חיפוש על ידי המשטרה הצבאית

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין צבאי אלון ארז

כחיילים, אנו מצווים לשמור על טוהר המידות, על טוהר הנשק, ובכלל זה על רמה מוסרית גבוהה. הציפייה הזו מאיתנו קיימת בכל שלב ושלב בשירותינו הצבאי, בין אם אנו לוחמים ובין אם אנו תומכי לחימה. על מנת לאכוף את הטוהר, את המשמעת ואת הדין, קיימת המשטרה הצבאית.

המשטרה הצבאית – זרוע האכיפה

אחת מהזרועות שלה היא המשטרה הצבאית החוקרת הידועה יותר בקיצור כמצ"ח. מצ"ח ממונה על ביצוע חקירות פליליות שנעשות בצבא;

הסמכות לחפש

לכל שוטר, בין אם שוטר מטעם משטרת ישראל ובין אם שוטר מצ"ח, קיימות סמכויות אותן המחוקק או המחוקק הצבאי הקנה להם על מנת לאכוף את החוק. כאשר מדובר במצ"ח, עיקר הדין המסדיר את סמכויותיו של השוטר הצבאי הוא חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו- 1955.

חוק השיפוט הצבאי

בין השאר, חוק השיפוט הצבאי מקנה לשוטר מצ"ח סמכות לערוך חיפושים, בין אם על גופו של עצור או חשוד, ובין אם חיפושים חודרניים יותר. אך לצד הסמכות קיימים גם תנאים וחריגים לביצוע החיפושים.

סוגי חיפוש

קיימים בדין שלושה סוגי חיפוש:

חיפוש גופני

הסוג הראשון הוא חיפוש על גוף זהו חיפוש רגיל הכולל בדיקה חיצונית של הגוף, והוצאת עצמים הנמצאים או המוחזקים על בגדינו.

חיפוש חיצוני

הסוג השני הוא חיפוש חיצוני. זהו חיפוש חודרני יותר שכולל נטילת טביעות אצבעות, מישוש הגוף, בחינה חיצונית של גופנו העירום, גזירת ציפורניים, נטילת שיער, מתן בדיקת שתן ועוד.

חיפוש פנימי

הסוג השלישי הוא חיפוש פנימי. הוא כולל בדיקת דם, הדמיית פנים הגוף באמצעות גלים על קוליים, בדיקה גניקולוגית ועוד.

סמכויות החיפוש של מצ"ח

חוק השיפוט הצבאי קובע כי בכל הנוגע לחיפוש, יש לשוטר צבאי את אותן הסמכויות של שוטר, בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי "האזרחי". הסמכויות כוללות חיפוש בבית, חיפוש ברכב ועוד. עם זאת, קיימים חריגים בנוגע לאפשרות לערוך חיפוש חיצוני ופנימי שיפורטו להלן.

יסוד סביר לחשד

לפני עריכת חיפוש על גוף, יש צורך ביסוד סביר לחשד שהחיפוש עשוי להקנות ראיה לביצוע עבירה, או שהחיפוש נדרש לשם שמירה על הביטחון (לדוגמא: כניסה לבסיס צבאי בעת הצורך). אין לערוך חיפוש על גוף כך סתם ללא סיבה. בנוסף, יש לעורכו בצורה שנעשית באופן ההולם והשומר על כבודו של החייל. כמו כן, יש לערוך חיפוש על גוף בנוכחות שני עדים.

בנוגע לחיפושים חיצוניים ופנימיים הנושא מורכב יותר.

תנאי חיפוש חיצוני

חיפוש חיצוני יכול להיעשות רק באישור של מפקד הבסיס או מפקד בסיס משטרה צבאית. בנוסף, יש לאפשר לחייל להביע את עמדתו בנושא. עם זאת, אם הוא מסרב לחיפוש, ניתן לבצעו גם ללא הסכמה, בהתאם לאישור שניתן.

תנאי חיפוש פנימי

כאשר מדובר בחיפוש פנימי יש לקבל תחילה אישור מקצין שהוא מפקד בסיס או בסיס משטרה צבאית. בנוסף, חיפוש פנימי צריך להיעשות בהסכמת החייל. אלו שני התנאים הבסיסיים.

סירוב חיפוש פנימי

עם זאת, כאשר החייל מסרב לעריכת חיפוש פנימי, יש לפנות לבית הדין הצבאי על מנת שזה יאשר לערוך חיפוש פנימי. אך אפילו אם בית הדין הצבאי אישר זאת, לא ניתן לערוך חיפוש פנימי בחייל אם זה לא משתף פעולה.

אישור מבית הדין הצבאי

מדוע יש צורך לקבל אישור מבית הדין הצבאי, אם החייל מסרב לביצוע חיפוש פנימי? התשובה לכך היא כי חיפוש פנימי הוא חודרני מאוד, ויש בו פגיעה קשה מאוד בזכויות בסיסיות של כל אדם, לרבות פגיעה קשה בגופו ובאוטונומיה שלו. לכן נדרש פיקוח שיפוטי על כך.

לקיחת חשוד לבית המשפט

הניסיון גם מלמד שכאשר כבר מגיעים למצב שלוקחים חשוד לבית המשפט לבקש הסכמה לחיפוש פנימי, בית המשפט מסביר את נימוקיו ובדרך כלל החשוד יסכים בסוף.

חשוב להכיר

חשוב לזכור שסירוב לעריכת חיפוש פנימי הוא מהלך שיש בו סיכונים עבור החייל. זאת משום שעצם הסירוב של חייל לחיפוש ואי עריכתו כתוצאה מכך, עשויה לבדה לשמש כחיזוק ראייתי בבית הדין בשלב מאוחר יותר. כלומר, העובדה שחייל מסרב לחיפוש מעידה לכאורה על כך שהיה לו מה להסתיר, לכן חוסר שיתוף הפעולה בעריכת חיפוש פנימי עשויה לפגוע בו בשלב מאוחר יותר.

לפעול בהתאם לדין

עם זאת, כדי שסירוב של חייל לעריכת חיפוש פנימי בגופו ישמש באמת כחיזוק ראייתי נגדו, יש לפעול בהתאם לדין ולקבל אישור מבית הדין הצבאי לכך.

אפשר להמשיך לקרוא על מה מותר ואסור למצ"ח לעשות בכתבה כשהמשטרה עוברת על החוק.

האם חיפוש לא חוקי פוסל את הראיה?

במקרים מסוימים, חיפוש לא חוקי אכן פוסל את הראיות שהושגו, אך ישנם מספר סייגים לכך.

הלכות בית המשפט העליון

בתי הדין הצבאיים, כמו בתי המשפט האזרחיים, כפופים גם הם להלכות שנפסקו בבית המשפט העליון (הלכת יששכרוב, הלכת בן-חיים). בית המשפט העליון קבע לא אחת כי חיפוש לא חוקי פוסל את הראיה שנמצאה. עם זאת, לבית המשפט העליון גם היו החלטות שקבעו שעצם הראיה שנמצאה בחיפוש אולי תיפסל, אך לא ראיות אחרות.

פסילת ראיות

כלומר, אם נמצאו סמים על גופו של החייל, והחיפוש לא היה חוקי, הסמים הללו עשויים להיות פסולים כראיה. עם זאת, אם לאחר החיפוש על גופו של החייל ערכו חיפוש בביתו, והחיפוש בבית כן היה חוקי, הרי שהסמים שנמצאו בבית לא ייפסלו כראיה. כל זאת, על אף שאל הסמים בבית החייל הגיעו רק לאחר החיפוש הראשוני, הלא חוקי.

ההליך המשפטי

המסקנה היא שברירת המחדל היא אומנם שחיפוש לא חוקי עשוי לפסול ראיה, אבל ראיות אחרות שנמצאו לא תיפסלנה. בכלל זה, כל ההליך המשפטי לא ייפסל עקב חיפוש לא חוקי.

סיכום

הדרך הטובה להתמודד עם מקרים בהם נערך חיפוש לא חוקי, בוצע מעצר והוגש כתב אישום, הוא הסתייעות בשירותיו שלעורך דין פלילי העוסק במשפט הצבאי. עורך דין טוב ומיומן יוכל לסייע כבר בשלב הראשון בליווי העצור, בייעוץ שעשוי להיות שווה הון במיוחד אם יוגש לבסוף כתב אישום וינוהל משפט. דעו את זכויותיכם, התייעצו בעורך דין ואל תשכחו ששוטר צבאי כפוף לחוק ולביקורת. אל תאפשרו לאנשי חוק לנהוג כרצונם.

צרו קשר עוד היום עם עורך דין צבאי אלון ארז – לעזרה בהתמודדות עם מערכת החוק והמשפט הצבאית

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה

עוד מהבלוג הצבאי שלנו

זיוף גימלים בצה"ל

ישנם חיילים המתחזים לבעלי מצב בריאותי ירוד על מנת לקבל אישורי גימל שלא כדין, חלקם אף אשר מזייפים את מסמכי אישורי הגימל כשלעצמם, התנהגות זו מכונה "זיוף גימלים" קיראו על ההשלכות של זיוף גימלים

קרא עוד »
מעמד הסדר טיעון

מה חשוב לדעת על מעמד הסדר הטיעון של סא"ל דן שרוני? חזרתה של הפרקליטות הצבאית מהסדר הטיעון עם הנאשם בצילום עשרות חיילות ששירתו תחתיו, סא"ל

קרא עוד »