עבירות אלימות

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

עבירות אלימות ואיומים ניתן לחלק באופן גס לעבירות אלימות מסוג פשע ולעבירות אלימות מסוג עוון.

עבירת אלימות מסוג עוון הינה עבירה שהעונש על המורשע בה הינו עד לשלוש שנות מאסר. לעומת זאת, עבירת אלימות מסוג פשע הינה עבירה שהעונש על המורשע בה הינו מעל לשלוש שנות מאסר.

הכל בהתאם לחוק הפלילי של מדינת ישראל וזאת יודע כל עורך דין פלילי בתחום.

 

מהן עבירות אלימות מסוג עוון במשפט הפלילי?

תקיפת סתם

התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים.

תקיפה הגורמת חבלה ממשית

התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים.

העושה אחת מאלה דינו – מאסר שלוש שנים:

  1. תוקף חברו כדי לבצע פשע;
  2. תוקף חברו כדי לגנוב דבר;
  3. תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור.
  4. הפוצע חברו שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים.

 

מהן עבירות אלימות מסוג פשע במשפט הפלילי?

חבלה חמורה

החובל בחברו חבלה חמורה שלא בדין, דינו – מאסר 7 שנים.

חבלה בכוונה מחמירה

נכות או מום

העושה אחת מאלה בכוונה להטיל באדם נכות או מום, או לגרום לו חבלה
חמורה, או להתנגד למעצר או לעיכוב כדין, שלו או של זולתו, או למנוע מעצר או
עיכוב כאמור. דינו – מאסר 20 שנים:

פציעה או חבלה

פוצע אדם או גורם לו חבלה חמורה, שלא כדין;

פגיעה עם נשק

מנסה שלא כדין לפגוע באדם בקליע, בסכין או בנשק מסוכן או פוגעני אחר;

חומר נפיץ

גורם שלא כדין להתפוצצותו של חומר נפיץ;

שולח חומר נפיץ

שולח או מוסר לאדם חומר נפיץ או כל דבר מסוכן או מזיק אחר או גורם
לאדם שיקבל כל חומר או דבר כאמור;

הנחת חומר אסור

מניח, בכל מקום שהוא, חומר מרסק או נפיץ או נוזל משתך;

זריקה על אדם

זורק על אדם חומר או נוזל כאמור בפסקה (5), או משתמש בהם על גופו בדרך אחרת.

כלפי בן משפחה

העובר על אחת מבין עבירות אלימות במשפחה לפי סעיף קטן (א) כלפי בן משפחתו, לא יפחת עונשו מחמישית
העונש המרבי שנקבע לעבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים
שיירשמו, להקל בעונשו.

עבירות אלימות

מה הדין במקרי תקיפת קטין או חסר ישע?

התוקף קטין או חסר ישע

התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו – מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו – מאסר שבע שנים.

מהי עבירה לפי סעיף קטן?

נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף – מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו – מאסר תשע שנים.
(ג) לעניין סעיף זה, “חבלה” – בין גופנית בין נפשית.

מה הדין על התעללות בקטין או בחסר ישע?

העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו – מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו – מאסר תשע שנים.

 

כיצד מוגדרת עבירת איומים?

שאלה משפטית בתחום הפלילי חשובה, העולה בהקשר לעבירת האיומים הינה, האם ניתן לראות בעבירת האיומים עבירת אלימות. עבירת האיומים מוגדרת כדלקמן בחוק העונשין הישראלי:

“המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו – מאסר שלוש שנים”.

 

למה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי כאשר מואשמים בעבירות אלימות?

עורך דין עבירות אלימות במשפחה מנוסה יודע שלסיווגה של עבירת האיומים כעבירת אלימות חשיבות מכרעת בנוגע לאנשים אשר עונש של מאסר על תנאי בעבירת אלימות מרחף מעל לראשם.

ניקח לדוגמה אדם שהשתחרר ממאסר עקב הרשעה בעבירת אלימות, אולם עונש של מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שחרורו מרחף מעל לראשו, עקב משפט פלילי קודם, ויהיה ניתן להטיל אותו על אותו אדם ששוחרר מהמאסר זה עתה, בנוסף לכל עונש אחר ואף מאסר בפועל נוסף, במקרה ואותו אדם יעבור עבירת אלימות בשלוש השנים שלאחר שחרורו.

אם עבירת איומים תחשב לעבירת אלימות הרי שבמקרה בו אותו אדם יורשע בעבירת איומים, אזי עונש המאסר על תנאי שמרחף מעל לראשו יהפוך לעונש מאסר בפועל ואילו במקרה בו עבירת האיומים לא תחשב לעבירת אלימות אזי, עונש המאסר על תנאי לא יהפוך לעונש של מאסר בפועל, במקרה ואותו אדם יורשע בעבירת איומים. לכן, חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין מיומן בתחום הפלילי.

 

תקיפה שהיא בנסיבות מחמירות

תקיפה בנסיבות מחמירות מתייחסת לתקיפה המבוצעת בנסיבות קשות או מחמירות במיוחד. נסיבות אלו עשויות לכלול שימוש בנשק, גרימת פציעה פיזית קשה, תקיפה שבה לוקחים חלק מספר תוקפים או ביצוע התקיפה בהקשר של אלימות במשפחה.

 

למה הכוונה בתקיפה הגורמת חבלה של ממש?

חבלה של ממש מתארת פגיעה פיזית רצינית, כמו עצמות שבורות, פגיעה בראייה או נזק לאיבר פנימי.

 

מקרי אלימות במשפחה

עבירות האלימות במשפחה יכולות להתרחש במסגרות שונות, כולל משפחות צבאיות. לצבא הישראלי יש מדיניות של אפס סובלנות לאלימות במשפחה והוא מתייחס לעבירות אלו בחומרה רבה.

עבירות אלימות בצבא עלולות להוביל לתוצאות חמורות, כגון סילוק מהצבא, מאסר וקנסות. חשוב להבין שאלימות במשפחה בצבא היא לא רק עבירה פלילית אלא גם יכולה להוביל לפעולה מנהלית ולהשלכות חמורות. 

 

שאלות נפוצות – עבירות אלימות

מה נחשב אלימות במשפחה לפי החוק?

על פי החוק, אלימות במשפחה כוללת כל מעשה אלימות, איום באלימות או כפייה שביצע בן משפחה כלפי בן משפחה אחר, לרבות בן זוג, ילד או הורה. חשוב לדעת, שההגדרה של “בן משפחה” בחוק היא רחבה מאוד, וכוללת גם למשל את הילדים של בני הזוג, אחיינים ועוד.

מהן ההשלכות של עבירת אלימות במשפחה?

ההשלכות על עבירות אלו עלולות לגרור עונשים משמעותיים כמו מאסר, קנסות לטובת המדינה ופיצויים לקורבנות העבירה. להרשעה באלימות במשפחה יכולות להיות גם השלכות ארוכות טווח, כמו הגבלת הזדמנויות תעסוקה עתידיות והסדרי משמורת ילדים. כדאי לפנות לעזרה משפטית של עורך דין אלימות במשפחה כדי להגן על זכויותיכם.

אלימות במשפחה היא בעיה חשובה ומסוכנת הדורשת פעולה מיידית. עורך דין פלילי, כמו אלון ארז, שיכול לסייע לך בכל השלבים השונים של התהליך המשפטי ולהבטיח שזכויותיך ישמרו. הוא יכול לסייע לכם במגוון דרכים כדי להגן על עצמך ולקבל סיוע ותמיכה מקצועית.

עורך דין אלון ארז, הבקיא בחוק ובפסיקה הנוגעים לעבירות האלימות והאיומים, מייצג במקצועיות הגבוהה ביותר ובמסירות, לקוחות החשודים או נאשמים בעבירות אלימות ואיומים.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי “פרשת הולילנד” ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »