זמין 24 שעות ביממה
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חיפוש…

תיקון 113 – הבניית הענישה

החל מחודש יולי 2012, בבוא בית המשפט לגזור עונש על נאשם שהורשע, עליו לעשות כן לפי תיקון 113 לחוק העונשין. תיקון זה נועד להבנות את שיקול הדעת של בית המשפט במלאכת קביעת העונש, בהתאם לבחינה תלת-שלבית.

בית המשפט העליון קבע מספר פעמים בעבר, כי על מנת שהתיקון יגשים את תכליתו, נודעת חשיבות רבה להפרדה בין השלבים. כך, שבעוד שהשלב הראשון משקף אמת מידה נורמטיבית, אשר בוחנת את המצב האובייקטיבי, הרי ששני השלבים האחרים מביאים בחשבון דווקא את מאפייניו הסובייקטיביים של הנאשם הספציפי, שעומד בפני גזר דינו.

שלבי הענישה

ראשית, על בית המשפט לקבוע את מתחם העונש ההולם את נסיבות ביצוע העבירה. במניין השיקולים של מתחם זה, על בית המשפט להתחשב, בין השאר, בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בערך זה, במדיניות הענישה הנהוגה וכן בנסיבות נוספות שיכולות להיות קשורות בביצוע העבירה: התכנון שקדם לביצוע העבירה, חלקו היחסי של הנאשם הספציפי בביצוע העבירה, הנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה והנזק שנגרם מביצוע העבירה בפועל, הסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה, יכולתו של הנאשם להבין את אשר הוא עושה, את הפסול שבמעשהו או את משמעות מעשהו, לרבות בשל גילו, יכולתו של הנאשם להימנע מהמעשה ומידת השליטה שלו על המעשה שלו, מצוקתו הנפשית של הנאשם עקב התעללות בו על ידי המתלונן/ת, הקרבה לסייג לאחריות פלילית (הגנה עצמית, שכרות וכו’), האכזריות, האלימות וההתעללות של הנאשם במתלונן והניצול לרעה של כוחו או מעמדו של הנאשם או של יחסיו עם המתלונן או המתלוננת.

שנית, בית המשפט נדרש לבחון, האם מתקיימים שיקולים חריגים הרלבנטיים לנאשם הספציפי ואשר מצדיקים סטייה מהמתחם, כגון פוטנציאל שיקום מיוחד לטובת הנאשם או הגנה על הציבור לרעת הנאשם.

שלישית, על בית המשפט לבחון את נסיבותיו האישיות של הנאשם הספציפי. זאת, בין אם לקולה ובין אם לחומרה. בשלב זה על בית המשפט לבחון את: הפגיעה של העונש בנאשם ובמשפחתו, הנזקים שנגרמו לנאשם מביצוע העבירה ומהרשעתו, נטילת האחריות של הנאשם על מעשיו, וחזרתו למוטב או מאמציו לחזור למוטב, מאמצי הנאשם לתיקון תוצאות העבירה ולפיצוי על הנזק שנגרם בשלה, שיתוף הפעולה של הנאשם עם רשויות אכיפת החוק, התנהגותו החיובית של הנאשם ותרומתו לחברה, נסיבות חיים קשות של הנאשם שהיתה להן השפעה על ביצוע מעשה העבירה, התנהגות רשויות אכיפת החוק, חלוף הזמן מעת ביצוע העבירה ועברו הפלילי של הנאשם.

פנו לעורך דין אלון ארז

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »