ייעוץ לפני חקירה

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

חקירות במשטרה

זימון לחקירה במשטרה בישראל יכול להתבצע על ידי מספר גופים שונים הכוללים בין היתר את משטרת ישראל, רשות המיסים, הרשות לניירות ערך, הרשות להגבלים עסקיים ורשויות חקירה נוספות ברמה הביטחונית (שב”כ ומוסד). במדינת ישראל חקירות במשטרה הוא אירוע שעבר שדרוגים ושפצורים ולשם כך יש להתכונן בהתאם.

ייעוץ לפני חקירה במשטרה – דברים שחשוב לדעת

הזימון עצמו לחקירה פלילית יכול להיעשות במספר דרכים שונות הכוללות בין היתר זימון טלפוני, זימון באמצעות כתובת דואר פעילה (לא מקוונת) ו/או זימון המתבצע על ידי שוטרים המגיעים לביתו ו/או למקום הימצאו של הנדרש לחקירה פלילית ודורשים ממנו להתלוות אליהם לתחנת המשטרה הקרובה לצרכי חקירה.

הליכי החקירה הפלילית

ברמת העיקרון, הליכי החקירה הפלילית בישראל חייבים להתקיים בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי –חקירת חשודים המעוגן בישראל מאז שנת 2002. חוק זה מסדיר את כללי ניהולה של החקירה הפלילית ובמקביל את זכויות הנחקר או הנחקרת לאורך כל שלבי החקירה.

יחד עם זאת, קיימים חוקים נוספים, ספציפיים יותר לגבי חקירות ויש כמובן גם החלטות שיפוטיות של בית המשפט העליון, אשר הולכות יד ביד עם חוקים אלו.

חוק סדר דין פלילי – חקירת חשודים: עיקרי החוק

בין יתר סעיפי החוק חשוב להדגיש את זכויותיו של הנחקר/ת המופיעות בחוק וכוללות בין היתר:

היוועצות מוקדמת

הזכות להיוועצות מוקדמת עם עו”ד.

שפת האם

החובה שכל שלבי החקירה ינוהלו בשפת האם של הנחקר.

מסירת מידע

חובת צוותי החקירה למסור לנחקר את כל המידע המקדים אודות אופי וסוג העבירה בגינה הוא זומן לצרכי חקירה פלילית.

זכויות הנחקר בחוק

חובת צוותי החקירה לעדכן את הנחקר (בטרם הליכי החקירה) בכל הנוגע לזכויותיו בחוק כנחקר.

חובת התיעוד

חובת התיעוד, ככל שהיא קיימת בהתאם לסוג וחומרת העבירה, במסגרתה צוותי החקירה מחויבים לתעד את שלבי החקירה השונים בכל אחד ו/או יותר מהאמצעים הבאים: תיעוד בכתב, תיעוד קולי, תיעוד וידאו. אופי התיעוד נקבע בהתאם לאופי וחומרת העבירה בגינה מתקיימת החקירה. ייעוץ לפני חקירה

הליך החקירה

כפי שכל עורך דין יודע מהו תהליך חקירה פלילית במשטרה, בהתאם להוראת סע’ 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), כל שוטר שהוסמך לכך בכתב או כל קצין משטרה מוסמך לחקור אדם שיש לו יסוד להניח שיש בעדותו כדי לתרום להבהרת נסיבות ביצועה של עבירה, ולרשום מפיו הודעה בכתב, וכל נחקר עפ”י הסמכות האמורה, חייב להשיב לשאלות החוקר תשובות אמת, אלא אם כן יש בתשובותיו כדי להעמידו בסכנה של העמדה לדין פלילי.

הזכות לא לענות

לכל נחקר איפוא קיימת זכות שלא להשיב לשאלה אם בתשובה עליה יש כדי להעמידו בסיכון של הבאה לדין פלילי כנושא באחריות לביצועה של עבירה.

ויתור על ייצוג עורך דין

ברם, אם הנחקר בחר שלא להתייעץ עם עו”ד פלילי ולא עשה שימוש בזכותו זו במועד שבו מוצגת לו השאלה – רואים אותו כמי שויתר על הזכות, ואזי לא יוכל להתנגד מכוח חסיון, להצגת התשובה שנתן לחובתו, שכן, הוא ויתר על החסיון. לכן, ישנה חשיבות בהתייעצות עם עו”ד פלילי.

חובת האזהרה

חובת האזהרה בדבר קיום זכות השתיקה וזכות ההיוועצות בעורך דין קמות מיד עם גיבוש חשד סביר כנגד חשוד, ולא רק מרגע התשאול בתחנת המשטרה, שאם לא כן, עלולה המשטרה לעכב את הגעת הנחקר למתקני החקירה.

ראייה קבילה

הודאה שמסר חשוד במסגרת חקירתו עשויה לשמש ראייה קבילה לחובתו אם היא נמסרה בחופשיות ומרצון, משמע, היא עומדת בתנאי הקבילות הקבועים בסע’ 12 לפקודת הראיות. יחד עם זאת, כל עורך דין שהוא פלילי יודע שאין באי מתן הודעה כדין, בדבר זכות השתיקה או זכות ההיוועצות בעו”ד, כדי לפסול קבילות הודאה לפי סעיף 12 לפקודת הראיות.

פגיעה בזכויות

משמע, פגיעה בזכויות הנ”ל אינן מהוות אמצעי חקירה פסולים מהסוג המוביל בהכרח לפסילת קבילות הודאה, ויש לבחון בכל מקרה לגופו את השפעת הפגיעה בזכויות הנ”ל על חופשיות רצונו של הנחקר, ועל משקל ההודאה שמסר. עו”ד פלילי מיומן יודע מתי ניתן לבקש פסילת הודאה במשטרה כאמור.

זומנתי לחקירה פלילית – כיצד עליי לנהוג כעת?

עם קבלת הזימון לחקירות במשטרה אנו ממליצים לכם להיוועץ בהקדם האפשרי עם עו”ד וזאת לצרכי גיבוש הגרסה אותה תמסרו לצוות החקירה במהלך שלבי החקירה הראשוניים.

ייעוץ לפני חקירה במשטרה

רובכם בוודאי מכירים מהסרטים והסדרות את המשפט המוכר “כל מה שתאמר ישמש נגדך…” החיים הם לא סרט, יש כאלה הנקלעים לסיטואציה שהופכת לסרט רע עבורם. מי שעומד בפני חקירת משטרה, צריך להבין כי הגרסה הראשונית של החקירה הנמסרת למשטרה, יכולה להכריע את התיק לטוב ולרע. ייעוץ לפני חקירה, הוא אחד הדברים החשובים במערכת המשפט הפלילי.

חשודים שעברו ייעוץ משפטי לפני שנכנסו לחדר החקירות במשטרה, הצליחו בחלק ניכר מהמקרים לסיים עם התוצאה הטובה ביותר עבורם, או שלא נפתח נגדם תיק, או שהם יצאו בעונשים מופחתים, הכול תלוי מה תמסרו בחקירתכם. עורך דין פלילי, הוא הכתובת עבורכם לפני כל חקירה. טועים אלה שחושבים, “בואו נראה מה יקרה” ואז שוכרים עורך דין. במקרה הזה יפה שעה קודם.

מדוע חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה

אין ספק שחקירה במשטרה היא אירוע לא שגרתי לרובנו. אדם נורמטיבי, יראה במעמד זה כנוראי עבורו, ובכך גם יבטא קושי במסגרת התהליך, כשהוא אינו מודע לכך ולהתנהלות לא מודעת יכולות להיות השלכות שהן לא בטובתו. מטרת חקירה משטרתית, היא לברר את החשדות התלויים נגדך, חקירה היא לא דבר ידידותי והשוטר החוקר הוא לא חבר שלך ולא רוצה בטובתך, גם במידה ויאמר לך זאת.

יש הבדל רב בין אם אתה נחקר כעד או כחשוד. לאדם הנחשד במשהו, יש זכות להתייעץ עם עורך דין בטרם ייחקר. למען הסדר הטוב חשוב לדעת כי גם אם אתה מוזמן להעיד, מוטב להתייעץ עם עורך דין. במהלך החקירה יוסבר לכם החשד נגדכם, וכי זכותכם לשמור על זכות השתיקה, דבר שבדרך כלל אינו מומלץ פרט למקרים מיוחדים. לכן עליכם לקבל ייעוץ לפני חקירה.

  • הגרסה הראשונית – חשוב לציין שלגרסה הראשונה אותה תמסרו לצוותי החקירה ישנה השפעה משמעותית בכל הנוגע להחלטת המשטרה האם להמליץ על הגשת כתב אישום כנגדכם או לאו.
  • כתב אישום – במקרים בהם יוגש נגדכם כתב אישום, הגרסה הראשונה שלכם עלולה להשפיע גם על תוצאות המשפט הפלילי הצפוי לכם. כאשר אתם ניצבים אל מול צוות החקירה בפעם הראשונה חשוב שתבררו האם זומנתם לחקירה בסטטוס של עד או חשוד.
  • חשוב להכיר – חשוב לציין שלאדם הנחקר בסטטוס של עד לא עומדת הזכות לשתיקה והוא מחויב במסירת תשובות מלאות לכל שאלה אשר תוצג בפניו במהלך החקירה, וזאת למעט שאלות שהמענה עליהן עלול להפליל את הנחקר. מנגד, לאדם הנחקר בסטטוס של חשוד, עומדת מלוא הזכויות כפי שמובאות בחוק, לרבות, הזכות לשמור על זכות השתיקה לאורך כל שלבי החקירה והזכות להיוועץ עם עורך דין פלילי מומלץ לפני ובמהלך החקירה.
  • שילוב מניפולציות – חשוב לנו להדגיש שמרגע כניסתכם למתקן בו אתם עתידים להיחקר, אתם עלולים להיחשף למניפולציות שונות המופעלות נגדכם על ידי צוותי החקירה ולכן אנו ממליצים לכם להימנע משיחות מסדרון גם במקרים בהם הן השיחות נראות או נשמעות לכם תמימות ואל מול אנשים המוצגים בפניכם כנחקרים נוספים הממתינים לחקירתם.
  • תרגילי חקירה – אתם עלולים להיחשף לתרגילי חקירה שונים אשר נועדו להפליל אתכם ולגרום לכם להודאה בדבר ביצוע עבירה גם במקרים בהם כלל אינכם מעורבים בביצוע העבירה. לפיכך, מומלץ להיוועץ עם עורך דין מהתחום הפלילי טרם החקירה הפלילית ולהיחשף דרכו לכל המניפולציות השונות אותן נוהגים להפעיל צוותי החקירה.
  • צוות החקירה – בסיום החקירה, צוות החקירה מחויב למסור לעיונכם פרוטוקול המסכם למעשה את שלבי החקירה השונים. בשלב זה, חשוב להקפיד על קריאת הפרוטוקול במלואו ולהבין היטב את הדברים הנכתבים בו. כמו כן, חשוב לבדוק שהדברים המופיעים בו בכתב תואמים את הדברים אותם מסרתם לצוות החקירה בעל פה.
  • חתימה על פרוטוקול – אתם תדרשו לחתום על גבי הפרוטוקול ולכן הימנעו מלחתום עליו במידה ומופיעים בו דברים אשר אינם נכונים ו/או במקרים בהם קיימת אי התאמה בין הדברים שמסרתם לחוקרים בעל פה לבין הדברים המוצגים בכתב.ייעוץ מקצועי לפני חקירה במשטרה

משמעויות – ייעוץ לפני חקירה במשטרה עם עורך דין

כפי שציינו לעיל, חקירה משטרתית עלולה להשפיע בצורה ניכרת על החלטת הגוף החוקר על המלצותיו להגשת כתב אישום ומרגע שזה הוגש על התוצאות המשפטיות. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לכך שתגיעו ערוכים ומוכנים לכל תרחיש במהלך החקירה והדרך הטובה ביותר לכך היא באמצעות היוועצות מוקדמת עם עורך דין בתחום הפלילי.

זכות יסוד

הזכות העומדת לרשותכם לצרכי היוועצות עם עורך דין מהתחום הפלילי טרם הליכי החקירה ו/או בכל אחד משלביה, הינה זכות יסוד המעוגנת בספר החוקים של מדינת ישראל והיא מתווספת לזכות יסוד נוספת המאפשרת לכם לשמור על זכות השתיקה לאורך כל שלבי החקירה.

האם אני יכול להיעצר לצרכי קיומה של החקירה?

מעצר הוא למעשה הליך כליאה זמני אשר נועד להגביל את תנועותיו של אדם מסוים הנדרש לחקירה בגין חשדות העולים כנגדו למעורבות ו/או ביצוע דבר עבירה המחייבת חקירה משטרתית.

הליך המעצר

הליך המעצר עצמו מתבצע ברוב המקרים על ידי שוטרים וניתן לקיימו אך ורק במקרים בהם עומד צו מעצר כנגד אותו אדם הנדרש למעצר או לאחר החלטה שיפוטית המורה על מעצר.

הגנת החוק

הליכי מעצר במדינת ישראל מהווים פגיעה חמורה בזכויות הפרט ולכן נקבעו כללים נוקשים לצרכי קיומו של מעצר וזאת באמצעות חוק סדר הדין הפלילי-סמכויות אכיפה ומעצרים המונהג במדינת ישראל מאז שנת 1996. במסגרת חוק זה נקבעו שלושה סוגי מעצר עיקריים באמצעותם ניתן לקיים הליכי מעצר:

מעצר 24 שעות

מעצר 24 שעות (ברוב המקרים לצרכי חקירה פלילית).

מעצר ימים

מעצר ימים המוגבל לתקופה מקסימאלית של עד 30 יום (ברוב המקרים לצרכי השלמתו של הליך החקירה).

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים הוא המעצר הקשה יותר מבניהם.

הארכת מעצר

כאשר משטרת ישראל מעוניינת להאריך את מעצרו של אדם מסוים מעבר לתקופת מעצר 24 שעות היא מחויבת להביאו בפני שופט ולהציג בפני כבוד השופט את הסיבות בגינן היא דורשת מעצר ימים בשלב הראשון ומעצר עד תום ההליכים לאחר מכן במידת הצורך.

חוק סדר הדין הפלילי

סמכויות אכיפה ומעצרים מתיר את המשך מעצרו של אדם ממעצר 24 שעות למעצר ימים במקרים בהם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:

חומרי החקירה

המשטרה וצוותי החקירה מחזיקים בחומרי חקירה היכולים להתגבש לכדי הגשת כתב אישום.

השלמת הליך החקירה במשטרה

צוותי החקירה נדרשים לזמן נוסף על מנת להשלים את הליכי החקירה הנחוצים להם.

מידע מבוסס

המשטרה מחזיקה במידע מבוסס על כך שהאדם העצור עלול לברוח מהארץ או לשבש את הליכי החקירה במידה והם לא יתנהלו במסגרת המשך מעצרו.

קביעת סוג המעצר

יחד עם זאת, תקופת ההארכה ממעצר 24 שעות למעצר ימים תקבע על פי החלטת השופט וזאת בהתאם לנסיבות הבקשה אותה הגישה המשטרה להארכת מעצרו.

עורך דין מיומן שיספק לכם ייעוץ לפני חקירה – אלון ארז

במהלך החקירה החוקר יבקש מכם למסור את גרסתכם, גרסה זו חשובה מאוד להמשך ההליך והיא עלולה לחרוץ את גורלך. ייעוץ של עורך דין יכול להטות את הכף לטובתך לכן פנה מיד לייעוץ משפטי בטרם החקירה. עורך הדין אלון ארז, נחשב למומחה בתחומו. פנו אליו עוד היום לייעוץ.

עורך דין חקירה במשטרה

חקירות משטרתיות הן לא ענין של מה בכך. קיימים סוגים רבים של חקירות במשטרה, יש חקירה הנעשית תחת מעצר או עיכוב, יש חקירה אשר הנחקר מקבל אליה זימון מקדים. ישנם אנשים נורמטיביים המוזמנים לחקירה בתחנת המשטרה ורובם הולכים ללא ייעוץ משפטי, דבר שאינו מומלץ בעליל. לא מעט נחקרים נשלפים באמצע השגרה ומוצאים את עצמם כחשודים בחדר החקירות במשטרה.

אדם לא מוזמן סתם לחקירה, קיימת סיבה טובה להבאתו לחדר החקירות, וזימון כזה יכול בהמשך להפוך לעיכוב ואף למעצר. עורך דין חקירות במשטרה הוא איש המקצוע שעליכם להתקשר אליו באם קיבלתם זימון כזה או שנעצרתם. חשוב להבין כי המשטרה מנצלת היטב את גורם ההפתעה. לכן במידה והנכם מוזמנים לחקירה נסו לברר את פשרה, במרבית הסיכויים השוטר המזמן לא ינדב לכם מידע נוסף.

עצות של עורך דין חקירה במשטרה בייעוץ לפני חקירה

כאמור הסיכוי אינו גבוה לקבל מידע טלפוני על מהות החקירה, בשיחה עם השוטר המזמן, חשוב לשאול האם אתן מוזמנים כחשודים, או כעדים. ישנן עצות ברזל חשובות לפני כל חקירה:

  • מידע – אל תספקו לשוטר המזמן מידע בטלפון, גם אם הוא ישאל וגם אם לא, כל מידע מיותר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
  • קצרו את השיחה – אל תתווכחו ואל תנהלו משא ומתן עם השוטר, היו קצרים וענייניים זכרו שכל דבר מתועד.
  • מעטים יודעים אבל באופן מעשי ניתן לא להתייצב לחקירה אך דבר זה עלול לגרור זימון על ידי צו בית משפט.
  • דחיה – ניתן תמיד לנסות לדחות את החקירה לזמן שנוח לכם ובתוך כך יהיה לכם זמן לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין.
  • אל תתמודדו לבד – פנו מיד לסיוע של עורך דין.

איש סודכם שילווה אתכם בהכנה לחקירה במשטרה

האדם היחיד שעליכם לבטוח בו בזמן חקירה, הוא עורך דינכם. למרות שהחוקר המנוסה ינסה לשכנע אתכם למסור מידע לטובתכם, הוא לא באמת חושב על האינטרס האישי שלכם אלא על התיק המונח לפניו. עורך דין לענייני פלילים ידאג אך ורק לאינטרס של הלקוח שלו. פנו אל עו”ד אלון ארז, העוסק בתחום הפלילי ונחשב למומחה בתחומו.

חשוב לזכור

גם אנשים נורמטיביים הפועלים על פי חוקי המדינה, עלולים למצוא את עצמם ביום בהיר אחד מזומנים לחקירה משטרתית בתחנת המשטרה. במקרים אלו, קיימת חשיבות רבה להיכרות עם הליכי החקירה וזכויותיהם של הנחקרים ו/או העצורים ולצורך כך מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי מייד לאחר שקיבלתם זימון לחקירת משטרה או שנלקחתם לחקירה.

עו”ד אלון ארז מייעץ ללקוחות בשלב החקירה המשטרתית בחשד לביצוען של עבירות פליליות. זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע פנו עוד היום

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »