זמין 24 שעות ביממה

עבירת רצח

תוכן העמוד:

עבירת רצח היא העבירה החמורה ביותר שקיימת בחוק העונשין בכלל, והחמורה מבין עבירות ההמתה בפרט (הכוללות גם הריגה וגרימת מוות ברשלנות). עבירת רצח קלאסית מוגדרת כגרימה למותו של אדם בכוונה תחילה, והיא מהווה את הפגיעה האולטימטיבית בזכותו הבסיסית של כל אדם לחיים ולביטחון, לשלמות הגוף ולאוטונומיה על גופו. העונש המוטל על מי שהורשע בעבירת רצח הוא מאסר עולם חובה, ללא מתן שיקול דעת לבית המשפט.

 

היסודות לעבירת רצח

כל עבירה פלילית מורכבת משני יסודות: יסוד עובדתי ויסוד נפשי. במקרה של עבירת רצח, היסוד העובדתי פירושו שמעשיו של הנאשם הובילו באופן ישיר למותו של הקורבן. מדובר ב”עבירת תוצאה” – כלומר, רק אם הקורבן אכן מת כתוצאה ממעשי הנאשם, תיתכן הרשעה ברצח. אם הקורבן לא מת, אך ניתן להוכיח שלנאשם היתה כוונה להמיתו, ניתן יהיה להרשיעו רק בעבירת ניסיון לרצח.

 

היסוד הנפשי

היסוד השני הוא היסוד הנפשי – המחשבה הפלילית. על מנת להרשיע ברצח, שומה על הפרקליטות להוכיח שלנאשם היתה כוונת תחילה להרוג את הקורבן, וזאת בניגוד לכוונה ספונטנית, שעשויה לצמוח תוך כדי עימות, בלהט הרגע. הוכחת קיומה של כוונה תחילה היא קריטית כיוון שהיא זו שמבדילה בין עבירות רצח לבין עבירות הריגה, שנחשבת להרבה פחות חמורה. היסוד של כוונה תחילה מורכב משלושה חלקים שונים שעל התביעה להוכיח את קיומם: החלטה להמית – משמע שהנאשם אכן החליט ותכנן באופן מודע להמית את הקורבן; הכנה – כלומר הנאשם ביצע את ההכנות הדרושות לצורך ביצוע החלטתו, לרבות הכנה נפשית והכנות פיזיות; והיעדר קינטור – דהיינו, הקורבן לא התגרה בנאשם באופן משמעותי בסמוך לביצוע העבירה. במקרה שניתן להוכיח שהקורבן אכן התגרה בנאשם באופן משמעותי, ניתן יהיה להניח שהנאשם לא תכנן מלכתחילה להרוג את הקורבן, אלא עשה זאת בלהט הרגע, ומכאן שמדובר בעבירת הריגה ולא רצח.

עבירת רצח

ענישה בעבירות רצח

עבירת רצח היא העבירה הפלילית הקלאסית היחידה בחוק העונשין הישראלי שבצדה עונש מאסר עולם חובה. משמעות הדבר היא, שלאחר שבית המשפט הכריע כי הנאשם העומד בפניו אכן ביצע את עבירת הרצח, אין לו שיקול דעת ביחס לעונש שיש לגזור על הנאשם, והוא מחויב להטיל עליו עונש של מאסר עולם. יש לציין שבאופן רשמי, מאסר עולם מוגדר כמאסר למשך כל ימי חייו של האסיר, אולם ברוב המוחלט של המקרים, נשיא המדינה משתמש בסמכותו בתחום זה וקוצב את העונש לתקופה של כ-30 שנים. במקרים בהם הנאשם מורשע ברצח של יותר מאדם אחד, בית המשפט עשוי לגזור עליו מספר מאסרי עולם, מה שמגביל את יכולתו של הנשיא לקצוב את העונש.

 

מקרים מיוחדים של ענישה

למרות האמור לעיל, המחוקק קבע שבמקרים מיוחדים ונדירים, ייתכנו נסיבות מקלות שבהן יינתן לבית המשפט שיקול דעת, כך שיוכל להטיל על הנאשם עונש קל יותר ממאסר עולם, על אף שהורשע ברצח. נסיבות כאלה מתקיימות במקרים הבאים: כאשר מעשה הרצח נבע מהפרעה נפשית חמורה או ליקוי שכלי חמור של הנאשם, שבגינם לא היה מסוגל להבין את משמעות מעשיו או להימנע מלעשותם, אך שאינם עולים כדי אי שפיות; כאשר נמצא שהנאשם חרג במעשיו רק במעט מתחום ההתנהגות הסבירה לצורך תחולת הגנה עצמית, צורך או כורח; או כאשר הנאשם הוא אדם שהיה נתון במצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבני משפחתו מצד קורבן הרצח.

 

ניהול תיק רצח

מפאת חומרת העבירה וחומרת העונש שבצדה, נטל הראיות וההוכחות המונח על כתפי הפרקליטות בתיק רצח הוא גדול במיוחד, על מנת לצמצם ככל האפשר את הסיכוי שאדם יורשע ברצח על לא עוול בכפו. אישום בעבירות רצח יוגש רק לאחר שהמשטרה חקרה מספר רב מאד של עדים – הן כאלה שקשורים ישירות לאירוע הרצח בשל קרבתם למקום האירוע או בשל יחסיהם האישיים עם הקורבן או עם הנאשם; והן עדים מומחים מתחומים שונים כגון בליסטיקה, רפואה משפטית, פתולוגיה, פסיכיאטריה, וכן מטעם חברות הסלולר, או כל גורם אחר שעדותו תוכל לאשש ולבסס את אשמתו של החשוד ברצח.

 

תיק רצח בבית המשפט

אי לכך, כמות הראיות המצטברת בתיק רצח היא לרוב גדולה מאד ביחס לתיקים פליליים אחרים, מה שגורם לכך שניהול ההוכחות בבית המשפט בתיק כזה נמשך בדרך כלל זמן רב. באופן פרדוקסלי, ככל שיש מספר רב יותר של ראיות בתיק, כך הופך “מסע הדיג” של הסניגור – בחיפושו אחר הספק הסביר שיוביל לזיכוי הלקוח שלו – לארוך יותר, ולעתים, למגינת לבה של התביעה, גם לפורה יותר. על כן, פעמים רבות מעדיפים הצדדים להגיע להסדר טיעון, שבמסגרתו התביעה תשנה את האישום מעבירת רצח לאישום בעבירת הריגה, ומנגד הנאשם יודה בהאשמות המיוחסות לו ויוותר על זכותו להוכיח את חפותו, ביודעו שיינצל ממאסר עולם.

 

סיכום

עורך דין פלילי אלון ארז, הבקיא ברזי החוק והפסיקה הנוגעים לתחום עבירות רצח, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירת רצח. עורך דין פלילי אלון ארז זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע – 050-7368203

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »
כפתור: חזור למעלה