עבירות מרמה והונאה

עורך דין פלילי אלון ארז
עורך דין פלילי אלון ארז
עו"ד פלילי אלון ארז

עבירות מרמה והונאה הן מסוג העבירות הנפוצות ביותר בתחום המשפט הפלילי והן חולשות על תחומים שונים, לרבות, תחום העבירות הכלכליות. כיום בעידן החדש ישנם כלים מתקדמים ברשות המשטרה כדי למגר את העבירות הללו ולחסוך לאזרחים ולבעלי החברות  את כספם היקר שעבדו עבורו.

מה צריך לדעת על עבירות הונאה ומרמה?

עבירות אלו מוגדרות בחוק העונשין (התשל"ז 1977), כאשר ברשימת העבירות הנמנות בתוכן ומוגדרות בחוק, מופיעות עבירות כגון: עבירת קבלת דבר במרמה, עבירות זיוף, לרבות, עבירות של שימוש במסמכים מזויפים, עבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירה של הונאת נושים ועוד.

חשוב לציין ולהדגיש שתחום עבירות מרמה והונאה הינו רחב ומגוון והוא חולש על תחומים שונים בהם פעולת המרמה ו/או ההונאה בוצעה על מנת להשיג דבר מה באמצעים לא כשרים, לרבות, זיוף, דיווחים כוזבים, הטעיה, הצגת מצגי שווא, התחזות וכדומה.

ברוב המקרים, עבירות אלו הן עבירות שלצורך ביצוען נעשה שימוש במניפולציות שונות אשר תוכננו בקפידה על ידי מבצע העבירה, וזאת לצרכי השפעה על אדם ו/או קבוצת אנשים.

בחלק מהמקרים, עבירות שכאלה הן בעלות אופי עסקי-כלכלי, כאשר חלק גדול מהעבירות נחשבות לעבירות "צווארון לבן" בעגה המשפטית.

יחד עם זאת, מרבית עבירות ההונאה והמרמה מתבצעות על ידי נוכלים העושים שימוש בתחבולה מתוחכמת על מנת להוציא כספים מאדם אחר ו/או לקבל דבר במרמה באמצעים לא כשרים.

נחשדים בביצוע עבירות מרמה והונאה? נדרשים לחקירה משטרתית בגין חשד למעורבות בביצוע העבירות? אנו ממליצים לכם לפנות באופן מיידי למשרד עורך דין פלילי מנוסה ומיומן המתמחה בניהול תיקי חקירה והליכים פליליים בתחום עבירות מרמה והונאה.

מה הם העונשים עבור עבירות הונאה ומרמה?

מכיוון שחלק גדול מעבירות המרמה וההונאה קשורות באופן ישיר ו/או עקיף לתחום העבירות הכלכליות, הוקמו על ידי מערכות האכיפה והמשפט גופים מקצועיים שתפקידם לחקור ולאכוף את תחום עבירות המרמה.

גופים אלו פועלים מטעם משטרת ישראל ומטעם פרקליטות המדינה.

להב 433 משטרת ישראל

במשטרת ישראל פועלת היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) שתפקידו לבצע חקירות משטרה בכל הנוגע לתחום עבירות המרמה וההונאה.

כמו כן, פועלת במשטרת ישראל יחידה העונה לשם "להב 433" שתפקידה לעסוק בעבירות כלכליות. בפרקליטות המדינה פועלת היחידה לפשיעה כלכלית שתפקידה להתמודד עם ממצאי החקירה ולהגיש כתבי אישום כנגד מבצעי עבירות מרמה והונאה.

גופים אלו מורכבים מאנשי מקצוע מענפים שונים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, כלכלנים, אנשי הייטק המתמחים בתחום הסייבר, יועצי מס ועוד.

אנשי מקצוע אלו עוברים הכשרות מקצועיות מטעם אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל והם מהווים חלק אינטגראלי מכל פעילות חקירתית סמויה או גלויה המתנהלת כנגד נחשדים ו/או מואשמים בביצוע עבירות מרמה והונאה.

האם העונשים הם בהתאם לעבירה?

העונשים המוטלים על מואשמים בביצוע עבירות מרמה והונאה, משתנים בהתאם לסוג ואופי העבירה, חומרת העבירה משך ביצוע העבירה והיקף הכספים אשר נגנבו במרמה במקרים מסוימים בהתאם לסוג ואופי העבירה.

בחוק העונשין המתייחס לסוגי עבירות בתחום המרמה וההונאה מוגדרת בין היתר מידת העונש המוטלת על הנאשמים בביצוע עבירות אלו כדלקמן:

  • בסעיף 415 לחוק העונשין נקבע כי אדם המקבל דבר מסוים תוך שהוא מרמה את הצד השני, עלול לשאת עונש של 3 עד 5 שנות מאסר בפועל (כאשר מדובר בנסיבות מחמירות).
  • בסעיף 439 לחוק העונשין נקבע כי אדם החייב כספים לנושיו והוא איננו עושה זאת ואף מתחמק מנושיו, עלול לשאת עונש של עד 3 שנות מאסר בפועל .
  • בסעיף 418 לחוק העונשין נקבע כי אדם המזייף מסמך ו/או כל תעודה ופרט אחר למטרות קבלת הנאה כזו או אחרת, עלול לשאת עונש של עד 3 שנות מאסר בפועל.
  • בסעיף 420 לחוק העונשין נקבע כי אדם המואשם בעשיית שימוש במסמכים כוזבים ו/או מזויפים, עלול לשאת עונש של עד שנת מאסר אחת בפועל.

חשוב לציין שלחלק גדול מהעונשים המוטלים על מבצעי עבירות מרמה והונאה מתווספים גם עונשים כספיים כגון: קנסות, דרישה לתשלומי חוב בצירוף ריבית וכדומה וזאת בנוסף לחילוט רכוש שהושג כתוצאה מביצוע העבירות.

עבירות הונאה במשפט הפלילי

במשפט הפלילי קיימים מספר סעיפי חוק שונים העוסקים בסוגיית מעשי ועבירות הונאה.

ריבוי סעיפי החוק בכל הנוגע לתחום עבירות ההונאה נובע מהצורך המשפטי להתמודד עם הגדרת העבירה, כאשר מבצעי עבירות ההונאה פועלים בדרכים מתוחכמות ועל מנת להשיג דבר במרמה.

ברשימת עבירות הונאה במשפט הפלילי מופיעות גם עבירות התחזות כאדם אחר בכוונה להונות (העונש בגין עבירה זו עלול להיות עד 3 שנות מאסר בפועל), עבירת התחזות כבעל תעודה לשם התחזות (גם במקרה זה העונש בגין העבירה עלול להיות עד 3 שנות מאסר בפועל), התחזות לבעל מחזיק בתעודת אופי לצרכי השגת משרה/עבודה (העונש בגין עבירה זו עלול להיות עד שנת מאסר אחת בפועל) ועבירות נוספות הקושרות את מבצע העבירה לקבלת דבר במרמה ובדרכים לא כשרות.

אילו מקרי הונאה חריגים ישנם?

על אף שתחום עבירות ההונאה במשפט הפלילי עוסק בעיקר בהונאות לצרכי השגת כספים, חשוב לציין שקיימים מקרי הונאה אשר בוצעו לקבלת דבר במרמה אשר אינו יכול להיאמד בשווי כספי.

בנוסף לעבירות הונאה במשפט הפלילי, קיימת התייחסות חוקתית גם לעבירות הונאה ומרמה במשפט הנזיקי, כאשרעל פי פקודת הנזיקין המונהגת במדינת ישראל, ניתנת לכל אדם האפשרות לתבוע פיצויים מאדם אחר אשר ביצע כנגדו מעשה הונאה וזאת בהתאם לסעיף 56 לפקודת הנזיקין העוסק במעשי תרמית.

בשנים האחרונות, חל גידול משמעותי במקרי הונאה באמצעות האינטרנט, כאשר השיטה הנפוצה לביצוע מעשי הונאה ברשת היא באמצעות מה שמכונה "פישינג" (זיוף דף אינטרנט לצורך השגת פרטי חשבונות בנק וכרטיסי אשראי של הגולשים באתר המזויף).

כמו כן, חל גידול בשנים האחרונות בעבירות גניבת זהות במסגרתן אדם מסוים עושה שימוש בנתונים של אדם אחר על מנת לקבל דבר מה במרמה.

עבירות הונאה במשפט הפלילי

 

כיצד מתמודדים עם חשדות ביצוע עבירות מרמה והונאה?

בדומה לכל הליך חקירתי אחר המתנהל על ידי משטרת ישראל, גם בתחום עבירות מרמה והונאה, עומדת לרשות הנחקר, הזכות להיוועץ עם עורך דין פלילי בתל אביב או קרוב למקום מגוריכם.

היוועצות מוקדמת עם עורך דין (בטרם תחילת הליכי החקירה המשטרתית), יכולה לסייע לכם להתמודד עם כל היבטי החקירה כבר בשלבים המוקדמים.

מכיוון שתחום החקירות הכלכליות בכלל ותחום עבירות מרמה והונאה במשטרת ישראל מנוהל על ידי יחידות מיוחדות הפועלות מטעם המשטרה, קיימת חשיבות רבה לכך שתיוועצו עם עורכי דין פלילים עוד בטרם הליכי החקירה, וזאת לנוכח העובדה המשפטית הפשוטה שכל דבר שנאמר על ידיכם במהלך החקירה עלול לפעול כנגדכם במסגרת ההליך הפלילי המתנהל כנגדכם.

למה מומלץ להיעזר בעורך דין פלילי בנוגע לעבירות הונאה?

כמו כן, חשוב לציין שעבירות מרמה והונאה הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין בגינן נפתח הליך פלילי כנגד הנחשדים ואף מתבצע רישום פלילי במקרים של אישום והרשעה בביצוע העבירות.

היוועצות מוקדמת עם עורך דין פלילי במרכז, בדרום והצפון העוסק ומתמחה בתחום עבירות המרמה וההונאה, תאפשר לכם לבחון את כל היבטי החקירה וההליך הפלילי-משפטי בהמשך ותסייע גם לכם להתמודד עם החשדות והאישומים השונים ובחלק מהמקרים אף לפעול לביטול צרכי החקירה ואף לביטולו של כתב האישום.

כל זאת בהתאם לכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשות עו"ד המתמחה ומתמצא במשפט הפלילי בכלל ובתחום עבירות מרמה והונאה בפרט.

שתפו בקליק
Picture of עורך דין אלון ארז
עורך דין אלון ארז

בוגר תואר ראשון ושני במשפטים מטעם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב . מאז שנת 2009, עו”ד ארז חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ישראל ובנוסף מחזיק באישור מטעם בית המשפט העליון לשמש כסנגור צבאי.

את ניסיונו העשיר והידע המשפטי הרחב רכש עורך דין ארז במסגרת ייצוגם המוצלח של מאות לקוחות מרוצים בבתי המשפט השונים.

להמשך קריאה
אולמרט בעליון

בתחילת השבוע החליט נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי מורשעי "פרשת הולילנד" ובהם ראש הממשלה לשעבר, מר אהוד אולמרט, לא יתחילו את ריצוי

קרא עוד »
הפקעת עבודות שירות

חוק העונשין שונה לאחרונה במידה משמעותית ובמסגרתו מוענקת סמכות לנציב שירות בתי הסוהר או לקצין שהוסמך על ידו לשם כך, להפסיק עבודות שירות לאדם אשר

קרא עוד »