זמין 24 שעות ביממה

אשמה בהטרדה מינית

תוכן העמוד:

בשנים האחרונות אנו שומעים יותר ויותר תלונות על הטרדה מינית, לא פעם כתוצאה מהרחבת הפרשנות בנוגע למעשי הטרדה. מהי הטרדה מינית על פי החוק? וכיצד ניתן להתמודד משפטית עם האשמה כזאת?

 

אשמה בהטרדה מינית – האמנם

החוק למניעת הטרדה מינית תשנ”ח-1998 מגדיר חמישה מצבים בהם הטרדה מינית יכולה לבוא לכדי ביטוי והם:

 

סחיטה באיומים

סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני.

 

הצעות מיניות

הצעות חוזרות ונשנות ולהן אופי מיני.

 

הטרדות מיניות חוזרות

התייחסויות חוזרות ונשנות לאדם המתמקדות במיניותו.

 

התייחסות משפילה

התייחסות משפילה או מבזה לאדם המתמקדת במיניותו או בנטייתו המינית.

 

מעשה מגונה

מעשה מגונה כפי שמוגדר בחוק העונשין.

 

חשוב להכיר

יש לציין כי החוק למניעת הטרדות מיניות מתייחס לכל אדם באשר הוא ולאו דווקא לנשים. העונש על עבירות ההטרדה נע בין שנתיים לארבע שנות מאסר, בהתאם לנסיבות המקרה. עבירת הטרדה מינית הינה פלילית, אולם מהווה גם עוולה אזרחית ולכן ניתן לתבוע את המטריד בתביעה אזרחית במקביל.

 

החוק מבדיל בין ניצול לבין יחסי מרות

לא פעם הטרדות מיניות מתבצעות במקום העבודה ולכן החוק מכיל מפורשות את המונח ניצול יחסי מרות. המשמעות של ניצול היא שקיימים פערים ביחסי הכוחות, כלומר שצד אחד מנצל את כוחו ומעמדו על הצד האחר, כך שלצד המנוצל אין את היכולת לסרב, להתנגד או להביע אי הסכמה.

 

יחסי מרות

יחסי מרות מגלמים סיטואציה בה מתקיימת מערכת ברורה של יחסים בין הצדדים בה לצד אחד יש סמכות והשפעה והצד השני כפוף לו ונתון להשפעתו.

 

קיומה של מערכת יחסים

כאמור, קיומה של מערכת יחסים בין בעל הסמכות לבין מי שכפוף לו לא בהכרח תוגדר כהטרדה מינית, אך עדיין אלו המקרים הקשים ביותר משפטית. עוד יש לתת את הדעת, שבהתקיים יחסי מרות, הצד הנפגע או “המוטרד”, איננו צריך, בדרך כלל, להראות שהתנגד להתנהגות המטרידה לכאורה.

כיצד מתמודדים משפטית עם האשמה בהטרדה מינית?

כיצד להתמודד משפטית עם הטרדה מינית?

החוק בישראל הנוגע למניעת הטרדות מיניות נוסח באופן רחב, דבר הנחשב לחריג גם בעולם המערבי. אי לכך ישנם מקרים רבים אשר חוסים תחת החוק, גם כאלו שנעשו בהסכמה. כתוצאה מכך לא פעם מוגשות תלונות שווא על הטרדה מינית, בין אם לצורך סחיטה ובין אם למימוש אינטרסים פסולים, כאשר לכל הדעות מדובר בשימוש לא ראוי של סעיפי החוק השונים.

 

תלונות אודות הטרדות מיניות

היות וברוב המקרים תלונות אודות הטרדה מינית כוללות שתי גרסאות העומדות זו מול זו ולא תמיד ישנן ראיות חיצוניות חד משמעיות, יש לבחון לעומק את שתי הגרסאות ואמינותן ולרדת לעובי הקורה. לכן במידה והגשה נגדכם תלונה על הטרדה מינית או שהואשמתם בביצוע עבירת הטרדה מינית מומלץ כי בראש ובראשונה תפנו לייעוץ מעורך דין פלילי ולו ניסיון בתחום.

 

סיכום

עורך דין פלילי הבקיא ברזי החוק והפסיקה יוכל לספק לכם ייצוג והגנה, היות ובתיקים מסוג אלו יש לפרטים הקטנים ולאימות הגרסאות תפקיד משמעותי. לכן במידה והואשמתם בביצוע עבירת הטרדה מינית, פנו במהרה לעורך דין מקצועי אשר יוכל לסייע לכם למצות את הזכויות שלכם על הצד הטוב ביותר.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: