אדוני השוטר: המותר והאסור במסגרת מפגש עם אנשי החוק

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

כבני אדם נורמטיביים, אנו תמיד דרוכים כאשר אנו נתקלים בשוטרים. בין אם אנו פוגשים אותם באירועים מאובטחים, ובין אם אנו פוגשים בהם בעת שביצענו עבירת תעבורה, או אנחנו חוששים שביצענו. לאנשים פחות נורמטיביים, המפגש עם אנשי החוק עשוי גם להיות מאוד לא נעים, ולהיגרר למעצרים אלימים ועוד.

לא אחת מתעוררות שאלות שונות: מה מותר לומר לשוטר? מתי מותר להפר הוראה שלו? האם בכלל מותר לנבל את הפה כלפיו? מהו המותר והאסור במסגרת המפגש עם אנשי החוק? על כך בשורות הבאות.

 

סמכויות שיטור

שוטרים אמונים על אכיפת החוק. לכן המחוקק הקנה להם סמכויות מיוחדות וייחודיות על מנת לבצע את מטלתם נאמנה. הסמכות הניתנת להם הינה מכוח התובנה שבמסגרת החוזה שלנו, האזרחים, עם המדינה, על המדינה לפעול לטובתנו, ולשמור על ביטחוננו.

שוטר שמנצל את כוחו לרעה, בעצם מפר את החוזה שלנו כאזרחים עם המדינה. בל נשכח לרגע: שוטרים כפופים לחוק בדיוק כמו כל אזרח אחר, ועליהם למלא אחר החוק כלשונו. זו נקודת המוצא בכל מפגש עם אנשי החוק.

עם זאת, בין הסמכויות שניתנו לשוטרים ישנן סמכויות אכיפה: הסמכות לערוך חיפוש ברכב, סמכות להשתמש בכוח בעת ביצוע מעצר, סמכות לעכב אדם ולקחת אותו לתחנת משטרה לצורך זיהוי, סמכות לבצע עבירות תנועה כדי להגיע במהירות למקום שבו מתבצעת עבירה ועוד.

בנוסף, המחוקק גם קבע מנגנונים שמגנים על שוטרים. זאת בשל ההנחה ששוטרים הם אנשי חוק ויש לשמור על כבודם, ולמנוע מהם חשש להשתמש בסמכויותיהם.

לדוגמא, המחוקק קבע כי יש לשתף פעולה עם שוטרים, יש לדבר עימם בדרך ארץ ולהימנע מלהעליב אותם.

בנוסף, המחוקק גם קבע עונש חמור בדמות חודש מאסר מינימום על תקיפה של שוטרים, זאת כדי להעביר מסר ברור לציבור כי גופם וכבודם של שוטרים הוא אינו הפקר.

 

מה מותר ומה אסור?

  • מותר להביע דעות כלפי המשטרה וכלפי שוטרים.
  • מותר לצלם אנשי ביטחון, ולתעד את התנהגותם.
  • כאשר המעצר הוא לא חוקי מותר להתנגד למעצר. אך אליה וקוץ בה: כאשר אדם שנעצר סבור שהמעצר הוא לא חוקי, ניתן יהיה לבדוק זאת רק בדיעבד, שכן התנהגות השוטרים וסבירות המעצר תיבחן רק בשלב עתידי, ולא בה בעת.

יוער, שמעצר צריך לכלול יסוד סביר שבוצעה עבירה פלילית, שאיננה מסוג עבירת חטא. כמו כן, יש לבצע את המעצר בדרך הפוגענית המינימאלית ביותר האפשרית. תנאי נוסף והחשוב ביותר הוא שהעבירה שלגביה יש יסוד סביר היא עבירה שיש סמכות לעצור בגינה.

לדוגמא, ישנן עבירות קלות שאין לשוטר סמכות לבצע מעצר בגין הפרתן, כמו למשל כאשר מדובר בעבירה של השלכת פסולת במקום ציבורי.

מנגד, אסור לפגוע בשוטרים, אסור לתקוף אותם ויש למלא אחר הוראותיהם. לדוגמא, כאשר שוטר מורה לרכבנו לעצור, יש לבצע הוראה זו, שכן התעלמות ממנה היא הפרה של הוראה חוקית.

האם מותר להעליב שוטר?

השאלה היא מה נחשב להעלבת עובד ציבור, וכפועל יוצא מכך נחשב כהעלבה של שוטר. זו איננה שאלה פשוטה, שכן המציאות מלמדת שהמשטרה נוהגת לפרש את הדין כפי שנראה לשוטר המצוי בשטח ובאופן רחב מדי.

חשוב להבהיר כי העלבת שוטר מתרחשת כאשר הדברים הפוגעניים נאמרים עליו אישית, ויש בהם כדי להכפיש אותו אישית ולהשפיל אותו. מנגד, כאשר אדם מגדף את המשטרה או את הפעולה שהשוטר מבצע זו לא תיחשב העלבת שוטר.

לדוגמא, במקרה שנדון בבית המשפט העליון נקבע כי אדם שהציב שלטים שתוכנם כלל דברי בלע כלפי שוטר ספציפי, עבר עבירה של העלבת עובד ציבור, משום שהתוכן הופנה כלפי השוטר עצמו, ולא כלפי המשטרה.

מנגד, אדם שעוכב משום שביצע עבירת תנועה וכינה את השוטר “עבריין ומשטרה של עבריינים”, זוכה. זאת משום שדבריו התייחסו לפעולת השוטר, ולא כלפי השוטר אישית.

מכך נובע שהעלבת עובד ציבור נובעת לא מתוכן הדברים, אלא ממהות הדברים, אופן הייחוס שלהם וההקשר הכולל שבהם הם נאמרים.

השאלה מהי העלבת עובד ציבור היא שאלה מסובכת, ואף בית המשפט העליון אמור לדון בכך ממש בקרוב בהרכב מורחב של שופטים.

אם לענות על השאלה ממנה התחלנו: אפשר, אבל לא מומלץ ורק אם אתם מוכנים לעמוד מול הסבירות שתמצאו אשמים.

האם מותר לנהוג באלימות?

התשובה היא ברורה: אסור לנהוג באלימות כלפי שוטרים, וגם לא מומלץ לנהוג באלימות.

כפי שתואר לעיל, גם כאשר שוטר מבצע מעצר או עיכוב לא חוקי, עדיף לשתף פעולה ולהימנע מעימות אלים. לאחר מכן, עומדת בפני האזרח אפשרות להגיש תביעה אזרחית נגד המשטרה.

מהי הפרעה לשוטר?

המחוקק אסר על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו כדי לאפשר למשטרה לבצע את עבודתה.

חשוב להדגיש כי זו עבירה מאוד כוללנית ופתוחה לפרשנות גורפת ורחבה, שכן כל פעולה שמעכבת שוטר או מפריעה לו בעת ביצוע עבודתו עשויה להיחשב כ “הפרעה”.

כך לדוגמא, אדם שנוטל בפראות משוטר דו”ח תנועה שטרם מולא עד סופו, מפריע לשוטר לבצע את עבודתו.

מנגד, אדם שמנסה להסביר לשוטר בצעקות כי הוא שוגה בעצם מתן דו”ח התנועה, לא מבצע עבירה של הפרעה לשוטר שכן הוא ממלא אחר זכותו הדמוקרטית לטעון את טענותיו בפני איש חוק המבצע פעולת אכיפה נגדו.

מה עושים כשמסתבכים עם שוטרים?

כאשר אירע הדבר, ומפגש עם שוטר הפך לאלים מילולית או פיזית, מומלץ להיוועץ עם עורך דין פלילי אלון ארז.

לכל אדם יש זכות להיוועץ בעו”ד פלילי גם כאשר הוא מעוכב וגם כאשר הוא עצור. בנוסף, מומלץ לתעד התנהגות של שוטרים כבר מראשית המפגש. כיום בעידן הטלפונים החכמים, הרי שמדובר בפעולה מאוד פשוטה.

כפי שציינו בהתחלה, שוטרים כפופים לחוק כמו כל אדם. ניתן תמיד לפעול בדרכים חוקיות נגד שוטרים שפעלו שלא כדין – בין אם בהגשת תביעות נזיקין, ובין אם בהגשת תלונות למחלקה לחקירות שוטרים שמהווה משטרה לשוטרים.

עם זאת, מומלץ תמיד להימנע מהתכתשות עם שוטרים, ומומלץ בחום לנהל עמם שיח רגוע ושקול, ולא להיגרר אחר עימותים מיותרים.

ולסיכום, מה מותר לעשות בעת מפגש עם שוטרים?

התשובה היא מאוד פשוטה, ניתן לעשות כל דבר חוקי, למשל:

מותר לצלם שוטר, מותר להקליט אותו, מותר לבקש ממנו לעיין בתעודת השוטר שלו (לחלופין אפשר לבקש את פרטיו), מותר לבקש ממנו שיסביר לכם מדוע הוא מעכב או עוצר אתכם, מותר להסביר לו שהוא שוגה מבלי לפגוע או להכפיש אותו.

וכן, כאשר שוטר מתנהג בצורה לא ראויה והצלחתם לצלמו, רצוי למהר ולהגיש תלונה נגדו, ואף להעלות את הסרטון לרשתות החברתיות.

אף פעם אין אמת מוחלטת וקווים ברורים בכל הנוגע למפגשים ועימותים עם שוטרים. עם זאת, ישנם קווים כללים שעליהם מומלץ לשמור. קווים אלו מתמקדים בכמה פעולות פשוטות: לנהוג באדיבות, לתעד, ולשתף פעולה כברירת מחדל.

עצר אותכם שוטר? מואשמים בהעלבת עובד ציבור או בהפרעת לשוטר במילוי תפקידו?

התקשרו עוד היום

עורך דין מעצרים אלון ארז זמין 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »