זמין 24 שעות ביממה

הגנת הפרטיות

תוכן העמוד:

נושא הגנת הפרטיות הוא יחסית חדש בנוף המשפט הפלילי של מדינת ישראל ולכן על חשודים או נאשמים בעבירות הגנת הפרטיות להיות מיוצגים על ידי עו”ד פלילי הבקיא בחוק ובפסיקה בנושא של הגנת הפרטיות.

 

חוק הגנת הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות מעגן את התכליות העומדות בבסיס הזכות לפרטיות במדינת ישראל.

דבר חקיקה זה בא על מנת להבהיר מהם תחומי הגנת הפרטיות וכמו כן הוא מסביר מתי תתקיים פגיעה בפרטיות, כמו כן, בדומה לחוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות גם נותן הגנות וצידוקים, מתי יהיה זה מותר להפר את הזכות לפרטיות.

מעבר לכך שהפגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית, הרי שהפגיעה בפרטיות יכולה לעלות גם לכדי עבירה פלילית מסוג פשע, שעונש של חמש שנות מאסר לצידה.

לדעת בתי המשפט, לא יכולה אפוא להיות מחלוקת שכל פגיעה, קלה כחמורה, בערך זה של הכרה באדם כפרט הזכאי להגנה על פרטיותו, מחייבת תגובה עונשית מחמירה על מי שפגע בפרטיותו של אדם, ובכלל זה בדרך של הרשעה, בין היתר לשם הרתעת היחיד והרבים.

 

הגנת פרטיות

 

מה נכלל בתור פגיעה בפרטיות

בהתאם לחוק, פגיעה בפרטיות הינה, בין השאר, בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת, האזנה האסורה על פי חוק, צילום אדם כשהוא ברשות היחיד ופרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו.

נקבע במספר החלטות של בתי המשפט כי התכלית החקיקתית ברורה, על בית המשפט להוציא מהכוח אל הפועל כוונת המחוקק ולהשריש באזרחים את חובתם לשמור ולא לחלל את פרטיות הזולת.

הקפדה יתירה נדרשת בשמירת פרטיות ברשת האינטרנט, אמצעי תקשורת גלובאלי, שבימינו נעשה בה שימוש רב ונרחב ולחומר המגיע אליה פוטנציאל תפוצה אינסופי.

יחד עם זאת נקבעו בחוק מספר הגנות במשפט פלילי בשל פגיעה בפרטיות אם נתקיימה, בין השאר, אחת מאלה:

 

מוגן לפי חוק לשון הרע

הפגיעה נעשתה בדרך של פרסום שהוא מוגן לפי חוק איסור לשון הרע.

 

תום לב

הפגיעה בפרטיות נעשתה בתום לב.

 

עניין ציבורי

בפגיעה היה עניין ציבורי המצדיק אותה בנסיבות העניין.

 

עורך דין פלילי אלון ארז, בקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים לחוק הגנת הפרטיות, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירות הגנת הפרטיות.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה