זמין 24 שעות ביממה
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חיפוש…

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת מבוסס על החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס”ב-2001. “הטרדה מאיימת” (המקבילה העברית למונח stalking) היא שם כללי לקשת רחבה של התנהגויות, שמביאות לפגיעה ב”שלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של אדם” – בדגש על פגיעה שאינה בהכרח פיזית – וזאת בנסיבות שבהן יש בסיס סביר להניח שההטרדה או האיום עלולים לחזור על עצמם.

צו למניעת הטרדה מאיימת

יש לציין שגם התנהגות שאינה מהווה כשלעצמה עבירה פלילית עשויה להיחשב להטרדה מאיימת, כאשר היא חלק ממכלול של התנהגויות שמצטברות או חוזרות ונשנות באופן פוגעני.

 

סוגי ההתנהגות שנחשבים להטרדה מאיימת

פגיע בפרטיות

בילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת.

איום ישיר

איום לפגוע באדם או במאיים עצמו.

יצירת קשר בפן איומי

יצירת קשר עם אדם בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.

פגיעה ברכוש

פגיעה ברכושו של אדם, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו.

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה

בדומה לצו ההגנה למניעת אלימות במשפחה, גם צו למניעת הטרדה מאיימת יכול להתקבל במעמד צד אחד, אך זאת רק למשך שבעה ימים שלאחריהם יש לקיים דיון נוסף במעמד כל הצדדים. במסגרת הצו רשאי בית המשפט להגביל את פעולותיו של האדם המטריד, מאיסור על יצירת קשר עם קורבן ההטרדה ועד איסור על נשיאת נשק, ובמקרים מסוימים אף איסור להתקרב לקורבן ההטרדה, לרכבו, למקום מגוריו, עבודתו, לימודיו ולכל מקום אחר שבו הוא נוהג להימצא בקביעות.

ייחודו של צו זה

יודגש, שעל אף שמרבית התלונות על הטרדה מאיימת מגיעות מנשים המוטרדות על ידי בני זוגן לשעבר, ייחודו של צו למניעת הטרדה מאיימת לעומת צו הגנה וצו הרחקה הוא בכך שהוא אינו נוגע בהכרח למקרים של אלימות במשפחה, אלא חל על כל מקרה של הטרדה ואיום מצד כל אדם. במקרים רבים של אלימות או איומים מתקיימת חפיפה בין התחומים של הצווים השונים, ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה, שיסייע בבחירת המסלול המתאים בהתחשב בנסיבות המקרה ובסעד המבוקש.

סיכום

לסיום יש להזכיר שצווי המניעה וההרחקה מהווים אמצעי חירום בידי מערכת המשפט, שמטרתם למנוע מקרי אלימות ואיום על זכויותיהם ועל שלמות גופם ונפשם של הנפגעים, ובעיקר הנפגעות, וזאת לרוב באופן זמני, עד למציאת פתרון כולל יותר. עם זאת, ישנם מקרים שבהם נעשה שימוש לרעה באמצעי קיצוני זה, על רקע סכסוך אישי או משפחתי. ההתמודדות עם תלונות שווא שהשלכותיהן עלולות להיות מרחיקות לכת היא עניין לא פשוט, אך על כך – במאמר הבא: כשהמטריד מתגלה כמוטרד – שימוש לרעה בצווי הגנה.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: