חוק מרשם פלילי והשלכות רישום פלילי

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

רישום פלילי עלול להוביל לכדי השלכות קשות במיוחד לאדם, אך ניתן לפעול כנגדו. לכן, רבים שואלים כיצד ומתי נוצר רישום פלילי, מהן השלכותיו ואיך ניתן למחוק אותו. בהתאם לכך, מאמר זה יחולק לשלושה חלקים, ראשית אנו נבחן מהו רישום פלילי וכיצד הוא נוצר, בחלקו השני של המאמר נבחן מהן ההשלכות של רישום פלילי ולבסוף כיצד ניתן למחוק אותו.

כמו כן, נבחן כיצד החוק החדש אשר צפוי להיכנס לתוקף בעוד כשנה משפיע על חוק מרשם פלילי ומוביל לכך שכדאי לפעול כעת למחיקת הרישום הפלילי.

מהו רישום פלילי

רישום פלילי הוא רישום אשר נעשה במאגרי משטרת ישראל, בהתאם לחוק הרישום הפלילי ותקנת השבים משנת 1981. בהתאם לחוק, מבוצע רישום המחולק לשתי קטגוריות המרכזות:

רישום הרשעות

זהו רישום המרכז את כל העבירות הפליליות בהן הורשע אדם.

מרשם פלילי

רישום המרכז את כלל התיקים הפלילים אשר נפתחו לאדם ולא נסתיימו בהרשעה. זאת, משום חוסר ראיות, חוסר עניין לציבור או משום שהתיק עדיין מתנהל בחקירות המשטרה או במערכת בתי המשפט. נציין כי במידה וחקירה אשר נפתחה כלפי אדם נסתיימה בחוסר אשמה, אז התיק הפלילי של אדם נמחק ללא צורך בפעולה מצידו לאחר חמש שנים.

עם זאת ביתר המקרים אשר הוזכרו, המהווים את מרבית המקרים, הרישום הפלילי נותר על אף שאין הרשעה.

מהן ההשלכות של רישום פלילי?

לרישום פלילי ישנן השלכות רבות, פעמים רבות במהלך חייו של אדם הוא מתבקש להביא תעודת יושר ממשטרת ישראל המעידה כי אינו מחזיק ברישום פלילי. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במקרים הבאים:

השתתפות בחלק במכרזי המדינה

עבודות רבות דורשות בעת הקבלה לעבודה מתן תעודת יושר, וכן כהונה בשירות הציבורי. אך גם במידה ואתם עצמאים, השתתפות בחלק מהמכרזים של המדינה דורשים היעדר רישום פלילי, דבר אשר עלול להשפיע לא רק עליכם אלא גם על בתי עסק ועסקים אשר מקושרים אליכם.

במסגרת הוצאת ויזה

במסגרת הוצאת ויזה לשם כניסה לארצות הברית וכן בקשות אזרחות כמו לפורטוגל או פולין אשר צברו פופולריות בעשור האחרון נדרש מהמבקש להמציא תעודת יושר המעידה על היעדר רישום פלילי. כפועל יוצא, אדם בעל רישום פלילי לא יוכל לקבל ויזה או אזרחות לאותה מדינה אשר בכל אספקט אר הוא עומד בקריטריונים לה.

הוצאת רישיון נשק

לשם הוצאת רישיון לנשק נדרש היעדר רישום פלילי. רישיון לנשק נדרש הן לעבודות שונות בתחומי הביטחון וכן לטובת הביטחון האישי אשר מעוניין בכך מסיבות שונות.

איך ניתן למחוק רישום פלילי?

ראשית יש להבין, כי רישום פלילי לעולם לא נמחק לחלוטין, אך הוא הופך לחסוי ורק גופים ממשלתיים ספורים יכולים לקבל גישה אליו במידה והוא נמחק. בתוך כך, חשוב להפריד בין הסוגים השונים של רישום פלילי, שכן מחיקת הרשעה של אדם הינה באופן מתבקש מורכבת הרבה יותר ממחיקת מרשם פלילי אשר מעיד על חקירה שלא נסתיימה בהרשעה.

במידה ואדם מעוניין למחוק עבירה בה הורשע, ראשית עליו לבחון באילו עבירות הוא הורשע. מרבית העבירות מורכבות משתי תקופות זמן הרלוונטיות למחיקת הרישום אודות ההרשעה:

תקופת ההתיישנות

משך תקופת ההתיישנות נקבעת על בסיס סוג העבירה ומשך העונש ומשתנה בהתאם, פירוט אשר ניתן לראות בסעיף 14 לחוק המרשם הפלילי. ספירת הימים מתחילה מיום פסק הדין או מיום החלטת בית המשפט בו נקבע העונש.  כאשר לחלק מצומצם של עבירות חמורות במיוחד אין תקופת התיישנות והרישום נותר תמיד.

תקופת המחיקה

10 שנים לאחר תום תקופת ההתיישנות, תחל תקופת המחיקה בה נמחקת לרוב העבירה וניתנת גישה מצומצמת לגופים ממשלתיים ספורים בלבד לעבר הפלילי של אותו אדם בנוגע לעבירה.

לאחר חלוף פרק הזמן הרלבנטי, על אותו אדם להגיש בקשה למשטרת ישראל, למחיקת רישום פלילי. במסגרת בקשה זו הוא מציין נסיבות העבירה וכן מסמכים אשר יכולים לסייע לבקשתו כמו המלצות מגורמים במקום עבודתו, משפחתו או שירותו הצבאי.

במידה ואדם מעוניין למחוק את הרישום הפלילי בנוגע להרשעתו טרם תום תקופת המחיקה, דרכו היחידה היא לפנות לנשיא המדינה בבקשה לכך במסגרת חנינה.

במידה ואדם מעוניין למחוק סעיף המופיע במרשם הפלילי שלו, כלומר תיק אשר נסגר שלא בהרשעה, הדבר פשוט יותר. ראשית עליו לבחון את משך תקופת ההתיישנות של עבירה זו:

במקרה של עבירה מסוג פשע

במידה ומדובר בעבירה מסוג פשע, על אותו אדם לפנות בתום 7 שנים מיום האירוע הרלבנטי או 5 שנים במידה והדבר נעשה בעודו קטין.

במקרה של עבירה מסוג עוון

במידה ומדובר בעבירה מסוג עוון תקופת ההמתנה הינה 5 שנים ובמידה ומדובר היה בקטין אז התקופה הינה בת 3 שנים.

חלופות אפשריות לפני תום תקופת ההתיישנות

במידה וטרם חלפה תקופת ההתיישנות הרלבנטית למקרה שלו, עומדות בפני המבקש מספר אפשרויות גם במצב זה:

פנייה למשטרת ישראל

ראשית, ניתן לפנות למשטרת ישראל או לגוף אחר שהחליט על סגירת התיק בבקשה לשינוי עילת סגירה. כלומר לבקש ממשטרת ישראל שיחליפו את עילת סגירת התיק לחוסר אשמה, דבר אשר יוביל למחיקת הרישום על אף שטרם חלף פרק הזמן הנדרש.

פנייה למדור מידע פלילי

בנוסף ניתן לפנות למדור מידע פלילי אשר בסמכותו לבחון בקשות של מחיקת הרישום הפלילי של אזרחים.

בקשה מסודרת לנשיא המדינה

אפשרות שלישית היא, בדומה למקרים של הרשעה, יכול המבקש להגיש בקשה מסודרת לנשיא המדינה לקיצור תקופת ההתיישנות שלו, בה הוא מנמק את סיבותיו.

חשוב לדעת, כי פרט לנהלים אלו ישנם נהלים פרטניים אשר יכולים לסייע במחיקת הרישום הפלילי. אחד הנהלים הנפוצים הינה מחיקת רישום פלילי לחיילים בעת שירותם הצבאי בגין עבירות אשר ביצעו טרם שירותם.

במידה והמבקש עומד בקריטריונים שונים, כמו אורך שירותו הצבאי, אופן שירותו הצבאי (האם היה נפקד וכן בדיקות נוספות), הוא יוכל לבקש למחוק את העבירה עוד טרם תום תקופת ההתיישנות לקראת שיחוררו מהצבא.

החלפת חוק מרשם פלילי

חשוב לדעת כי בעוד כשנה (נכון לאוגוסט 2020) צפוי להיכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים אשר יחליף את החוק הקיים. לאחר החלפת החוק בגרסתו המחודשת, לא ניתן עוד יהיה לקבל העתק של הרישום הפלילי וכפועל יוצא צפוי להיות מורכב יותר למחוק את רישומו הפלילי של אדם.

זאת מאחר שבמידה ולאדם אין העתק ממשי של רישומו הפלילי, כל תהליך הגשת הבקשה למחיקה אשר תואר בפרק הקודם אינו ניתן לעשייה.

במסגרת החוק החדש רק עורך דין בעל יפוי כח יוכל לבקש את הרישום הפלילי, דבר אשר צפוי לייקר ולסרבל את תהליך מחיקת הרישום הפלילי. לכן מומלץ להתחיל לפעול בתקופה זו על מנת למחוק את רישומך הפלילי.

סיכום

לסיכום מאמר זה, רישום פלילי מורכב מרישום המעיד על הרשעותיו של אדם וכן על תיקים סגורים וחקירות אשר התנהלו כנגדו. לרישום זה ישנן השלכות שליליות במגוון תחומי החיים החל מיכולתו לעזוב את הארץ וכלה במקצועות בהן יכול אדם לעבוד. עם זאת, ניתן לפעול למחיקת הן באמצעות בקשות לנשיא המדינה או הגשת בקשות למשטרת ישראל ולגופי האכיפה בהתאם למקרה.

ככל שאתם מחפשים ייעוץ מקצועי הנוגע להשלכות הרישום, לאופן מחיקת רישום פלילי או ניהול הליך מסוג זה, עורך דין אלון ארז בעל ניסיון רב בתחומי המשפט הפלילי בכלל ורישום פלילי בפרט, והוא זמין 24\7 לייעץ בעבורכם בסוגיות אלו באופן מיטבי ודיסקרטי.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »