקפו

החזקת כלי הנשק, שפג תוקף רישיונו, והנאשם נמנע מלחדש את הרישיון בעתו.

כפי שניתן לראות, ארבע האפשרויות הראשונות מהוות החזקת נשק בנסיבות חמורות הרבה יותר מאלו אשר בארבע האפשרויות האחרונות.

 

סיווגים הנ”ל

למרות הסיווג לעיל, אשר נראה ממצה למדי, קשה לעיתים קרובות לסווג את הנסיבות הספציפיות של כל מקרה בהתאם לסווג שנעשה בעניין “אבו מוך”.
לדוגמה, ניתן לראות בעובדות מקרים רבים כנופלות הן לקטגוריה של פעילות פלילית עתידית, הנמצאת במדרג החמור יותר של החזקת נשק והן לקטגוריה של החזקת נשק לצורך הגנה עצמית, הנמצאת במדרג הנמוך יותר של החזקת נשק. לכן, חשוב לשכור שירותי עריכת דין פלילי.

 

סיכום

יתר על כן, חשוב ביותר, בעת ההליך הפלילי המתנהל בבית המשפט וכשברור שזיכוי אינו אפשרי, לשכנע את בית המשפט, בכל תיק ותיק, שעניינו בעבירת החזקת נשק, כי הנסיבות הספציפיות של אותו מקרה נופלות לאחת מארבע הקטגרויות האחרונות של “סווג אבו מוך” שלעיל וזאת בכדי לצמצמם למינימום האפשרי את העונש שבית המשפט יטיל על הלקוח המואשם בעבירת נשק.

עורך דין פלילי אלון ארז, הבקיא ברזי החוק והפסיקה הנוגעים לעבירות נשק, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירות נשק.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: