זמין 24 שעות ביממה

תלונה על הטרדה מינית בעבודה

תוכן העמוד:

הטרדות מיניות בכלל, ובמקומות העבודה בפרט, הפכו בשנים האחרונות לנושאים משמעותיים, שיש להקדיש להם תשומת לב מיוחדת. מהי הטרדה מינית? כיצד יש לטפל בסוגיית תלונה על הטרדה מינית בעבודה? מתי כדאי להסתייע בשירותיהם הטובים של עורכי דין פליליים במרכז ובישראל בפרט בנושא זה? בשורות להלן נרחיב את היריעה בסוגיות הללו, ובנושא ההטרדה המינית בכלל.

 

תלונה על הטרדה מינית בעבודה – מהי?

הגדרת ההטרדה המינית היא נושא חדש יחסית, שההגדרה שלו עדיין לא הגיעה לצורתה הסופית, וספק אם אי פעם תגיע. ההגדרה הכללית להטרדה מינית הינה התנהגות של כפייה בהקשר המיני, של אדם אחד כלפי אדם אחר.

 

הטרדה מינית בעבודה ללא קשר למין האדם

אף שמרבית הסוגיות המגיעות לדיון בבתי המשפט ובתקשורת נוגעות להטרדה של גברים כלפי נשים, הרי שהטרדה מינית יכולה להתרחש גם על ידי אישה ביחס לגבר, או בין אנשים בני אותו המין.

 

הטרדות מיניות בין עובדים

זאת, בין אם בין המטריד והמוטרד שוררים יחסי מרות ובין אם לאו. עורך דין עבירות מין מטפל לא אחת גם במקרים של הטרדה מינית של עובד אחד כנגד עובד אחר, גם אם שניהם בעלי דרגה זהה אם ההטרדה גורמת להשפלת המוטרד או לפגיעה בו.

 

הטרדה מינית במגוון דרכים

הטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי במעשים או במילים. במעשים – באמצעות נגיעות לא הולמות, בדיבורים – באמצעות הערות, אמירות בלתי הולמות או רמיזות העשויות להתפרש כהטרדה.

בדרך כלל, אמירות או מעשים כאמור, כאשר המטריד מצוי עם המוטרד ביחסי מרות, זוכות להתייחסות מחמירה של המחוקק.

כמו כן, אם הדיבורים או המעשים כוללים רמיזה על תגמול צפוי בגין מעשה מיני בכפייה, הם מצויים באופן מובהק בקטגוריה של הטרדה מינית.

הטרדה מינית במקום העבודה

טיפול בהטרדות מיניות במקום העבודה

ככל שמקום העבודה הוא גדול יותר, וככל שיש בו עובדים רבים יותר, כך גדלים לכאורה הסיכויים לתלונות על הטרדה מינית בעבודה. אם במהלך שעות העבודה גברים ונשים עובדים יחד, הסיכויים לכך גדולים אף יותר.

 

צעדי חובה שעל המעסיק לנקוט

בשורות הבאות נצביע על צעדים שכל מקום עבודה חייב לנקוט בהם, במטרה להגדיל את המודעות של העובדים לנושא מצד אחד, ולהקטין את הסיכויים להטרדות מיניות מצד שני.

 

ממונה לנושא הטרדות מיניות

כל מקום עבודה צריך למנות אחראי על הטיפול בהטרדות מיניות בדרך כלל הנושא נתון לטיפול המחלקה לכוח אדם, אבל הדבר איננו בגדר חובה.

הממונה על הנושא חייב להתמקצע בתחום, ולעקוב אחרי ההתפתחויות השונות בו. בנוסף, ראוי שהממונה יהיה אדם מוערך ונגיש, שהעובדים לא יחששו לפנות אליו.

 

הצפת הנושא בקרב העובדים

מקום העבודה חייב לדאוג להעלאת המודעות של כלל העובדים והמנהלים לנושא.

זאת, הן באמצעות פלקטים המסבירים את הנושא שיוצבו במקומות מרכזיים, והן באמצעות ניהול שיחות תקופתיות, או הוצאת חוזרים תקופתיים שיגיעו לידי העובדים.

 

טיפול נחרץ במטרידים

כאשר עולה חשש להטרדה מינית במקום העבודה, הטיפול בה חייב להיות מהיר ונחרץ.

תחילה יש לרדת לשורש העניין, ולעשות זאת בזהירות המתבקשת. זאת, על מנת להימנע מפגיעה במי מהצדדים המעורבים. בהמשך יש למצוא פתרון הולם, שיפסיק את ההטרדה.

 

הגשת תלונה במשטרה

עם זאת, יש להשאיר לשיקול דעתו של המתלונן את האופציה להגשת תלונה במשטרה, עם כל המשתמע ממנה.

אם למרות הפעולות שנקט המעסיק ההטרדות נמשכות, הדרך הנכונה היא להגיש תלונה במשטרה כנגד המטריד.

 

סיכום

זאת, תוך הסתייעות בשירותיו הטובים של עורך דין הטרדה מינית המתמחה בתחום.

המקצוענים של משרד עורכי דין אלון ארז מסייעים בנקיטת הליכים משפטיים כנגד מטרידים, תוך השגת התוצאות הטובות ביותר. כדאי ליצור קשר כעת ולעשות צעד ראשון בדרך להפסקת ההטרדה ומיצוי הדין עם המטריד.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה