זמין 24 שעות ביממה

איך מתבצע מעצר?

תוכן העמוד:

הלכה למעשה, מעצר מהווה את שלילת חופש על ידי הגבלת התנועה או כליאתו של החשוד בביצוע עבירה לזמן מוגבל, בהתאם לבקשתן של רשויות החוק. אי לכך, הוא מהווה הפרה של זכות יסוד של חופש התנועה ועל כן, ביצוע מעצר בפועל יתבצע בכפוף למגבלות חוקיות מחמירות.

 

הגבלת החוקיות – מעצר

המגבלות החוקיות השונות המכתיבות את הסוגיה – מה הדרך לביצוע מעצר? מקבלות את תוקפן מחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפת – מעצרים) תשנ”ו-1996 אשר דן באריכות בכל הכללים המנחים הנדרשים את המשטרה, רשויות התביעה ובתי המשפט לביצוע מעצר חוקי.

הדרך לביצוע מעצר

השלב הראשון – הזדהות השוטר

על מנת לבצע מעצר, על השוטר קודם כל להזדהות בפני האדם אותו הוא עומד לעצור, תוך שהוא לובש מדים ועונד תג זיהוי גלוי לעין, הכולל את שמו ושם משפחתו. במידה ואינו לובש מדים, עליו להציג עצמו בפני האדם אותו הוא עומד ואת תעודת המינוי שלו. בין אם לובש מדים ובין אם לא, במידה ונתבקש, על השוטר להציג בפני אותו אדם עליו הוא מפעיל את סמכויותיו כשוטר, את תעודת המינוי שלו.

 

חובת ההזדהות

חשוב לציין, לחובת ההזדהות ישנם סייגים אשר מטרתם להגן על חייו השוטר, על חייהם של הסובבים וכן על הצלחת המבצע. לכן במקרים הבאים בהם חובת ההזדהות אינה חלה עליו:

  • זהותו של השוטר וסיבת המעצר ידועות לאדם אותו הוא מעכב.
  • חובת ההזדהות עלולה לסכל את ביצוע הסמכות.
  • מילוי חובת ההזדהות עשוי לפגוע בביטחונו של השוטר כמו גם בביטחונו של אדם אחר.
  • הזדהותו של השוטר עלולה לגרום להעלמת לראיות.

 

השלב השני – חובת הודעה ופירוט הסיבה למעצר

חובת ההודעה חלה במקרים בהם השוטר אינו מחזיק בצו מעצר שהוצא מבית משפט ומורה על מעצרו של אותו אדם, אלא במקרים בהם שוטר עומד לעצור אדם מתוך חשד סביר כי אותו אדם ביצע עבירה בת מעצר (עבירה מסוג פשע או עוון בלבד).

 

הגבלת חופש התנועה

היות ומעצר מהווה את הגבלת חופש התנועה, החובה להודיע לאדם כי הוא עצור ופירוט סיבת המעצר, הנם שני תנאים הכרחיים לחוקיות המעצר, ועל כן, אין בהם אף סייגים. הסיבה שתנאים אלו הכרחיים, נובעת מתוך האמונה, כי לכל אדם ישנה זכות לדעת עבור מה הוא מעוכב לחקירה, ובשל מה עומדים לשלול ממנו את חופש התנועה.

 

סיבת המעצר במונחים טכניים

יחד עם זאת ראוי לציין כי השוטר אינו מחויב להתייחס לסיבת המעצר במונחים טכניים, אלא הוא יכול לפרט את העילה למעצר באופן תמציתי. עוד יש לזכור, כי המשטרה מחוייבת בכל שלב משלבי המעצר, לבחון את החלופה למעצר, שהיא העיכוב המשטרתי, אשר מוגבל לשלוש שעות בלבד.

 

ייצוג של עורך דין פלילי

השאלה מה הדרך לביצוע מעצר? היא שאלה חשובה אליה יש להיות מודעים, על מנת לממש את מלוא הזכויות שמגיעות לנו במקרה שעוכבנו על ידי שוטר, במיוחד לאור העובדה כי שוטרים הנם בני אדם, שעלולים לבצע טעויות במישור המשפטי, ואותן טעויות, עלולות לפגוע בחוקיות המעצר.

 

הזכות לשתיקה במהלך החקירה

בנוסף, לזכות העצורים עומדות זכויות כמו למשל הזכות לשתיקה במהלך החקירה, הזכות לייצוג של עורך דין, החובה להתייצב בפני שופט לאחר 24 שעות ועוד. כדי לוודא כי מהלך המעצר בוצע באופן תקין ובהסתמך על חוק המעצרים, מוטב כי תפנו לשירותיו של עורך דין פלילי מקצועי המכיר את התחום ויכול לשפר את מצבכם באופן משמעותי.

אלון ארז הנו עורך דין פלילי בעל ניסיון רב בתחום. לקביעת פגישה איתו צרו קשר 24 שעות ביממה וזכו למענה מקצועי ואיכותי!

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
אי הרשעה פלילית

הכלל המשפטי באופן כללי וכברירת מחדל, מרגע שהוכחה אשמתו של אדם, הרי שהדרך לציין את הפסול שבמעשה הפלילי, היא על דרך הרשעה פלילית. זאת, על

קרא עוד »