מעצר בית כחלופת מעצר

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

מעצר בית מהווה חלופת מעצר, הפוגעת במידה פחותה יחסית בחירות החשוד או הנאשם. במאמר זה נדון בתנאי מעצר הבית ונגלה האם אדם שנתון במעצר בית יכול לעשות כרצונו או שמא חלות עליו מגבלות שונות.

סוגי מעצר ובעיקר מעצר בית

לאור ההשלכות הקשות של מעצר והפגיעה בחירות האדם שהוא יוצר, קבע המחוקק בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה ומעצרים), תשנ”ו 1996, כי על בית המשפט לקבל החלטה האם ניתן להורות על מעצר בית כחלופה למעצר ימים ועד מעצר עד תום ההליכים מאחורי סורג ובריח באחד ממתקני המעצר בארץ.

התנאים במעצר

ידוע כי תנאי המעצר במרבית מתקני הכליאה ירודים והם עלולים להשפיע על מצבו הפיזי והנפשי של החשוד או הנאשם.

מעצר בית כחלופה למעצר

בית המשפט רשאי להורות על מעצר בית כחלופה למעצר טרם הגשת כתב האישום או לאחר הגשת כתב אישום, כאשר מטרות המעצר שונות.

עם פתיחת החקירה חייבת המשטרה לאסוף ראיות ולבצע פעולות חקירה שונות; לכן היא תבקש מבית המשפט להורות על מעצר ימים נגד החשוד.

הארכת מעצר

בית המשפט יכול להאריך את מעצרו של החשוד ל15 ימים בכל פעם ועד ל30 ימים בסך הכל בעבירות מסוג עוון או פשע שהעונש עליהן מעל שלושה חודשי מאסר, בטרם הוגש כתב אישום.

עם זאת, בית המשפט נדרש לקבוע אם ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של קביעת ערובה ותנאי ערובה שפגיעתם בחירותו של החשוד פחותה.

יש להכיר

חשוב לדעת כי גם קצין חקירות מוסמך לאחר החקירה להורות על מעצר בית כנגד חשוד לפני הגשת כתב אישום. המשטרה מוגבלת להורות על עד 5 ימי מעצר בית ולאחר מכן יחליט שופט תורן מהי מידת המסוכנות של החשוד והאם להורות על שחרורו או להאריך את תקופת מעצר הבית.

הגשת כתב אישום

להבדיל ממעצר ימים, עם הגשת כתב אישום על ידי התביעה (משטרה או פרקליטות), הופך החשוד לנאשם. התביעה יכולה לבקש מבית המשפט להורות על מעצר עד תום ההליכים.

התביעה מעוניינת כי בית המשפט יורה על מעצר עד תום ההליכים כדי למנוע מהנאשם לשבש הליכי חקירה, להשפיע על עדים, להעלים ראיות או להתחמק מהתייצבות להמשך ההליך הפלילי או לברוח מהארץ.

תפקידו של בית משפט

תפקידו של בית המשפט לקבוע האם קיימות עילת מעצר וראיות לכאורה משכנעות שיכולות להוביל להוכחת אשמת הנאשם.

גם במקרה זה חייב בית המשפט לפי סעיף 44 לחוק סדר הדין הפלילי לקבוע האם ניתן להשיג את המטרה לשמה נועד המעצר בדרך אשר פוגעת פחות בחירות הנאשם כמו חלופת מעצר בית.

מעצר בית

התנאים הנדרשים לאישור מעצר בית

על עורך הדין הפלילי של החשוד או הנאשם להוכיח כי תכלית המעצר תושג גם ללא שהות החשוד או הנאשם בבית המעצר.

לכן, יש להציג נימוקים בפני בית המשפט כדי לאשר כי החשוד או הנאשם אינו מסוכן לציבור או לאדם מסוים (בת זוג, אדם שהתלונן נגדו וכן הלאה), וכי לא יפעל לשיבוש הליכי החקירה.

שירות המבחן

במרבית המקרים ישלח בית המשפט את הנאשם לשירות המבחן כדי לקבל המלצות האם ניתן להמיר את המעצר למעצר בית.

חשוב להדגיש כי בית המשפט אינו חייב לקבל את המלצות התסקיר של שירות המבחן.

תנאי מעצר הבית

בית המשפט יכול להורות על מעצר בית מלא או חלקי בביתו של החשוד או הנאשם, בבית מכריו או במקום ראוי אחר בו תנאי המגורים הולמים ובו יוכל לשהות תחת פיקוח של מפקחים שנמצאו אחראים ומהימנים לביצוע משימה זו.

מפקחים

מפקחים הינם אנשים בסביבתו של הנאשם שמכירים אותו היטב, כמו הורים, קרובי משפחה, חברים טובים וכן הלאה. לחלופין, יכול בית המשפט להורות על חלופת מעצר כמו מכון גמילה ואז המפקחים הינם מורשים מטעם מכון הגמילה אליו נשלח העצור.

יודגש כי על המפקחים מוטלת אחריות כבדה להשגיח על העצור ולהודיע למשטרה על כל הפרה של תנאי מעצר הבית או ההגבלות שהוטלו על החשוד או הנאשם.

בית המשפט יחקור את המפקחים על מנת לוודא כי התנאים בבית המוצע לשמש למעצר בית הולמים וראויים למגורים, וכי העצור יוכל לשמור על כבודו ובריאותו ללא פגיעה.

הגבלות ואיסורים

בהתאם לנסיבות המקרה יכול בית המשפט להורות על הגבלות ואיסורים בעת מעצר הבית:

  • איסור לקיים שיחות טלפון
  • איסור השימוש באינטרנט
  • הגבלות על אירוח מבקרים

ועוד.

טווח שהיית המעצר בית

במידה ומוחלט על מעצר בית חלקי רשאי העצור לשבת במרפסת ובגינה כל עוד אין הדבר כרוך בהפרת ההגבלות שקבע בית המשפט.

הפרת תנאי מעצר הבית

הפרת תנאי מעצר הבית יכולים להוביל לחילוט כספי הערבות, להקשחת תנאי המעצר או להחליט על מעצר מאחורי סורג ובריח באחד ממתקני הכליאה.

חשוב להדגיש כי בית המשפט רואה בחומרה כל הפרה של תנאי מעצר הבית ורואה בכך עילה למעצר של ממש.

תנאי המעצר משתנים בהתאם לקביעת בית המשפט האם מדובר במעצר בית מלא או חלקי.

מעצר בית מלא תחת פיקוח של הערב

במעצר בית מלא חייב להיות העצור תחת פיקוח של הערב 24 שעות ביממה, ובמעצר בית חלקי או לילי, העצור חייב להיות תחת פיקוח של הערב בשעות הלילה, בהתאם להנחיות בית המשפט.

במעצר הבית יכול העצור לעשות ככל רצונו כל עוד אינו מפר את המגבלות שהוטלו עליו על ידי בית המשפט, וכל עוד אינו גורם לשיבוש הליכי החקירה, להדחת עדים, להעלמת ראיות וכיוצא בזה.

במקרים מסוימים יכול בית המשפט לקבוע מעצר בית חלקי הכולל יציאה להתאווררות של שעתיים ביום בשעות קבועות, יציאה לטיפולים רפואיים, יציאה לבית כנסת ויציאה לצורך התייצבות במשטרה.

מעצר בית חלקי

לעיתים נלווים למעצר הבית הגבלות שנועדו להצר את צעדי החשוד או הנאשם כמו הפקדת דרכון, צו עיכוב יציאה מהארץ, איסור שימוש בכל אמצעי התקשורת המאפשרים קשר עם הסביבה החיצונית, הנחיות לגבי התייצבות במשטרה ובמקרים מסוימים יוחלט על אזיק אלקטרוני, סייג למעצר בית עליו נפרט בהמשך.

האם ניתן לערער על תנאי מעצר הבית?

חשוד/נאשם יכול בעזרת עורך דין סמים מטעמו לפנות לבית המשפט על מנת לערער על תנאי מעצר הבית לפי סעיף 43 לחוק סדר הדין הפלילי.

יודגש כי בעבירות של סחר בסמים ובעבירות אלימות במשפחה בית המשפט אינו שש להקל על הנאשם ולהפוך את מעצר הבית לחלקי.

בקשה ליציאה לעבודה

בחלוף שלושה חודשים של מעצר בית ניתן להגיש בקשה ליציאה לעבודה אך יש להציג ערב במקום העבודה וערב שילווה את הנאשם למקום העבודה וחזרה ממנו באופן קבוע. על הערבים להתחייב להודיע למשטרה על כל הפרת של המגבלות על ידי הנאשם.

אזיק אלקטרוני ומעצר בית

משנת 2005 החלה לפעול תכנית הפיקוח האלקטרוני של המשרד לביטחון פנים בשיתוף חברת שמירה פרטית. בתקופה האחרונה יש מגמה בקרב בתי המשפט להוסיף פיקוח אלקטרוני לחשודים או נאשמים הנתונים במעצר בית.

אמצעי יעיל לפיקוח

אזיק אלקטרוני מהווה אמצעי יעיל לפיקוח ולאכיפת הגבלות תנועתו של האדם העצור. את האזיק האלקטרוני מצמידים לידו או לרגלו של העצור. אם הוא יוצא מהתחום שהוגדר עבורו על ידי בית המשפט יתקבל דיווח במוקדי גורמי האכיפה הרלוונטיים.

חסרונות מעצר הבית

אין ספק כי מעצר בית מהווה חלופה טובה יותר מאשר מעצר במתקן כליאה מאחר ומעצר בית פוגע במידה פחותה יותר בחירותו ובכבודו של החשוד.

קיזוז ימי מעצר

עם זאת, גם מעצר בית הינו מעצר וחשוב לזכור כי אם יורשע לבסוף הנאשם, לא יקוזזו ימי מעצר הבית מהעונש כפי שנהוג במעצר בבית-מעצר.

מעצר בית ארוך

כמו כן, מעצר בית עלול להימשך חודשים ארוכים והעצור עלול לגלות כי המשטרה אינה ממהרת לקדם את החקירה כפי שהייתה עושה אם היה עצור בבית מעצר.

ייעוץ עם עורך דין

חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה על מנת להחליט אם כדאי לבקש מעצר בית.

כמו כן, עורך דין בעל ניסיון ידע לפעול במקצועיות ובמהירות על מנת להגן על האינטרסים וחירותו של החשוד או הנאשם.

תפקידו הוא לפעול לשכנוע בית המשפט להורות על מעצר בית כחלופה למעצר רגיל, אם זה הפיתרון העדיף בעיניו, ובהתאם לנסיבות המקרה ינסה עורך הדין להביא להחלטה על שחרור החשוד או הנאשם ללא כל מעצר.

זקוק לייעוץ בנושא מעצר בית? מעוניין לשפר את תנאי המעצר? צור עמנו קשר עוד היום!

עורך דין פלילי אלון ארז זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »