זמין 24 שעות ביממה

הארכת מעצר לשם השלמת הליכי חקירה

תוכן העמוד:

הארכת מעצר היא אחד ההליכים הנפוצים והמורכבים ביותר בתחום המשפט הפלילי. חוק סדר הדין הפלילי מאגד תחתיו סעיפי חוק הנוגעים למעצר, תוך אבחנה בין סוגי עילות הארכות המעצר השונים. אחד מסוגים אלו הוא הארכת מעצר לצורך השלמת הליכי חקירה.

כל מעצר מהווה שלילת חופש התנועה של אדם החשוד בביצוע פעולה או בשותפות לדבר עבירה, למשך זמן מסוים, על פי הוראות הדין ושלא כחלק מענישה.

עם זאת ישנן סיבות ונסיבות עבורן מבקשת המשטרה להאריך את תקופת המעצר וזאת בהתאם לסוגו.

החוק מבדיל בין שלושה סוגי מעצרים:

  1. מעצר ראשוני ללא צו
  2. מעצר בצו שופט המוכר גם כמעצר ימים
  3. מעצר עד תום ההליכים

 

כאמור הבקשה להארכת המעצר צריכה להתנהל בהתאם לסוגים השונים.

 

מה הסיבות להארכת מעצר?

הגורם המוסמך לבקש הארכת מעצר הוא הקצין הממונה על החקירה.

כאשר מדובר במעצר ללא צו ובמידה ולא הוחלט על שחרורו של החשוד, יש להביאו לעמוד בפני שופט מוקדם ככל האפשר בפרק זמן שלא עולה על 24 שעות.

הצורך בהארכת מעצר לשם השלמת הליכי חקירה עולה כאשר קיים חשש שלא ניתן יהיה להשלים את הליכי החקירה במידה והחשוד ישוחרר, היות וביכולתו להשפיע על מהלך החקירה, לשבש עדויות, להימלט או להשפיע על עדים.

כמו כן הארכת מעצר תתקיים במקרים בהם החשוד ביצע עבירה חמורה, מהווה סכנה לציבור או לחלופין מסכן את ביטחון המדינה.

 

לכמה זמן ניתן להאריך מעצר?

בהתאם לחקיקה בישראל, לבית המשפט ישנה ההסמכה להאריך את תקופת מעצרו של חשוד לתקופות שלא יעלו על 15 ימים ועד למקסימום של 30 יום.

במידה וחקירתו של החשוד הסתיימה יש לשחררו, אלא אם כן התובע הודיע על כוונתו להגיש כתב אישום, או אז יש עילה להגיש בקשה להארכת מעצר עד תום ההליכים ולפרק זמן שלא עולה על 5 ימים, לבקשת הארכת מעצר מסוג אחרון זה קוראים “הצהרת תובע”.

 

תפקידו של עורך דין פלילי

כאמור בכל מקרה בו הארכת מעצר לשם השלמת הליכי חקירה עומדת על הפרק יש להדגיש את החשיבות הקיימת בפניה לעורך דין פלילי.

עורך דין פלילי הבקיא ברזי החוק והפסיקה יוכל לבדוק באם קיימת עילה להארכת המעצר שלכם, באפשרותו לאשש או להפריך באם יש בעילה זו כדי להצדיק את המשך המעצר, ובכלל – ביכולתו לשפר את הסיכויים שלכם ולהוביל לכך כי הדיון בהארכת המעצר יוטה לטובתכם.

כמו כן עורך דין פלילי מיומן יוכל להתמודד טוב יותר עם הטענות העולות כנגדכם ובכך ימתיק עבורכם את הגלולה המרה או במקרה הטוב – יוביל לשחרורכם כליל.

כמו כן, יש לזכור, כי בכל דיון להארכת מעצר יש לנסות ולשכנע את בית המשפט, כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר ועל כן, יש להגיע לדיון בבית המשפט ביחד עם קרוביו של החשוד, המסוגלים לשמש כמפקחים על החשוד.

אין בתוכן המצוי באתר, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו”ד ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא. יובהר, כי כל פעולה שתעשה על פי המידע המצוי באתר הינה על אחריות הצופה בלבד ולא יהא באילו כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח בין הצופה לבין עורך דין אלון ארז, בין במישרין ובין בעיקיפין. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי: