הטרדה מינית בעבודה

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

עורך דין הטרדה מינית אלון ארז מסביר, כפי שהראינו במאמר הקודם, הטרדה מינית בעבודה היא לא סתם מטרד, אלא עבירה על החוק, שעשויה להוביל לנקיטת הליכים פליליים ונזיקיים.

הטרדה מינית בעבודה – היבט כללי

בעבר, המעשים העונים על ההגדרה של הטרדה מינית, כמו התייחסויות והצעות מיניות חוזרות ונשנות הנעשות כלפי אדם שאינו מעוניין בהן, הערות המשפילות ומבזות אדם על רקע מינו או מיניותו וכיו”ב, לא נחשבו לבלתי חוקיים, וזכו להתעלמות או ליחס סלחני מצד החברה;

אולם מאז שהמושג “הטרדה מינית” הגיע לארץ, לפני כ-25 שנים, התחוללה מהפכה ציבורית ומשפטית בתחום, וכיום החוק למניעת הטרדה מינית בישראל הוא בין המתקדמים בעולם.

הטרדות בעבודה

לאחר שסקרנו במאמר הקודם את נושא ההטרדות המיניות באופן כללי, נתמקד הפעם בנושא שגם החוק נדרש אליו באופן מיוחד – הטרדות מיניות בעבודה.

ההתייחסות הראשונה של המחוקק הישראלי לנושא ההטרדה המינית נעשתה במסגרת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988, שהקדים בעשור את החוק למניעת הטרדה מינית.

הטרדות מיניות חמורות

גם כיום, מקום העבודה הוא אחת הזירות העיקריות שבהן מתרחשות הטרדות מיניות, או לפחות כאלה מהסוג החמור והחוזר על עצמו, שעשוי להוביל לנקיטת הליכים משפטיים ולכן נדרש להתייעץ עם עורך דין הטרדה מינית בתחום זה, ואכן, מרבית התלונות והתיקים שנפתחים בתחום, עוסקים במקרים שקרו במקום העבודה המשותף.

התייחסויות מיניות

מקרים כאלה יכולים לכלול, בנוסף לסוגים ה”רגילים” של הטרדה מינית כגון התייחסויות והצעות מיניות, גם יצירת סביבת עבודה עוינת או לא נוחה, למשל כאשר עובד אחד או יותר נוהגים לספר בדיחות גסות וסיפורים בעלי תוכן מיני, לשלוח תמונות ודוא”ל פרובוקטיבי, לדבר על נשים או על אנשים בעלי זהות מינית או מגדרית מסוימת באופן פוגעני, וכן הלאה.

השלכות על הטרדה מינית בעבודה

להטרדה מינית במקום העבודה יש השלכות קשות במיוחד, שכן רובנו נמצאים ונמצאות במקום העבודה חלק נכבד משעות היממה – לפעמים אפילו יותר ממה שאנחנו נמצאים בבית – מה שהופך אותו למעין “בית שני”.

לכן, פגיעה שמתרחשת בסביבה זו לא רק גורמת לקורבן עוגמת נפש, אלא פוגעת בתחושת הביטחון והנוחיות שלה, וכן ביכולתה לבצע את עבודתה על הצד הטוב ביותר.

במקרים קיצוניים של הטרדה חמורה או מתמשכת, הדבר אף עלול להוביל לירידה משמעותית בתפקוד, להיעדרות מהעבודה ואף להתפטרות.

הטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות

מקרה שבו האדם המטריד משמש בתפקיד בכיר יותר מהמוטרדת – אף אם אינו הממונה הישיר שלה – נחשב להטרדה תוך ניצול יחסי מרות.

זהו מעשה חמור יותר מאשר הטרדה בתנאים רגילים, שכן במצב כזה יש חשש שהמוטרדת תימנע מלהביע התנגדות למעשי המטריד מאחר שהיא נתונה תחת איום מובלע או מפורש שאם תסרב לשתף אתו פעולה, הוא יפגע במוניטין שלה במקום העבודה, בקידום שלה או בתנאי עבודתה בדרך כלשהי.

איסור קיום יחסים רומנטיים במסגרת העבודה

מסיבה זו אומר אלון ארז – עורך דין הטרדה מינית, החוק אוסר על קיום יחסים רומנטיים או מיניים מכל סוג שהוא בין עובד/ת בכיר/ה לעובד/ת זוטר/ה, ויחסים שכאלה – אף אם נעשו בהסכמה – ייחשבו להטרדה מינית, מתוך הנחה שהסכמה שניתנת במצב כזה לא בהכרח נובעת מרצון חופשי.

מהי התנכלות בעבודה?

במקרים רבים, המטריד שנתקל בהתנגדות מצד מושא ההטרדה נוקט כלפיה בטקטיקות של נקמה או איום.

למשל: אדם שנפגע מסירובה של עמיתתו לעבודה לחיזוריו, או מהחלטתה להפסיק מערכת יחסים קיימת ביניהם, מגיב על כך בהפצת שמועות זדוניות עליה או בשליחת תמונות אינטימיות שלה לחבריהם לעבודה.

פגיעה חמורה בפרטיותה של העובדת

מעשים כאלה יש בהם כדי לגרום לפגיעה חמורה בפרטיותה ובשמה הטוב של העובדת, שיהיו לה השלכות בלתי הפיכות על יכולתה לתפקד במקום העבודה.

התנכלות ע”י עובד בכיר

אם ההתנכלות נעשית על ידי עובד בכיר או אף על ידי המעסיק עצמו, הרי שהיא יכולה להתבטא גם במניעת קידום, בקיצוץ או אי העלאה בשכר, בהעברת העובדת לתפקיד זוטר או לא מתאים, וכן הלאה.

החוק נדרש לבעיה זו באמצעות הגדרת עבירה נוספת ונפרדת של “התנכלות”.

התנכלות שמקורה בהטרדה מינית

התנכלות בעבודה פירושה פגיעה מכל סוג שהוא, שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית.

כלומר, מצב שבו המטריד, או אדם אחר, פוגעים במי שחוותה את ההטרדה כיוון שסירבה לשתף פעולה עם ההתנהגות המטרידה, או על מנת להרתיע אותה מלהתלונן, או לחילופין כנקמה על כך שהתלוננה, או מכל סיבה אחרת הקשורה להטרדה המינית.

פגיעה באדם אחר

גם פגיעה באדם אחר מלבד המוטרדת, שמקורה בהטרדה המינית או בתלונה עליה (למשל פגיעה בעובדת אחרת שהעידה בהליך המשמעתי כנגד המטריד), תיחשב להתנכלות.

העונש על התנכלות הוא עד שלוש שנות מאסר, והעונש למי שהורשע גם בהטרדה וגם בהתנכלות יכול להגיע עד ארבע שנות מאסר, לכן רצוי להתייעץ עם עורך דין הטרדה מינית בכל סוגיה בנושא.

הטרדה מינית בעבודה

מהם חובות המעסיק?

בשל היותו של מקום העבודה כר פורה להטרדות מיניות, החוק מטיל על המעסיק אחריות, וכן מגדיר בפירוט רב את הצעדים שעליו לנקוט – הן למניעת הטרדות מיניות והתנכלויות, והן לטיפול במקרים כאלה לאחר שהתרחשו.

חובות המעסיק

יש לציין שחובות המעסיק חלות לא רק בעבודה ובשעות העבודה הרשמיות, אלא בכל זמן ומקום הנכללים ב”מסגרת העבודה”, כלומר שנעשית בהם פעילות הקשורה לעבודה, מטעם המעסיק.

במסגרת חובות אלה, נדרש המעסיק בין היתר:

יידוע ופרסום הכללים

ליידע את כלל העובדים והעובדות בדבר האיסור על הטרדה מינית ועל התנכלות, ולפרסם את הכללים הקבועים בחוק בעניין זה במקום בולט ונגיש.

סדנאות והשתלמויות בנושא מניעת הטרדה מינית

ליזום או לאפשר לעובדים/ות להשתתף בסדנאות ובהשתלמויות בנושא מניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת העבודה ועל חשבון שעות עבודה.

מינוי אחראי

למנות אחראי/ת, רצוי אשה, לבירור תלונות על הטרדה מינית או התנכלות, ליידע את העובדים/ות בדבר האפשרות להתלונן, אופן הגשת התלונה וזהות האחראי/ת, ולהבטיח את גישתם/ן אליו/ה.

טיפול מהיר

לדאוג שתלונות שמוגשות יטופלו באופן יעיל ומהיר, שיכלול את שמיעת גרסאות שני הצדדים – המתלוננת והנילון – על ידי האחראי/ת, הנחייתם לגבי האפשרויות המשפטיות הפתוחות בפניהם, וקבלת סיכום בכתב עם המלצות מנומקות להמשך הטיפול במקרה.

לפעול בהתאם להמלצות האחראי

נקיטת פעולות בהתאם להמלצות האחראי/ת בטווח של שבעה ימי עבודה מיום קבלתן, לרבות תיקון הפגיעה שנגרמה למתלוננת, פתיחה בהליכים משמעתיים וכיו”ב, ויידוע הצדדים בכתב על הפעולות הנ”ל.

גם במקרה שבתום הבירור המעסיק מחליט שלא לנקוט בשום פעולה נוספת, עליו ליידע על כך את הצדדים בכתב ובאופן מנומק.

שמירת פרטיות המתלוננת והנילון

שמירה על פרטיות המתלוננת והנילון לאורך תהליך הבירור ולאחריו, תוך הגנה על המתלוננת מפני פגיעה בתנאי עבודתה וכל פגיעה אחרת או התנכלות הקשורה להטרדה או להגשת התלונה.

במידת הצורך, ידאג המעסיק להפרדה על ידי הרחקת הנילון מהמתלוננת עד לבירור התלונה.

בירור מקרי הטרדה מינית או התנכלות גם אם לא הוגשה תלונה רשמית

לברר ככל האפשר מקרים של הטרדה מינית או התנכלות שהגיעו לידיעת המעסיק או האחראי/ת, גם אם לא הוגשה לגביהם תלונה רשמית, או שהוגשה תלונה ובוטלה לאחר מכן.

תלונה ולהליכים משמעתיים במסגרת העבודה

בנוסף לתלונה ולהליכים משמעתיים במסגרת מקום העבודה עצמו, עובדת שנפגעה מהטרדה מינית יכולה להגיש תביעה בעזרת עורך דין הטרדה מינית כנגד המטריד בבית הדין לעבודה, וכן לפתוח נגדו בהליך פלילי או נזיקי.

לסיום, יש לציין שמצבים של הטרדה מינית בעבודה, אף יותר ממקרים אחרים של הטרדה, נוטים להיות רגישים ועדינים במיוחד.

שיקול צעדים

על הנפגעת לשקול היטב את צעדיה ולפעול באופן שייתן מענה למצוקתה ויפסיק את ההתנהגות המטרידה מחד, אך לא יהווה מקור לפגיעות נוספות בעתיד מאידך; החוק אמנם אוסר על התנכלות, אבל יש השלכות, למשל על המוניטין ועל האווירה במקום העבודה, שעליהן החוק לא יכול להשפיע, והן עלולות להיות קריטיות עבור העובדת.

לכן, כצעד ראשון, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הטרדה מינית המתמחה בתחום הפלילי ולקבל הנחיה והכוונה מקצועית באשר לאפשרויות הקיימות בכל מקרה ומקרה.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »