זמין 24 שעות ביממה
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חיפוש…

היעדר רישום פלילי – תעודת יושר

תעודת יושר היא תעודה המונפקת על ידי המשטרה, למעשה זהו גיליון הרישום הפלילי (ר.פ.) של אדם, שתכליתה להעיד על היעדר רישום פלילי. את תקפה שואבת התעודה מחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א-1981.

מהי “תעודת יושר” ולשם מה צריך אותה?

כל אדם רשאי לגשת לתחנת המשטרה ולבקש שינפיקו לו את גיליון הרישום הפלילי ללא תשלום. התעודה תונפק רק אחרי זיהוי האדם ורק למבקש עצמו. בקשה של תעודת יושר של כל אדם או גוף אחר, למעט גופים כמו שגריריות זרות, לשכת עורכי הדין ולמעשה כל גוף שתפקידו להנפיק רשיונות עיסוק, משרד החינוך בנוגע לעובדים המעוניינים לעבוד כמורים ועוד, היא אסורה על פי חוק המרשם הפלילי (סעיף 22) ודינה שנתיים מאסר.

תעודת יושר

 

ממה מורכב גיליון הרישום הפלילי?

הגיליון מכיל רק רישומים שטרם התיישנו, לרוב תקופת ההתיישנות היא 7 שנים אך ישנם חריגים, כל רישום שהתיישן נגרע ממנו באופן אוטומטי. לגיליון שני חלקים, כשלמעשה את חלקה השני אין חובה להציג:

 

החלק הראשון

רישום פלילי – החלק שמתעד רישום פלילי, אם קיים, היינו מציין את הרשעת האדם על ידי בית משפט בגין עבירה אותה עבר, או שלא הורשע אך ניתנה לגביו החלטה בחוק, או צווי מבחן, או שנגזר עליו גזר דין שעיקרו עבודות לתועלת הציבור. עוד יופיעו בחלק זה הפניות של בית המשפט להמשך מעקב או טיפול.

 

החלק השני

רישום משטרתי – רישום משטרתי פנימי בנוגע לאדם אשר אין הליכי משפט פליליים בעניינו, למשל חקירה שלא הבשילה לכדי כתב אישום, חקירה שעוד לא הסתיימה, תיק הממתין לבירור דין. יצויין שוב כי אין חובה להציג את חלקו השני של הרישום הפלילי. המרשם הפלילי כולל פרטים על תיקי חקירה גם של גופים אחרים המחוייבים בהעברת דיווח למשטרה כמו: מס הכנסה, מכס, מע”מ ועוד.

הבקשה להמצאת תעודת יושר היא לפעמים תנאי תעסוקתי במקומות עבודה, לרוב ביטחוניים אם כי לא רק. התעודה אמורה להיות מדד ליושרו ומהימנותו של האדם. העדר רישום פלילי מעיד לפחות על היות האדם שומר חוק. בנוסף הרישום הפלילי משמש את משטרת ישראל, כמו גם גופים אחרים, בקבלת החלטות.

 

איך ניתן למחוק רישום פלילי?

הרישום הפלילי יכול שלא להפריע לכם כל חייכם, אולם בה במידה הוא יכול לעורר בעיות אם במציאת עבודה, אם בהגבלות ויזה לחו”ל, או בהגבלות תחומי לימוד, ואפילו פגיעה בשמך הטוב. יש לדעת כי ניתן לבצע מחיקת רישום פלילי על ידי בקשה מתאימה ובהתאם לתנאים מסויימים, למשל מחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה או לפי הוראת חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום ובכלל בכל מקרה של חקירה על ידי המשטרה.

עו”ד פלילי אלון ארז זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: