זמין 24 שעות ביממה

הענישה במערכת הצבאית לעומת האזרחית

תוכן העמוד

מערכת הדינים והחקיקה של מדינת ישראל חלה על כלל אזרחיה, עם זאת, על חיילים ואנשי קבע חלה בנוסף גם מערכת הדינים הצבאית. הענישה בשתי המערכות היא שונה, משום שחיילים ואנשי קבע עלולים למצוא עצמם נותנים את הדין על מעשים שביצעו במהלך שירותם הצבאי אשר באזרחות אינם נחשבים לעבירה פלילית, לדוגמא – סירוב פקודה. בתי דין צבאיים מתמקדים יותר בעבירות צבאיות או עבירות בעלות זיקה לשירות הצבאי. עם זאת, חיילים ואנשי קבע עלולים לעמוד לדין בבית משפט אזרחי בשל עבירה פלילית שביצעו בתקופת שירותם הצבאי.

סוגי עונשים במערכת האזרחית לעומת הצבאית

העונשים אותם יכול להטיל בית משפט במדינת ישראל הם: קנס כספי, מאסר, מאסר על תנאי, עבודות שירות, שירות לתועלת הציבור, מבחן על ידי קצין מבחן ממונה, התחייבות להימנע מביצוע עבירה, חילוט (תפיסה של רכוש מסוים השייך למבצע העבירה), סנקציות מסוגים שונים (צו הריסה, צו הרחקה, שלילת חזקה על ילד, הטלת קלון וכדומה) ואף עונש מוות הניתן בשני מקרים ספציפיים בלבד: עשיית הדין בנאצים ועוזריהם ובגידה בביטחון המדינה בזמן מלחמה. לעומת זאת, סמכויות הענישה של מערכת המשפט הצבאית בישראל הן: עונשים משמעתיים (התראה, נזיפה או ריתוק לבסיס), קנס כספי, מאסר, מאסר על תנאי, הורדה בדרגה.

ההבדל בין דינים צבאיים לדינים אזרחיים

ישנו הבדל מהותי בין הדין הצבאי לזה האזרחי ודוגמא טובה לכך ניתן לראות ביחסו של הצבא בנושא שימוש בסמים בעת השירות הצבאי לעומת השימוש בסמים באזרחות. כאשר חייל נתפס משתמש בסמים, שופט צבאי יגלה מעט מאוד סלחנות כלפיו אם בכלל. לעומת זאת, בבית דין אזרחי רב הסיכויים שכאשר מדובר בכמות קטנה ושימוש אישי האזרח אפילו לא יועמד בפני שופט מפאת “חוסר עניין לציבור”. עם זאת, הטרדה מינית בצבא תגרור אחריה עונש חמור הכולל מאסר, הורדה בדרגה ולעיתים גם פיצוי כספי למתלוננת.

רישום פלילי – מהצבא לאזרחות

בניגוד למערכת הדין האזרחית, בית הדין הצבאי נחלק למעשה לשתי שלוחות: עבירות משמעתיות ועבירות פליליות. למערכת הצבאית ישנם חוקים הייחודיים רק לה וסובבים את התנהלות המערכת הצבאית כולה ואת חייליה – החל משמירה על הופעה תקינה, איסור על היעדרות מהשירות ללא אישור (חוק צבאי נגד נפקדות/עריקות), דרך סירוב פקודה ועד התעללות בשבויים. חייל העובר על החוק המשמעתי יישפט בתוך המערכת הצבאית המסועפת ובמקרים מסוג זה לרב אין צורך בעורך דין. אולם, עבירות פליליות בצבא נמצאות תחת טיפולה של מצ”ח (משטרה צבאית חוקרת) והענישה עליהן רחבה יותר לכן הן מצריכות התערבות משפטית.

דוגמאות לעבירות פליליות במהלך שירות צבאי הן: שימוש בסמים, עריקה, הטרדה מינית וכדומה. מטרת מערכת בתי הדין הצבאית היא אכיפת הסדר בצבא וטיפול בעבירות צבאיות ופליליות של חיילים בסדיר, קבע או מילואים, אשר נעשות בזיקה לצה”ל או לשירות הצבאי.

חשוב להבין כי תוצאות ההרשעה בבית דין צבאי יכולות להמשיך גם לאזרחות, כך שנוסף על הסכנה הממשית של עונש ישנה גם סכנה של רישום פלילי אזרחי אשר עלול לפגוע ביכולתו של החייל לשעבר להשתלב בחברה ובעבודה בהמשך. כאן עולה החשיבות שבייצוג עורך דין צבאי במקרים מסוג זה.

בבתי הדין הצבאיים מורשים לייצג נאשמים אך ורק עורכי דין בעלי היתר. עורך דין אלון ארז הינו עורך דין מקצועי בעל ניסיון רב בתחום המשפט הצבאי, על ידי יצירת קשר וקביעת פגישת ייעוץ, תוכלו להבין טוב יותר את מצבכם המשפטי ולפעול בדרך שתועיל לכם ביותר.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
כפתור: חזור למעלה