עורך דין צווארון לבן – עבירות

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

כאשר אנו חושבים על פעולות עברייניות אנו נוטים לחשוב על עבריינים אלימים שתוקפים חפים מפשע, סוחרים בסמים או שודדים בנקים תוך עטית מסכות שחורות המכסות את פניהם ולהם בטוח אין צורך בשירותיו של עורך דין צווארון לבן.

עורך דין צווארון לבן – תחומי ייעוץ וליווי

חשיבה זאת איננה לוקחת בחשבון את אחד מתחומי העבירות הנפוצות ביותר בחברה המודרנית – עבירות הצווארון הלבן, שמבוצעות על פי רוב על ידי אנשים נורמטיביים לחלוטין, שמבלים את ימיהם בעבודה משרדית בחברות שונות. במאמר זה תוכלו לקרוא על ההגדרה למושג “עבירות צווארון לבן”, על העבירות הנכנסות בהגדרה זו, וכמובן גם על העונשים הצפויים למי שעובר אותן.

הגדרה טובה של עבירות “צווארון לבן” היא כי הן שם כולל לעבירות פליליות הקשורות בנטילת כספים / רכוש / טובות הנאה מהארגון בו עובד העבריין / מאנשים פרטיים בצורה ישירה או עקיפה או אף מהציבור הרחב, בין אם בתמורה או במרמה, תוך הפרת אמון / הונאה או זיוף הקשורים בדרך כלל לביצוע עבודתו. הגדרה זו היא הגדרה רחבה ביותר, וכוללת בתוכה עבירות של הלבנת הון, מס, הפרת אמונים, שוחד ועוד.

מהן עבירות צווארון לבן?

טובי החוקרים של מדע המשפט ניסו לאורך עשרות השנים האחרונות להגדיר את המונח עבירות “צווארון לבן”. יש אפילו מומחים משפטיים שגורסים, כי במקום להגדיר עבירות מסוימות כעבירות “צווארון לבן”, כי יש להגדיר “עברייני צווארון לבן”. כלומר, הפריזמה היא על העושה ולא המעשה.

מהן האפיונים של העבירות הללו?

חשוב לציין שהגדרה זו היא הגדרה סוציולוגית, ולא משפטית, שמנסה לאפיין סוג מסוים של עבירות “יוצאות דופן”, ולקטלג את כולן תחת מטרייה אחת, ולכן היא איננה הגדרה אחידה וחדה, אלא מצבור של אפיונים כללים הניתנים לזיהוי:

ביצוע העבירה על ידי עובד צווארון לבן

מבצע העבירות יהיה בדרך כלל אדם בעל מקצוע הדורש השכלה אקדמית, שאינו כולל בתוכו עבודה פיזית קשה.

ביצוע העבירה ללא אלימות פיזית

עבירות הצווארון הלבן מבוצעות על פי רוב ללא אלימות, אלא בעזרת שימוש בכלים כמו סמכות וטכנולוגיה.

העבירה היא עבירה מקצועית

מדובר על פי רוב בעבירות שמבוצעת כחלק מעבודתו של החשוד / נאשם, תוך שימוש בכלים שהוקנו לו לצורך ביצוע עבודתו. בשונה מעבירות “צווארון כחול”, עבירות ה”צווארון הלבן” מבוצעות במרביתן במחשכים ועל כן קשות יותר לגילוי.

לא ניתן להצביע על נפגע או נפגעים ספציפיים

עבירות הצווארון הלבן הן לעיתים עבירות כנגד הסדר החברתי, או עקרונות מוסריים כגון אמון הציבור, ולא עבירות שפוגעות באדם אחד ספציפי שניתן להגדירו כ”נפגע העבירה”.

מדוע סיווג זה חשוב?

סיווג העבירה כ”עבירת צווארון לבן” איננו אמנם סיווג משפטי, אך הוא עדיין סיווג שיכול להשפיע רבות על המואשם בעבירה, בעיקר ביחסה של המדינה כלפיו, שמאופיין בשנים האחרונות במגמה של קשיחות רבה, וגזירת עונשים ארוכים ומשמעותיים לצורך הרתעת הרבים.

בנוסף לכך, באופן פרקטי, סיווג זה חשוב לצורך מציאת עורך דין המומחה בתחום, וזאת משום שמדובר בעבירות בעלות אופי שונה מהעבירות הפליליות ה”רגילות”, שדורשות מעורך הדין המטפל בהם ידע ומקצועיות רבים בתחום הכלכלי ובתחומים נוספים לבר משפטיים.

אילו עבירות נכללות בהגדרה זו?

ניתן למנות מספר עבירות צווארון לבן נפוצות:

גניבה בידי מורשה/מנהל/שליח

עבירת גניבה כזאת היא סוג מסוים של עבירת הגניבה (נטילה ונשיאה של רכוש שאינו שייך לנוטל) שמתבצעת על ידי אדם שניתן בו אמון מסוים המאפשר לו גישה לאותו הרכוש / המשאב הכלכלי שנגנב.

עבירות המעילה הן רבות, וכוללות בתוכן גניבה בידי עובד, גניבה בידי עובד ציבור, גניבה בידי מנהל וגניבה בידי מורשה, כאשר העונש על כלל העבירות הוא עד שבע שנות מאסר, מלבד עבירת הגניבה בידי עובד ציבור, שנחשבת כחמורה יותר ויכולה להוביל לגזירת עונש של עד עשר שנות מאסר למבצע אותה.

מרמה

עבירת המרמה מתייחסת למצב בו אדם טוען טענה עובדתית שקרית (שהוא יודע שהיא שקרית) במטרה להפיק טובת הנאה כלשהי / להפיק רווח, שלא היה מופק אלמלא אותה המרמה. עבירה זו רחבה גם כן, וכוללת בתוכה מקרים של קבלת דבר במרמה, התחזות, מרמה בידי עובד ציבור והונאה.

למשל מקרה של אדם שמנהל “הונאת פונזי” במהלכה הוא מבטיח למשקיעים תשואה משמעותית על השקעותיהם, שמשולשלות בפועל לכיסו האישי. העונש על העבירות הללו הוא עד שלוש שנות מאסר, שיכולות להגיע גם לחמש שנים אם מדובר בעבירה בעלת “נסיבות יוצאות דופן” כגון כמות רבה של כסף שהושגה במרמה, כמות רבה של מרומים וכד’.

מתן / נטילת שוחד

עבירת השוחד היא עבירה הכוללת בתוכה מקרים של קבלה / נתינה של טובת הנאה על ידי אדם / לאדם בעל השפעה / נושא תפקיד ציבורי בתמורה לשינוי התנהגותו וביצוע מעשה או מספר מעשים הנוגדים את מטרות ומהות תפקידו.

העונש על קבלת שוחד הוא עד עשר שנות מאסר, והעונש על מתן שוחד הוא עד שבע שנות מאסר, כששני העונשים יכולים גם להיות מומרים / משולבים עם קנסות עד לסכום של 1,130,000 שקלים לאדם פרטי, ו2,260,000 שקלים לתאגיד.

גם תיווך למתן שוחד (יצירת קשר בין שני אנשים לצורך מתן וקבלת שוחד) היא עבירה פלילית, שהעונש עלייה הוא עד מחצית מהעונש על עבירת השוחד הכללית.

שימוש במידע פנים

שימוש במידע פנים היא עבירה הכוללת בתוכה שימוש במידע שהושג במסגרת עבודתו של אדם עם חברה מסוימת בכדי לסחור בניירות הערך של אותה החברה בבורסה.

ההגדרה של המושג “מידע פנים” היא רחבה, וכוללת בתוכה כל מידע על חברה שעלול להשפיע על מחיר נייר הערך שלה בבורסה וטרם פורסם ברבים, שחשוף לאלו העוסקים בעניינים הפנימיים של החברה, ולא לכל הציבור. העונש על עבירה זו הוא עד חמש שנות מאסר, בשילוב קנס בסכום של עד מאה אלף שקלים.

זיוף מסמכים

עבירת זיוף המסמכים היא עבירה שכוללת בתוכה כל התנהגות של זיוף מסמך, ויכולה לכלול בתוכה גם זיוף מסמך בכוונה לקבל דבר באמצעותו. העונש על העבירה הוא עד שנת מאסר למי שזייף מסמך “סתם”, עד שלוש שנות מאסר למי שזייף מסמך בכדי לקבל דבר באמצעותו, ועד חמש שנות מאסר למי שביצע עבירה זו בנסיבות מחמירות, שיכולות לכלול פרטים רבים.

שימוש במסמך מזויף, גם אם הזיוף לא בוצע בפועל על ידי המשתמש, היא עבירה זהה לעבירת הזיוף בהגדרתה ובעונשה.

רישום כוזב במסמכי תאגיד

עבירה זו כוללת בתוכה כל רישום שגוי / השמטת נתונים ברישומיו של תאגיד, שמבוצע על ידי בעל תפקיד בארגון במטרה לרמות ולהציג מצג שווא בפני כל גוף, גם אם מדובר ברישום שאינו רשמי, שנערך מתוקף נוהל פנימי של הארגון. העונש על עבירה זו הוא עד חמש שנות מאסר.

עבירות מס

עבירות מס הן שם כולל לעבירות שמבוצעות אל מול רשויות המיסים השונות במטרה לשלם מיסים מופחתים על ידי העלמת הכנסות / המצאת הוצאות או על ידי קבלת תשומות מע”מ שלא כדין. העונשים על עבירות אלו הם מגוונים מאוד, ויכולים להגיע לעד שבע שנות מאסר / קנסות משמעותיים, כשגובה העונש שייפסק בפועל נקבע על פי רוב לפי נסיבות העבירה.

סיכום

כפי שצוין לעיל, עבירות הצווארון הלבן הן עבירות רציניות לכל דבר ועניין, שהמחוקק ובתי המשפט מתייחסים אליהם בחומרה יתרה במטרה להביא להפסקת תופעת השחיתות. בשל כך, ובשל העובדה שהעבריינים בעבירות אלו אינם בדרך כלל עבריינים מנוסים, אנו ממליצים לכל מי שחשוד בעבירה זו למהר ולהשיג לעצמו את שירותיו של עורך דין מיומן בתחום.

אם לאחר קריאת מאמר זה נותרו לכם שאלות, או אם אתם חשודים או נאשמים באחת העבירות המנויות לעיל, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ולקבל מאיתנו שירות אמין, יעיל ומקצועי.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »