זמין 24 שעות ביממה
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חיפוש…

חוק התיישנות בעבירות מין

מעשים מגונים, מעשי אינוס ומעשי סדום אשר נעשים תוך ניצול יחסי מרות או ללא הסכמה מפורשת של הקורבן מוגדרים כעבירות מין ונחשבים לעבירה פלילית חמורה. עבירות מין אינן בהכרח כוללות אקט פיזי, גם איומים על משקל מיני או הטרדות מילוליות מיניות יחשבו לדבר עבירה.

עבירות מין

עבירות מין מתייחסות אל סוגים שונים של פעולות בדרגות חומרה שונות החל באונס, דרך מעשים מגונים או בעילה אסורה בהסכמה ועד לעבירות התערטלות בפומבי והטרדה מינית. למרות שמדובר בעבירה חמורה, לא תמיד הקורבנות מדווחים עליה באופן מידי. לעיתים הם אוזרים אומץ לעשות כן רק בחלוף זמן רב מביצוע העבירה בפועל, במקרים רבים אף מדובר בעשרות שנים.

מתי חלה התיישנות על עבירות מין ולא ניתן להעמיד בגינן לדין?

החוק מגדיר תקופות התיישנות על עבירות פליליות וזאת כדי למנוע מצבים של עיוות דין או העמדת אדם לדין מבלי להתייחס לתקופה שחלפה מאז שבוצעה לכאורה העבירה.

חשוב להבין כי המשמעות היא שכאשר חולפת תקופת ההתיישנות על העבירה, לא ניתן להעמיד את אותו אדם לדין גם אם נמצאו ראיות חדשות בתיק או שהוגשו תלונות למשטרה על ביצוע העבירות. זאת מלבד חריגים וסייגים המצוינים בחוק. באופן כללי תקופת ההתיישנות נקבעת בהתאם לסוג העבירה ודרגת חומרתה.

החוק מבדיל בין עבירה מסוג חטא, עבירה מסוג עוון ועבירה מסוג פשע:

עבירה מסוג חטא

עבירה אשר עונש המאסר בגינה אינו עולה על שלושה חודשים, עליה תחול תקופת ההתיישנות של שנה אחת.

עבירה מסוג עוון

עבירה שעונש המאסר בגינה עולה על שלושה חודשים אך אינו עולה על שלוש שנים. עבורה תקופת ההתיישנות תהא חמש שנים.

עבירה מסוג פשע

עבירה שעונש המאסר בגינה עולה על שלוש שנים. על עבירות מסוג אלו תקופת ההתיישנות תהא 10 שנים, למעט עבירות שדינן מאסר עולם, או אז תקופת ההתיישנות תהא 20 שנים.

חוק ההתיישנות בעבירות מין: עד מתי ניתן להגיש תלונה?

כיצד מסווגות עבירות מין ומהם החריגים?

רוב עבירות המין מוגדרות כעבירות פשע ועל כן נחשבות לחמורות ביותר, אולם ישנן גם עבירות שיסווגו כעוון או כחטא. כפועל יוצא מכך תקופת ההתיישנות על עבירות מין נקבעת בהתאם לסוג העבירה ואופן סיווגה.

בעילה אסורה בהסכמה

כך למשל על עבירות כגון בעילה אסורה בהסכמה, מעשי סדום או מעשים מגונים תחול תקופת התיישנות של עשר שנים, לעומת עבירות כמו הטרדות מיניות עליהן תחול התיישנות של עד חמש שנים.

החרגת החוק

יש לציין כי ישנו חריג בחוק אשר מתייחס לעבירות מין שבוצעו בקטינים. כאשר מדובר בעבירות מסוג פשע כמו למשל אונס שבוצע בקטין מניין שנות ההתיישנות יחל רק אשר ימלאו לקטין 28 שנים, כלומר עד גיל 38 ניתן יהיה להגיש תלונה בגין העבירה ורק לאחר מכך תחל ההתיישנות.

סיכום

כאשר העבירה לא בוצעה על ידי קרוב משפחה מניין תקופת ההתיישנות יחל בגיל 18 כך שבפועל ניתן יהיה להגיש תלונה עד גיל 28. במקרים בהם חלפו מעל 10 שנים ממועד ביצוע העבירה, כדי להגיש כתב אישום נדרש אישור מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

למידע נוסף אודות חוק התיישנות בעבירות מין מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין הטרדה מינית המומחה בתחום, כדי לבחון את המקרה הפרטי שלכם.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: