עבירות שוחד

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

עבירות שוחד נחשבות לעבירות שחיתות ציבורית חמורות במיוחד, הגוררות איתן פגיעה במנהל התקין, בטוהר המידות ובאמון הציבור.

בשל כך, ובשל העובדה שמדובר בעבירות שנעשות נגד הציבור הרחב, העונש על עבירות השוחד השונות הוא עונש משמעותי, שיכול לכלול בתוכו שנות מאסר ממושכות וקנסות כספיים גבוהים.

במאמר זה תמצאו הסבר על מושג השוחד והגדרתו, פירוט על עבירות השוחד השונות וגם הסבר על העונשים השונים הצפויים לעובר על כל אחת מהן.

 

הגדרת המושג – שוחד

שוחד הוא טובת הנאה, בכסף או בשווה כסף, הניתנת לנושא תפקיד ציבורי בכדי להניע את התנהגותו ולהוביל לכך שיבצע מעשה או מספר מעשים הנוגדים את מטרות ומהות תפקידו.

עבירת השוחד בישראל כוללת בתוכה את עבירת קבלת השוחד, עבירת מתן השוחד ועבירת התיווך לשוחד, שיכולים לכלול בתוכם תשלום (בכסף, שווה כסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת) שניתנים לעובד ציבור בעד חדילה, השהיה, החשה, האטה, העדפה, אפליה לרעה או סטייה מן השורה במסגרת מילוי תפקידו.

“עובד הציבור” שלוקח את השוחד יכול להיות בעל כוח או נותן שירות, בתפקיד קבוע או זמני, בשכר או בהתנדבות, כאשר הגדרה זו כוללת בתוכה גם עובדים של תאגיד המספק שירות לציבור.

 

לקיחת שוחד

העבירה הראשונה מבין עבירות השוחד היא עבירת הלקיחה, שאוסרת על עובד ציבור לקחת שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו.

עבירה זו היא עבירה משמעותית, שהעונש עלייה הוא עד עשר שנות מאסר, או קנס בשיעור האופציה הגבוהה מבין האופציות הבאות:

  • קנס בסכום של עד 1,130,000 שקלים לאדם פרטי, 2,260,000 שקלים לתאגיד
  • קנס בסכום של עד פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהושגה או הייתה אמורה להיות מושגת על ידי ביצוע העבירה

 

העונש על לקיחת השוחד ניתן לפי חומרת העבירה, הנקבעת על פי מהות הפעולה שבוצעה, סכום הכסף שהתקבל עבורה ופרמטרים אחרים.

 

מתן שוחד

מי שנותן שוחד לעובד ציבור (או ממנה אדם מטעמו להעניק את השוחד) בעד פעולה הקשורה לתפקידו של העובד עובר גם הוא עבירה פלילית, שהעונש עלייה הוא עד שבע שנות מאסר, או קנס לפי אותם הקריטריונים שנקבעו עבור מקבל השוחד.

עבירת מתן השוחד כוללת גם את מי ששיחד עובד ציבור זר, כל עוד מטרת השוחד הייתה להבטיח או לקדם אינטרסים עסקיים או כל יתרון עסקי אחר. הגשת כתב אישום בעבירה הספציפית הזאת (מתן שוחד לעובד ציבור זר) דורשת הסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.

 

עבירות שוחד בתחרויות

מי שנותן שוחד בכוונה להשפיע על קיומן, מהלכן או תוצאותיהן של תחרויות ספורט או תחרויות אחרות שיש בהן עניין לציבור עובר גם הוא עבירה פלילית, שהעונש עלייה הוא מאסר של עד שלוש שנים. עונש זה (ועבירה זו) רלוונטיים גם למקבל השוחד בנסיבות הללו.

 

ניסיון לתת / לקבל שוחד

ניסיון לביצוע העבירה (הצעת שוחד או בקשת שוחד) נחשבים כלקיחה או נתינה של שוחד, גם אם הם לא נענו בחיוב.

נתון זה תקף גם עבור מי שלקח או נתן שוחד על ביצוע פעולה שהוא לא התכוון / לא היה מוסמך לבצע, וגם על מי שניסה לתת או לקבל שוחד למרות שעובד הציבור המדובר טרם התחיל בביצוע תפקידו (ניסיון לשוחד שלא היה אפשרי בהינתן נסיבות העניין).

 

תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת

מי שמקבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה במטרה לתת אותם כשוחד (לתווך בין נותן השוחד למקבלו), דינו כמי שלקח שוחד (מבחינת העונש הצפוי לו), גם אם לא קיבל עבור תיווך זה תמורה, וגם אם לא התכוון לסיים את המשימה שהוטלה עליו ולהעניק את השוחד בפועל.

מי שקיבל כסף, שווה כסף ,שירות או טובת הנאה תמורת ניסיון להניע (בעצמו או על ידי אחר) עובד ציבור למשוא פנים או לאפליה, דינו כדינו של מי שלקח שוחד. מי שנתן את השוחד – דינו כנותן שוחד (לפי הגדרת העונש בעבירה שצוינה לעיל)

מי שבעל השפעה ניכרת על בחירתו של מועמד לתפקיד ראש הממשלה, שר, סגן שר, חבר כנסת או ראש רשות מקומית, שקיבל כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת כדי להניע את אחד המועמדים לבצע פעולה הקשורה לתפקידו, דינו עד שלוש שנות מאסר.

אם השוחד ניתן לו בכדי להניע מועמד למשוא פנים או אפליה, דינו כדינו של מי שלקח שוחד. מי ששילם לאדם תמורת ביצוע “תפקיד” זה – דינו מחצית העונש שניתן למבצע הפעולה (עד שנה וחצי או חצי מהעונש על לקיחת שוחד, בהתאם לנסיבות העניין).

 

מי נחשב כבעל השפעה ניכרת?

אדם נחשב כבעל השפעה ניכרת לצורך סעיף זה אם יש לו מהלכים מהותיים על בחירת מועמד במפלגה או בסיעה, כולל בחירות מוקדמות. השפעה ניכרת זו כוללת (בין השאר), את כל מי שמשתייך לאחת הקטגוריות הבאות:

 

חבר הנהלה

חבר הנהלה, מוסד ביקורת או בית דין של מפלגה (או בעל תפקיד מקביל או דומה)

 

בעל זכות הצבעה

בעל זכות הצבעה בבחירות למועמד שבהן מספר בעלי זכות ההצבעה קטן מחמשת אלפים איש

 

מי שפעל להתפקדות

מי שפעל להתפקדות של מספר משמעותי (תלוי בנסיבות העניין) של בעלי זכות בחירה בבחירות למועמד

 

מי שתרם

מי שתרם, גייס תרומות או הוציא כספים לשם קידום בחירתו של מועמד במפלגה או בסיעה, בשווי העולה על חמשת אלפים שקלים, או מי שתרם, גייס תרומות או הוציא כספים לטובת שני מועמדים לפחות, בשווי העולה על חמישה עשר אלף שקלים

 

עונשים נוספים שבית המשפט יכול לפסוק

בנוסף לכל האמור לעיל, בית המשפט יכול לצוות על חילוט הרכוש שניתן כשוחד, ומה שניתן בתמורתו. בנוסף, הוא יכול לחייב את נותן השוחד לשלם לאוצר המדינה את התועלת שהפיק מן השוחד (למשל את כל הרווחים שחברה מסוימת הרוויחה משינוי רגולציה שנעשה בעקבות מתן שוחד).

 

כפי שראיתם במאמר זה, עבירת השוחד היא עבירה חמורה שהעונש עליה חמור גם כן. בשל כך, ובשל העובדה שמערכת המשפט נוטה להתייחס לעבירות אלו בתקיפות, אנו ממליצים לכל מי שמוצא עצמו חשוד או מואשם באחת מהעבירות שצוינו לעיל להצטייד מבעוד מועד בעורך דין טוב ומנוסה בתחום, שייצג אותו מרגע החקירה עד לרגע מתן פסק הדין.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם חושדים שייתכן ואתם חשודים  או אשמים באחת מן העבירות שצוינו לעיל, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי.

 

 

 

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »